kötelezvény szinonimái

főnév
 • adóslevél, váltó, adósságlevél
 • reverzális (idegen), obligáció (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangtalan

melléknév
 • néma, nesztelen, zajtalan, zörejmentes, elnémult, megnémult, csendes, szótlan, siketnéma, kuka (tájnyelvi)

ravaszság

főnév
 • furfang, fortély, csalafintaság, góbéság, fondorlat, fondorlatosság, ördöngösség, körmönfontság, álnokság, fifika (bizalmas), finesz (bizalmas), gógyi (szleng), huncutság, turpisság, rafinéria (választékos), suskus (bizalmas), trükk, praktika, csel, cselfogás, csempesség (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kötelezvény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korbácsol

ige
 • ver, ostoroz
 • űz, hajt, kerget
 • felzaklat, felizgat

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

keserűség

főnév
 • fanyarság
 • keserv, bánat, búbánat, bú, búsongás, búsulás, búslakodás, mélabú, szomorúság, kiábrándultság, rosszkedv, búskomorság, elkeseredettség, kesergés, siralom, jajpanasz, jajgatás, sival (tájnyelvi), üröm, ürömpohár, epeség (régies)
 • szívfájdalom, gyász, kín, megpróbáltatás
 • bosszúság, sérelem, kellemetlenség

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

könyörgés

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

láp

főnév
 • mocsár, ingovány, zsombék, omboly (tájnyelvi), hany (tájnyelvi), turnyán (régies), vápa (régies), moor (szaknyelvi)
 • fertő

tintaceruza

főnév
 • másolóceruza

hozzávaló I.

melléknév
 • hozzáillő, méltó
 • hozzátartozó, kiegészítő

hogyisne I.

módosítószó
 • dehogyis!, semmi esetre sem!, semmi módon!, semmi szín alatt!, semmi körülmények között!, azt már nem!, még mit nem!, szó sem lehet róla!, szó sincs róla!, olyan nincs!, kutya fülét!, a világért sem!, a világ minden kincséért sem!, eszemben sincs!, eszem ágában sincs!, azt ugyan lesheted! abból nem eszel!, ha a fejed tetejére állsz, akkor sem!, ha kétfele vágnak, akkor sem!, arról ne is álmodj!, a herkópáternek sem!, egy nagy túróst!, egy lópikulát!, majd ha fagy!
 • (bizalmas): persze

felereszt, fölereszt

ige
 • felenged, felhígít, felönt, felvizez, felold

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)

lecsendesít

ige
 • lecsillapít, megnyugtat, kibékít, megbékít, elhallgattat, elcsitít, megfékez, megzaboláz, juhászít (régies), mitigál (régies), csíget (tájnyelvi), csihaszt (tájnyelvi), juház (tájnyelvi)
 • lehalkít

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály

árny

főnév
 • árnyék, homály, sötétség, ború, borulat
 • árnyalak, szellem, kísértet, jelenés, fantom, rém, démon, hazajáró lélek

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

megrágalmaz

ige
 • meggyanúsít, bemocskol, befeketít, megvádol, bevádol, besároz, bepiszkol, leránt, eláztat (bizalmas), meghurcol, meggyaláz, megbecsmél (tájnyelvi), becsületébe gázol, sárral dobál, hírbe hoz, áskálódik Sz: kígyót-békát kiált rá; veszett nevét költi; csorbát ejt a becsületén; cégérré teszi; a nyelvén hordja

kötőjel

főnév
 • elválasztójel, diviz (szaknyelvi), kiskötőjel
 • nagykötőjel

konyhakész

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

kutató II.

főnév
 • tudós, felfedező
 • (bizalmas): kutatóterem
 • laboratórium, labor

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

közérthető

melléknév
 • világos, felfogható, érthető

kieszel

ige
 • kitervel, kigondol, kifőz, kiötöl, kiagyal, kisüt, kiókumlál (bizalmas), kispekulál (bizalmas), kitervez, kifundál, kimesterkedik, kiokoskodik, kitalál, kimódol, kikalkulál (tájnyelvi), kilel (tájnyelvi)

láda

főnév
 • rekesz, rakasz (tájnyelvi), kaszni (régies), szuszék (tájnyelvi), szökrény (tájnyelvi), ferslóg (régies), ferslág (régies)
 • kazetta, ládikó (bizalmas), doboz, skatulya, szelence
 • koporsó
 • szarkofág (szaknyelvi)
 • postaláda, levelesláda

megpattan

ige
 • pattan, megpercen (tájnyelvi)
 • megreped, kifakad
 • (szleng): meglép (bizalmas), elszökik, távozik, kereket old, elillan, dobbant (szleng), lepattan (szleng), lelép (bizalmas), elpucol (szleng), eldönget, elhúz (szleng), lelécel (szleng), fölszívódik (szleng)