könyvkereskedő szinonimái

főnév
 • könyvárus, könyvbizományos, antikvárius (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rokonszenves

melléknév
 • megnyerő, szimpatikus (választékos), szeretetre méltó, vonzó, bizalomkeltő, bizalomébresztő, bizalomgerjesztő

előbújik

ige
 • kibújik, előjön, kimászik
 • (égitest): előtűnik, feltűnik, feltetszik (régies)
 • (tojásból): kikel
 • előbukkan, napfényre kerül, napvilágra kerül, kiderül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyvkereskedő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komputáció

főnév
 • számítás, számvetés, számolás

kézbesítő

főnév
 • levélhordó, postás, kihordó, kolportőr (régies), csomagkihordó, táviratkihordó, sürgönyös (bizalmas), sürgönykihordó (régies)
 • hivatalsegéd, küldönc
 • kifutófiú, boy
 • árukihordó

kerekded

melléknév
 • gömbölyded, gömbölyű, legömbölyített, kikerekített, ovális, tojásdad
 • arányos, szabályos

járatos

melléknév
 • bejáratos, ismerős, otthonos, bennfentes
 • jártas, tájékozott, tapasztalt, gyakorlott, szakavatott, hozzáértő, verzátus (régies)
 • használatos, divatos, közkeletű, közismert, elterjedt

kosár

főnév
 • kas, kaska, véka, garaboly (tájnyelvi), garabó (tájnyelvi), zsombor (tájnyelvi)
 • kézikosár
 • elutasítás, visszautasítás

lábbeli

főnév
 • cipő, lábtyű (régies)
 • cipőáru (régies)

tervező

melléknév, főnév
 • tervkészítő, konstruktőr (idegen)

honfi

főnév
 • (régies): hazafi, patrióta, honbarát (régies)
 • honpolgár, hontárs, honfitárs

hírlik

ige
 • híre jár, híre megy, híre terjed, mesélik, rebesgetik, azt beszélik, suttogják, közkézen forog, forgalomban van, kering (bizalmas), cirkulál (idegen), csapódik (tájnyelvi), hallatódik (tájnyelvi) Sz: verebek csiripelik; az a hír járja; azt suttogja a fáma

felállít, fölállít

ige
 • talpra állít, felemel, felsegít
 • alapít, létesít, létrehoz, megalakít, megteremt, instituál (régies), etablíroz (régies)
 • felsorakoztat, elrendez, rendbe állít, egybegyűjt, megszervez
 • épít, emel, felhúz, (sátrat) felver

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

laska

főnév
 • metélt, csíktészta (tájnyelvi), nudli (régies), sütemény (régies), blecli (tájnyelvi)
 • macesz, pászka
 • (szleng): pofon, nyakleves, frász (bizalmas), tasli (bizalmas)

létesít

ige
 • alapít, szervez, összehoz (bizalmas), létrehoz, létrehív, életre hív, teremt, megteremt, kreál, instituál (régies)
 • felállít
 • nyit

áramlat

főnév
 • áram, áramlás, özönlés, özön
 • irányzat, mozgalom, tendencia, trend, irányvonal

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

megmérgez

ige
 • megöl, intoxikál (szaknyelvi), megétet (tájnyelvi), beitat (tájnyelvi), megmételyez, megemészt
 • megfertőz, beszennyez, megront
 • elmérgesít, kiélez, tönkretesz, elront, megkeserít

köpönyeg

főnév
 • köpeny, lebernyeg, körgallér, lepel, esőköpeny, plundra (régies), klepetus (tréfás), malaclopó (tréfás), felhőkergető (tréfás)

komédia

főnév
 • (régies): színjáték, színielőadás
 • vígjáték, bohózat
 • móka, tréfa, kabaré, cécó (bizalmas), hűhó, felhajtás, teketória, cirkusz
 • megtévesztés, színlelés, tettetés, ámítás, színészkedés

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

megkedvel

ige
 • megbarátkozik, megszeret, kedvet kap (valamire), összemelegedik, beleszédül (bizalmas), beletőked (tájnyelvi), barátságot köt, közelkerül, összejön (valakivel) (bizalmas), rájön valaminek az ízére

kötöttáru

főnév
 • trikotázs (idegen)

kibicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kicsuklik (tájnyelvi), kimegy, kifordul, kimarjul (tájnyelvi)
 • elakad, megbotlik

kúszik

ige
 • mászik, csúszik, csúszik-mászik, kapaszkodik, siklik, araszol
 • (növény): fut

meglop

ige
 • megkárosít, kizsebel (bizalmas), kirabol, megzilál (tájnyelvi), megvág (szleng), levág (szleng), megkopaszt (bizalmas) Sz: megfeji az erszényét