lottó szinonimái

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

sakk-matt

főnév
 • matt, vereség, kudarc, megsemmisülés, sarokba szorítás, bukás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lottó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lep

ige
 • elborít, eltakar, elfed, elrejt, fed
 • talál, lel, kap (tájnyelvi)
 • rajtakap, tetten ér

köszöntő II.

főnév
 • jókívánság, köszöntés, üdvözlés, üdvözlet

kósza

melléknév
 • kóbor, bolyongó, kujtorgó, csavargó, csatangoló
 • kétes, bizonytalan, ellenőrizetlen

kikészül

ige
 • (bizalmas): kimerül, kifárad, elerőtlenedik, elgyengül, összeroppan, lerobban (szleng), lerohad (szleng), bekrepál (szleng), kipurcan (szleng)
 • legénykedik, berúg

levesestányér

főnév
 • mélytányér

megcsap

ige
 • (bizalmas): megüt, megpöccint (tájnyelvi), odavág, végighúz, rásuhint, meglegyint
 • (tájnyelvi): megver, megcsapdos, elpáhol, megvereget, ütlegel
 • (szleng): elemel, elcsen, ellop, eltulajdonít, eloroz, elsinkófál (bizalmas), elcsakliz (bizalmas)

választás

főnév
 • döntés, elhatározás
 • megítélés
 • lehetőség, mód, alternatíva
 • szavazás, megszavazás
 • szelekció, kiválasztás, kiszemelés, válogatás

kapu

főnév
 • nyílás
 • bejárat, bejáró (régies), bejárás (régies), porta (régies)
 • utcaajtó, ajtó
 • portál (régies)

kacsázik

ige
 • biceg, csámpázik, döcög, kacskarol (tájnyelvi)
 • (lapos kővel): csesztet (tájnyelvi), csúsztat (tájnyelvi), halaz (tájnyelvi)

gáncsol

ige
 • gáncsot vet, akadályoz, gátol, csánkál (tájnyelvi), kaszibál (tájnyelvi), beakaszt (szleng)
 • gáncsoskodik, akadékoskodik
 • kifogásol, helytelenít, inkriminál (idegen), hibáztat, rosszall, megró (választékos)

kelt, költ

ige
 • ébreszt, felkelt, felébreszt, felzavar, felráz, felver, felriaszt, kiugraszt az ágyból
 • előidéz, okoz, fakaszt, támaszt, indít, gerjeszt, szít, gyújt, kivált, eredményez
 • kelt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

megszúr

ige
 • megsért, megsebez, megvág, megbök, megkésel, megbicskáz, megdikicsel (tájnyelvi)
 • megbánt, megsért, megcsipked (bizalmas)

betegeskedik

ige
 • gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, nyavalyáskodik, kínlódik, sínylődik, kornyadozik, gunnyaszt, bágyadozik (tájnyelvi), bajlódik (tájnyelvi), döglődik (durva), göthösködik (tájnyelvi), nyomja az ágyat, rossz bőrben van, rossz színben van Sz: benne van a fene, mint az őszi malacban; gyenge lábon áll az egészsége

őr

főnév
 • őrálló (régies), őrszem, ajtónálló, strázsa, garde (idegen), darabont (régies), vigyázó (régies), felvigyázó, felügyelő, csősz, bakter, cerberus (bizalmas), silbak (bizalmas), éjjeliőr, várta (régies)
 • parkőr
 • gardedám (régies)
 • testőr, védelmező, őrző, védő, támasz, oltalmazó, gorilla (szleng)

narkózis

főnév
 • altatás, bódítás, érzéstelenítés, reusch (idegen), anesztézia
 • kábulat, kábultság, bódulat

lóverseny

főnév
 • ügető, ügetőverseny, futtatás, lovi (szleng), rangadó (régies), derbi, turf (szaknyelvi), galopp (idegen)

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

másol

ige
 • kopíroz (bizalmas), sokszorosít, párjál (tájnyelvi), indigózik (szleng), leír, koppint (szleng), kottáz (szleng), stencilez
 • reprodukál
 • utánoz, követ, imitál
 • majmol, szajkóz (bizalmas)

nagykanál

főnév
 • leveseskanál, merőkanál
 • evőkanál

magasság

főnév
 • testmagasság, testhossz, nagyság, termet
 • égbolt, ég, menny, mennybolt, magas, világűr

közbülső

melléknév
 • középső, közbenső, közbeeső, közbül lévő, közbeiktatott, középen levő

megaláztatás

főnév
 • megszégyenítés, Canossa-járás, pofon

naponként

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap