közölnivaló szinonimái

főnév
 • közlendő, mondanivaló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szorulás

főnév
 • székrekedés, bélrenyheség (szaknyelvi), dugulás, obstipáció (szaknyelvi), konstipáció (szaknyelvi)
 • (régies): tolongás, tolakodás, taszigálás, lökdösődés
 • (bizalmas): bűnhődés, lakolás, verés, szidás

ringat

ige
 • dajkál, renget (választékos), hintál, csucsujgat (tájnyelvi), hajcál (tájnyelvi), beleget (régies)
 • altat
 • (derekat, csípőt): riszál, mórikál Sz: jár a fara, mint a csík, mint akit a bolha csíp; jár-kel a farával, mint a szitás malom
 • (ringatja magát vmiben): ringatódzik, kecsegteti magát, áltatja magát, illúziót táplál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közölnivaló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)

kihajt

ige
 • kikerget, kizavar, űz, kiterel, kikorbácsol, kitaszigál, kiver, kiseprűz, kivesszőz, kirúg (bizalmas), kidob, elkerget
 • kierőszakol, kihajszol, kikényszerít
 • felhajt, visszahajt
 • (tájnyelvi): felhajt, megiszik, kiiszik
 • kibomlik, kizsendül, kileveledzik, kisarjad, kisarjadzik, kinő, kikel, kibújik, felüti a fejét, kirügyezik, zöldül, fakad, kicsírázik, bimbózik, levelet hajt, szárba szökken, kivirágzik, virágba borul, kinyílik, sarangoz (tájnyelvi), kiiperedik (tájnyelvi)

kiáltozás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

jövő II.

főnév
 • jövendő, holnap, utókor, futurum (régies), jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva, sors

kövezet

főnév
 • burkolat, kőburkolat, kockakő, macskakő (bizalmas), flaszter (régies)

lefényképez

ige
 • lefotóz, lefotografál (régies), lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), levesz (régies), lepozál (régies)
 • megörökít

torkollik

ige
 • (folyó): ömlik, beleömlik, folyik, belefolyik, beleszalad, ágazik, beágazik
 • vezet (valamire), eredményez

idealista

melléknév
 • ábrándozó, ábrándokban élő, gyakorlatiatlan, fellegjáró, romantikus, naiv, álmodozó

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

imitál

ige
 • utánoz
 • színlel, mímel, megjátszik
 • majmol
 • hamisít

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

macskaszem

főnév
 • jelzőszem, jelzőlámpa, prizma, fényvisszaverő

átél

ige
 • végigél, keresztülél, megtapasztal, végigszenved, átmegy (valamin), keresztülmegy (valamin), átesik
 • kiáll, átvészel, kibír, eltűr, elvisel
 • átérez, azonosul, beleéli magát

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

megtapsol

ige
 • ünnepel
 • visszatapsol, megújráz

közösségi

melléknév
 • társadalmi, közérdekű, társas, közös, csoportos, társasági, kommunális, egyesületi, testületi, szövetkezeti, társulati, kollektív, szociális (idegen)

kőburkolat

főnév
 • kövezet, kőpadló, hidegburkolat, hidegpadló

lampion

főnév
 • papiroslámpa

megsértődik

ige
 • megbántódik, megorrol, megneheztel, zokon vesz, rossz néven vesz, szívére veszi, megharagszik, felhúzza az orrát, felkapja a vizet (szleng), apprehendál (idegen), elzokul (tájnyelvi)

kulcscsont

főnév
 • vállperec, vállcsont, clavicula (idegen)

kikotyog

ige
 • (titkot): elárul, elmond, elszól, kibök, kibeszél, kifecseg, kilocsog, kikottyant (bizalmas), kiad, elpletykál, elcsacsog, eljár a szája, elköp (szleng), elpöntyög (tájnyelvi), kipötyög (tájnyelvi), kivartyog (tájnyelvi)

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

megszüntet

ige
 • befejez, véget vet, eltöröl, berekeszt, eloszlat, elhárít, kiküszöböl, szupprimál (idegen), érvénytelenít, érvénytelenné tesz, felszámol, likvidál, sztorníroz
 • (fájdalmat): csillapít, enyhít
 • (betegséget): gyógyít, orvosol
 • (vérzést) elállít
 • használaton kívül helyez, hatályon kívül helyez, hatálytalanít, annullál (idegen), betilt
 • félbeszakaszt, szüneteltet, megszakít, felfüggeszt