könyörgés szinonimái

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zökkenő

főnév
 • gödör, kátyú, bukkanó
 • fennakadás, nehézség, akadály, zavar, probléma

szakszókincs

főnév
 • terminológia (szaknyelvi), szakzsargon (pejoratív), nómenklatúra (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyörgés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kompilál

ige
 • összeollóz, összemásol, összeír, összeállít

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

kérdés

főnév
 • tudakozódás, érdeklődés, informálódás, kérdezés, kérdésföltevés, interpelláció (idegen)
 • probléma, feladvány, rejtély, rejtvény, titok, talány
 • vitapont
 • tárgy, téma

jampec

főnév
 • divatmajom, jampi (bizalmas), piperkőc, divathős (régies), divatbáb, ficsúr, dendi (régies), gigerli (régies)

korszakalkotó

melléknév
 • nagy horderejű, jelentős, korszakos, epochális (régies)

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

territórium

főnév
 • (szaknyelvi): felségterület, államterület
 • terület, kerület, térség

homokóra

főnév
 • fövenyóra (régies)

hirdetmény

főnév
 • hirdetés, értesítés, közzététel, bejelentés, kihirdetés, felhívás, közlemény, proklamáció (idegen), kiáltvány
 • plakát, falragasz, körlevél

fél I.

főnév
 • oldal, rész, térfél
 • ügyfél, kliens
 • (régies): barát, rokon

húzódás

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés

lapos

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

letargikus

melléknév
 • fásult, közönyös, közömbös, érdektelen, érzéketlen, kedvetlen, mísz, egykedvű, levert, rezignált, életunt, részvétlen, borongós, mélabús, búskomor, tompult, enervált, deprimált, apatikus, indolens (idegen), blazírt, depressziós, fád, spleenes (régies), fancsali

apróz

ige
 • aprít, metél, darabol, aprogat (tájnyelvi)
 • (lépést): aprít, szaporáz, megkettőz

munkaértekezlet

főnév
 • értekezlet, megbeszélés, szakmai összejövetel, szakmai megbeszélés, szeánsz (szleng), paláver (szleng)

megmarad

ige
 • gyökeret ver, letelepedik
 • vesztegel, megragad, időz
 • kitart, állhatatos marad, ragaszkodik
 • túlél, életben marad, kihever, meggyógyul
 • hátramarad, kimarad, fennmarad, visszamarad, megőrződik, hagyományozódik
 • a nyakán marad, rajta marad (valakin)

könyvespolc

főnév
 • könyvállvány, könyvtartó, téka (idegen)

kolonc

főnév
 • nehezék, súly, cölönk (régies)
 • teher, nyűg, megterhelés, kellemetlenség, kényelmetlenség, fülleng (régies), kölönc (tájnyelvi)

kretén

főnév
 • (szaknyelvi): gyengeelméjű, fogyatékos, idióta, imbecillis (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), degenerált
 • (szleng): hülye, félkegyelmű, buta, tökfej, tökkelütött, ütődött (bizalmas), agyalágyult, féleszű, együgyű, kelekótya, félnótás, félcédulás, gügye, gyagya, hibbant, stupid

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

kötelezvény

főnév
 • adóslevél, váltó, adósságlevél
 • reverzális (idegen), obligáció (régies)

kiáramlik

ige
 • kiárad, kiömlik, kitódul, kiözönlik, kilövell, előtör, emanál (idegen)

kurrens I.

melléknév
 • közkedvelt, közkeletű, népszerű, keresett, kelendő, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), fogyós (tájnyelvi)
 • divatos, frekventált, menő (szleng), látogatott

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)