territórium szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): felségterület, államterület
 • terület, kerület, térség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

baj

főnév
 • kellemetlenség, bosszúság, csapás, gond, vesződség, sérelem, ártalom, kalamajka, bonyodalom, balszerencse, szerencsétlenség, szenvedés, bánat, szomorúság, fájdalom, vereség, bukás, pech, kalamitás (régies), malőr (bizalmas), mizéria (bizalmas), probléma, balhé (szleng), bökkenő, bibi (szleng), ciki (szleng), gubanc (szleng), gáz (szleng), slamasztika (bizalmas), galiba
 • kár, kártétel, bántódás
 • vesződség, vesződés, nehézség
 • hiba, fogyatkozás, fogyatékosság
 • havibaj, menstruáció, menses, vérzés (bizalmas)
 • (régies): párviadal, küzdelem, affér (bizalmas), lovagias ügy, tusa, viadal, viadalom (régies), csatározás

rácáfol

ige
 • megdönt, megcáfol, halomra dönt (érvet), bizonyít, bebizonyít
 • ellentmond, ellenkezik, meghazudtol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a territórium szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

teherforgalom

főnév
 • teherautó-forgalom, kamionforgalom

szétkapcsol

ige
 • kikapcsol, kiold, kioldoz, szétnyit, szétválaszt, széjjelválaszt, szétszed
 • (telefonösszeköttetést): szétbont, megszakít, megszüntet

szemlátomást

határozószó
 • láthatólag, világosan
 • nyilván, nyilvánvalóan, kétségtelenül, kétségkívül

skót

melléknév
 • fukar, fösvény, zsugori, smucig (bizalmas), krajcároskodó, sóher (bizalmas), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva)

ténykedik

ige
 • tevékenykedik, cselekszik, működik, ügyködik, tisztet betölt, funkcionál, teendőket végez, eljár, intézkedik, rendelkezik, közreműködik, ellátja hivatalát(bizalmas)

transzformátor

főnév
 • áramátalakító, átalakító, trafó (bizalmas)

rekesz

főnév
 • fach (bizalmas), széf (bizalmas), box, fiók
 • fülke, kamra, kabin (idegen), kutrica (tájnyelvi), kalitka, ketrec, kas, ól, karám, alkóv (idegen)
 • (régies): cella, zárka, börtön
 • kazetta
 • válaszfal
 • sövénykerítés, sövény
 • rács
 • láda, ládika
 • rekeszizom, diafragma (szaknyelvi)
 • fényrekesz, blende, apertúra (szaknyelvi)

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév

munkabér

főnév
 • bér, munkadíj, díjazás, fizetés, fizetség, honorárium, illetmény, járandóság, javadalmazás, juttatás, zsold (szleng), kereset, keresmény (régies), sallárium (régies)

rezidencia

főnév
 • lakosztály
 • központ, székhely, domicilium (idegen)
 • (szleng): lakás, otthon, hajlék

túli

melléknév
 • utáni, mögötti

űrhajózás

főnév
 • űrrepülés, asztronautika (idegen), kozmonautika (idegen)
 • űrkutatás

iszappakolás

főnév
 • gyógypakolás

vízcsepp

főnév
 • vízgyöngy (választékos), harmat

tervezés

főnév
 • kigondolás, kitalálás, kiagyalás, koncipiálás (régies)
 • tervkészítés, tervrajzolás

távozik

ige
 • elmegy, kimegy, indulóban van, odábbáll (bizalmas), elsiet, eltakarodik, elsomfordál, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), tágul (bizalmas), felszedi a sátorfáját, lelép (bizalmas), elhordja az irháját (bizalmas), elszelel, kotringol (tájnyelvi), megpattan (szleng), eltűz (szleng), lelécel (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)
 • kivándorol, disszidál
 • lemond, benyújtja a lemondását, leköszön, visszavonul, kilép, kiszáll a buliból (szleng), kifarol (bizalmas)
 • (választékos): meghal, elhalálozik, jobblétre szenderül, elhuny

többszörös

főnév
 • szorzat

visszajuttat

ige
 • visszaad, visszaszolgáltat, visszaszármaztat, hazajuttat, hazaküld, visszaküld

tintaceruza

főnév
 • másolóceruza

szimpátia

főnév
 • rokonszenv, rokonérzés (régies), együttérzés
 • vonzalom, vonzódás, barátság

törő

főnév
 • zúzó, őrlőkő, mozsártörő, ökölkő
 • tiloló, tiló, kendertörő

viteldíj

főnév
 • menetdíj, fuvardíj, szállítási díj, tarifa, taksa