lampion szinonimái

főnév
 • papiroslámpa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

filmcsillag

főnév
 • filmsztár, mozicsillag, mozisztár, sztár

posztó

főnév
 • szövet, daróc, halina, kazimir (régies), filc
 • bakacsin (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lampion szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

krach

főnév
 • csőd, összeomlás, bukás, bankrott (régies)
 • árzuhanás
 • baj, csapás, kellemetlenség
 • robbanás

kiskocsma

főnév
 • étkezde, kifőzés, kifőzde, zöldvendéglő, csehó (szleng), lebuj (szleng)

kimenet

főnév
 • kijárat, kiút, kivezető út, kivezetés, kivezető nyílás, elvezetés, levezetés, torkolat, lefolyás, kifolyás
 • (szaknyelvi): output
 • kimenetel, folyomány, kifejlet, következmény, eredmény, végpont

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés

különnemű

melléknév
 • különféle, különfajú, különfajta, másféle, másfajta, más-más jellegű, különböző, diszparát (idegen), heterogén
 • másnemű

leszázalékolt

melléknév
 • rokkantnyugdíjas, csökkent munkaképességű

tudomás

főnév
 • ismeret, tudás, értesülés, tapasztalat
 • hír, feltételezés, sejtés, vélelmezés, gyanú, találgatás, hallomás

interjú

főnév
 • nyilatkozat, riport, tudósítás, beszélgetés, meghallgatás, kérdezősködés, érdeklődés, tudakozódás, informálódás

illatszerbolt

főnév
 • drogéria (régies), illatszertár (régies), háztartási bolt, kozmetikai szaküzlet, pipereüzlet (régies)

fénycsóva

főnév
 • fénykéve (választékos), fénynyaláb, sugárkéve, sugárnyaláb, fénypászta, fénypászma (tájnyelvi), fénysáv, fénycsík, fénysugár

izgul

ige
 • nyugtalankodik, aggódik, szorong, fél, idegeskedik, trémázik (szleng), emészti magát, majd kiugrik a szíve, reszket az izgalomtól, kiszemedik (tájnyelvi), krenköli magát (szleng), parázik (szleng), (szólás) toporog, mint a szaró galamb (durva)
 • (valakiért): szurkol, drukkol (bizalmas)

libabőrös

melléknév
 • lúdbőrös, babos (tájnyelvi), borsókás (tájnyelvi), borzadt (tájnyelvi), csirkebőrös (tájnyelvi)

megadóztat

ige
 • adót kiró, megsarcol

ballaszt

főnév
 • nehezék, holtsúly, holtteher
 • (választékos): kölönc (tájnyelvi), kolonc
 • (szaknyelvi): kavicságy (síné)

nyalogat

ige
 • nyaldos, kóstolgat, szopogat
 • tisztogat, mosogat

mérkőzik

ige
 • viaskodik, csatázik, megütközik, összecsap, verekedik, játszik, harcol, megvív
 • küzd, versenyez
 • vetélkedik, rivalizál (idegen), tusakodik

lángliliom

főnév
 • tűzliliom, tüzestubarózsa

közösség

főnév
 • csoport, csapat, együttes, társaság, köz (tájnyelvi), kollektíva, gárda, kommuna (idegen), szekta, falanszter (régies), kommunitás (idegen), szövetség, testület, társulás, egyesülés, szövetkezet, társulat, egylet, kör, klub, céh, liga, unió, gyülekezet
 • egyezés, azonosság
 • rokonszenv, vonzalom, együttérzés, részvét, szánalom

lekopik

ige
 • lefoszlik, lemegy, levásik, lenyúzódik, lerongyolódik, ledörgölőzik
 • (szleng): elmegy, eltávozik, elkotródik (bizalmas), lelécel
 • lemorzsolódik, kimarad, kibukik (iskolából), elmarad, kikopik (bizalmas)

menekült

főnév
 • emigráns, hontalan, számkivetett, kibujdosott, kivándorolt, bujdosó, bevándorló

leander, leánder

főnév
 • babérrózsa, rózsaborostyán, oleander (idegen)

kitartó

melléknév
 • elszánt, eltökélt, türelmes, állhatatos, szívós, rendületlen, következetes, szilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, lankadatlan, fáradhatatlan, tántoríthatatlan, győzős (tájnyelvi)
 • hűséges, ragaszkodó
 • huzamos, szüntelen, folyamatos, állandó, szakadatlan, véghetetlen, vég nélkül való, örökké tartó
 • eltartó, pénzelő

lényegtelen

melléknév
 • mellékes, jelentéktelen, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, harmadrangú, huszadrangú, elhanyagolható, imponderábilis (idegen), irreleváns (szaknyelvi), formális, érdektelen, tárgytalan, közömbös, almás (szleng)
 • apró-cseprő, kisszerű, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), piti, pitiáner (bizalmas), vicik-vacak, szir-szar (durva)
 • kicsi, elenyésző, parányi, szemernyi, mákszemnyi, mákszem, csepp, cseppnyi, csipet, csipetnyi, fikarc, fikarcnyi, szikrányi, hajszál, hajszálnyi, paraszthajszálnyi, árnyalatnyi, gondolatnyi
 • csekély, csekélyke, minimális

mereszt

ige
 • kifeszít, kinyújt, kitol, kinyom, kiegyenesít
 • (szemet): tágra nyit, kidülleszt