nagyobbrészt szinonimái

határozószó
 • nagyrészt, jórészt, jóformán, többnyire, jobbára, nagyobbára, javarészt, javarészben, legnagyobbrészt, túlnyomórészt, többségében, többé-kevésbé, zömmel, főként, inkább, leggyakrabban, jobbadán (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közeli

melléknév
 • szomszédos, határos, kőhajításnyi, környékbeli
 • közelgő, jövendő
 • bizalmas, meghitt, szoros, közvetlen, belső, közelálló, bensőséges, szívbéli (bizalmas)

architektúra

főnév
 • építészet, építőművészet
 • szerkezet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyobbrészt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mostoha I.

melléknév
 • szeretetlen, rideg, gonosz, kegyetlen
 • kedvezőtlen, rossz, hátrányos, zord

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

meghatalmazás

főnév
 • megbízás, engedély, felhatalmazás, feljogosítás, jogosultság, illetékesség, hozzájárulás, jóváhagyás, megerősítés, kijelölés, megbízatás, jogosítvány, akkreditálás (szaknyelvi), prokúra (idegen), meghatalmazvány (régies), kinevezés

liheg

ige
 • fúj, fújtat, szuszog, zihál, piheg, levegő után kapkod, lehicskel (tájnyelvi), lihel-pihel (tájnyelvi), lillékel (tájnyelvi), nyelvel (tájnyelvi) Sz: fúj, mint a gőzgép; úgy szuszog, mint a dugott liba
 • sóvárog, eped, epekedik, epedezik, áhítozik, ácsingózik (valami után), szomjaz (vmit, vmire), szomjúhoz (valamit), szomjazik, vágyik, vágyakozik, vágyódik (valamire)
 • eszi a fene (vmiért, vkiért) (bizalmas), veszkődik (vmiért, vkiért) (tájnyelvi), meghal (vmiért, vkiért)

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

nyomkod

ige
 • nyomogat, nyomdos, gyömöszöl, csomoszol (tájnyelvi), gyúr, gyűr, dömöcköl (tájnyelvi), dögönyöz, masszíroz, mancsol (tájnyelvi), gyimakol (tájnyelvi), gyömköd (tájnyelvi), puhogat, dagaszt
 • fogdos
 • dug, juttat, töm, présel

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)

közhangulat

főnév
 • közvélemény, közfelfogás, légkör, közérzület (régies)

illendő

melléknév
 • elvárható, illem szerinti, ildomos, udvarias, kívánatos, megfelelő, decens (választékos), konvencionális, szokásos, elfogadott, helyénvaló, tanácsos, célszerű, alkalmatos (régies)

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

odabújik

ige
 • odahúzódik, odakuporodik, odasimul, bevackolódik, befészkeli magát, letelepszik, letanyázik, kamparodik (tájnyelvi)
 • hozzásimul

öreg II.

főnév
 • öregember, öreg, apó, öregapó, öreglegény, öregúr, aggastyán, vénember, vénség, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), fater (bizalmas), trotli (bizalmas), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)
 • főnök, vezető, góré (bizalmas)

egyéniség

főnév
 • egyén, személy, személyiség, egyediség, individuum, énje (valakinek), szubjektum, karakter, lelki arculat, szellemi arculat
 • alkat, jellem
 • kvalitás, zseni, géniusz

rövidesen

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, nemsokára, in brevi (idegen), csakhamar, egyhamar
 • (régies): azonnal, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), sebtiben, hirtelen

postabélyeg

főnév
 • levélbélyeg, bélyeg, markosbélyeg (tájnyelvi)

nagy sikerű

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nagy hatású, sikeres

morcos

melléknév
 • morc, mogorva, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, zord, harapós, rosszkedvű, kedvetlen, nyers, rideg
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, nyűgös, házsártos (bizalmas), zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

megpiszkál

ige
 • hozzányúl, megmozgat, megkavar, felkavar
 • megbolygat, megszurkapiszkál (tájnyelvi), megturkál (tájnyelvi), megpiszkitál (tájnyelvi)
 • (tüzet): felszít, feléleszt

nyelvel

ige
 • szájaskodik, szájal, felesel, visszabeszél, visszapofázik (durva), pampog (tájnyelvi), pampuláz (tájnyelvi), cserfel (tájnyelvi)
 • veszekszik, vitatkozik, pörlekedik, perel
 • rágalmaz, megszól
 • liheg, leffeg (tájnyelvi)

poronty

főnév
 • gyermek, kisgyermek, kisbaba, fattyú (tájnyelvi), rajkó (bizalmas), srác, kölyök, lurkó, nebuló (bizalmas)
 • sarj, ivadék, utód
 • (tájnyelvi): ebihal, békaporonty, békalárva, békafi (régies), halcsík (tájnyelvi), kutyahal (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): madárfióka, fiamadár (tájnyelvi)