közép szinonimái

főnév
 • középpont, gócpont, centrum
 • átlagérték, középérték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltanácsol

ige
 • elküld, elutasít, lebeszél

együttműködés

főnév
 • kooperáció, kollaboráció (idegen), összefogás, összedolgozás, szövetkezés, szövetség, társulás, egyesülés, összeműködés (tájnyelvi), összjáték, megegyezés, egyetértés, szinergia (szaknyelvi), közreműködés, hozzájárulás, segítség, támogatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kotlós II.

főnév
 • tyúkanyó, anyatyúk, ülőstyúk, kotlóstyúk

kifacsar

ige
 • kicsavar, kinyom, kiprésel, kifolyat, kisajtol
 • kiforgat, eltorzít
 • kicsikar, kierőszakol, kikényszerít, kizsarol
 • kimerít, kifáraszt, kiszipolyoz

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

jókor

határozószó
 • időben, idejében, legjobbkor, kellőleg (régies), apropó (régies)
 • korán, idején, kelletekorán (tájnyelvi)
 • (pejoratív): későn, késve, rosszkor

kőszál

főnév
 • szikla, szirt, kőszirt

leány

főnév
 • leányzó, lány, hajadon, szűz
 • kiasszony

tízpróba

főnév
 • dekatlon (szaknyelvi), tíztusa

húshagyókedd

főnév
 • farsangutolja (tájnyelvi), húshagyat (tájnyelvi)

horgász

főnév
 • pecás (bizalmas)
 • halász

félhold

főnév
 • holdsarló, fogyó hold
 • török birodalom, oszmán birodalom, muzulmán birodalom, török hatalom

ijedt

melléknév
 • riadt, rémült
 • reszketős, félénk, ijedős

legkisebb

melléknév
 • minimális, legcsekélyebb, legalacsonyabb, legkevesebb, legalsó

lóverseny

főnév
 • ügető, ügetőverseny, futtatás, lovi (szleng), rangadó (régies), derbi, turf (szaknyelvi), galopp (idegen)

aszerint

határozószó
 • úgy, annak megfelelően, akképpen, olyanformán, annálfogva, azért

nagyobbrészt

határozószó
 • nagyrészt, jórészt, jóformán, többnyire, jobbára, nagyobbára, javarészt, javarészben, legnagyobbrészt, túlnyomórészt, többségében, többé-kevésbé, zömmel, főként, inkább, leggyakrabban, jobbadán (régies)

megszárad

ige
 • kiszárad, fölszárad, elszárad, megszikkad, elszikkad (régies), elcikkad (tájnyelvi), megszivalkodik (tájnyelvi), megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad

középiskola

főnév
 • líceum (régies)
 • gimnázium, gimi (szleng), gimcsi (szleng)
 • szakközép (bizalmas)

kóros

melléknév
 • beteges, egészségtelen, patológiás (szaknyelvi), rendellenes, abnormális
 • torz, perverz (szaknyelvi)

labilis

melléknév
 • dülöngélő, tántorgó, imbolygó
 • ingatag, bizonytalan, bizonytalankodó, határozatlan, döntésképtelen, tétova, tétovázó, téveteg, vacilláló, hezitáló, habozó
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, hullámzó
 • kétes, megtámadható

megpróbál

ige
 • megkísérel, kísérletet tesz, próbát tesz, vállalkozik, nekifog, nekifeszül, nekiveselkedik, megpróbálkozik, megkockáztat, merészel, belevág, belefog
 • (választékos): megízlel, belekóstol
 • kipróbál, próbára tesz, megtapasztal
 • megvisel, megkínoz, gyötör, kínoz

közvetlenül

határozószó
 • közvetlen, egyenesen, mindjárt, nyomban, spontán, rögtön, éppen, direkte

kihatás

főnév
 • hatás, következmény, fejlemény, eredmény, kimenetel, okozat
 • fontosság, horderő, jelentőség, folyomány

lap

főnév
 • papírlap, papír, oldal, pagina (idegen)
 • sajtóorgánum, közlöny, hírlap, újság, napilap, hetilap, folyóirat, hírlő (régies)
 • kártya, blatt (bizalmas)
 • levelezőlap, képeslap, levlap (bizalmas), anziksz (régies)

megsül

ige
 • átsül, elkészül, kisül, megpirul
 • melege van, meggyullad