hozzá szinonimái

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jellemtelenség

főnév
 • gerinctelenség, elvtelenség, lelkiismeretlenség, köpönyegforgatás, kétkulacsosság, aljasság, becstelenség

farok, fark

főnév
 • csóva (üstökösé)
 • farkinca (bizalmas), csutak (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, pénisz, szerszám (szleng), műszer (szleng), puska (szleng), fütyi (bizalmas), fütykös, fütyülő (bizalmas), kuki (bizalmas), pöcs (durva), lőcs (durva), fasz (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzá szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

híg

melléknév
 • cseppfolyós, folyós, vizes, vizenyős, folyékony, ivós (tájnyelvi), hígas (tájnyelvi), hibócás (tájnyelvi), vékony (tájnyelvi)
 • felhígított, gyenge, vizezett, íztelen, feleresztett, felöntött
 • gyatra, igénytelen, sekélyes, silány, hiányos, elégtelen, szétfolyó, széteső, tartalmatlan

gyöngy

főnév
 • igazgyöngy, ékáru (régies), perl (régies), mirikló (régies), flitter
 • gyöngysor, gyöngyfűzés, gyöngykaláris, tekla
 • dísz, kiválóság
 • (megszólításként is): kedves, szerető
 • csepp, könny
 • buborék
 • gyöngybetű (szaknyelvi), perl (szaknyelvi)

güzü

főnév
 • güzüegér
 • buzgómócsing (szleng), stréber (bizalmas)

fogyasztás

főnév
 • csökkentés, ritkítás, csorbítás, megnyirbálás, mérséklés, redukálás, összevonás
 • soványítás, karcsúsítás
 • táplálkozás, falatozás, evés-ivás, étkezés, zabálás (szleng)
 • felhasználás, vásárlás, konzumálás (régies)

holdas

melléknév
 • holdvilágos, holdfényes
 • sejtelmes, áttetsző, ködszerű
 • (ló, szarvasmarha): hóka, csillagos
 • (régies): holdkóros, lunátikus (idegen), alvajáró, holdkórságos
 • bolond, bolondos, hóbortos, eszelős, eszeficamodott, eszement

intelligencia

főnév
 • értelem, ész, felfogóképesség, ítélőképesség, értelmesség
 • műveltség

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

felboncol, fölboncol

ige
 • felbont, kibont, kinyit, szétdarabol
 • elemez, analizál, ízekre szed, szétszed

fazék

főnév
 • főzőedény, lábas, üst, kondér, fazok (tájnyelvi), hirge (tájnyelvi), katlan (régies)
 • szilke (tájnyelvi), csupor, köcsög, bömbölőlyuk (tájnyelvi)

csimpaszkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, függeszkedik, akaszkodik, ragad, tapad, csimpajkodik (tájnyelvi), csimpajkózik (tájnyelvi), csimpeszkedik (tájnyelvi)

felkelés, fölkelés

főnév
 • mozgalom, megmozdulás, nyugtalanság, villongás, felriadás (régies), inszurrekció (idegen), zendülés, zavargás, rendzavarás, lázadás, lázongás, forrongás, rebellió (régies)
 • ellenállás, ellenszegülés, harc, támadás
 • forradalom, szabadságharc, pártütés

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

kallódik

ige
 • hányódik-vetődik, hánykolódik, elkeveredik
 • lappang, hever
 • (szaknyelvi): (szövet) tömörül, ványolódik

közötti

melléknév
 • közti

kínzás

főnév
 • gyötrés, kínvallatás, szorongatás, zaklatás, kegyetlenkedés, sanyargatás, büntetés, üldözés, kínfaggatás (régies), csigázás (régies), heccelés (állaté), tortúra, szekatúra (idegen), mortifikáció (idegen)
 • kín, kínlódás, gyötrelem, nyomorúság, megpróbáltatás

hozzáfűz

ige
 • kiegészít, megjegyez, mellékel, kapcsol, csatol, hozzáerősít, hozzáakaszt, hozzátesz, hozzáilleszt, odaköt, hozzákapcsol, hozzátold

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

ijedezik

ige
 • riadozik, retteg, borzadozik, fél

kikürtöl

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)

hurrikán

főnév
 • forgószél, ciklon, szélvihar, szélvész

hab

főnév
 • tajték, duzma (tájnyelvi), nyál
 • hullám
 • buborék
 • tejszínhab
 • (szleng): mesebeszéd, rizsa (szleng), duma (szleng), sóder (szleng)

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

kinevel

ige
 • kiképez, kifejleszt
 • kialakít, létrehoz
 • kinemesít