szerel szinonimái

ige
 • összeállít, montíroz (szaknyelvi)
 • javít, reparál (bizalmas), bütyköl (bizalmas)
 • rögzít
 • (szaknyelvi): leszerel, elhárít, keresztez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda

öböl

főnév
 • tengeröböl, rév, partbeszögellés, lagúna
 • üreg, öblözet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szavaz

ige
 • választ, voksol, votál (idegen), urnához járul, szaval (tájnyelvi)
 • dönt, állást foglal
 • (tájnyelvi): beszél, szónokol

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

rókagomba

főnév
 • sárga rókagomba, csibegomba, csirkegomba

produktív

melléknév
 • alkotó, termékeny, gyümölcsöző, hasznos, eredményes, hasznot hajtó, jövedelmező, szapora (szaknyelvi), kifizetődő, előnyös, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny

szemetel1

ige
 • peszmetel (tájnyelvi), gazol (tájnyelvi)

szunnyad

ige
 • szendereg, szunyókál, szundikál, szundít, szunnyadozik, alszik
 • pihen, nyugszik, örök álmát alussza (választékos), porlad (választékos)

paktál

ige
 • egyezkedik, összejátszik, cimborál, súg-búg, megállapodik, alkudozik, trafikál (régies), összefog

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

megétet

ige
 • megmérgez, eltesz láb alól

pártonkívüli

melléknév, főnév
 • független, pártatlan

tahó

melléknév
 • faragatlan, bárdolatlan, fajankó, neveletlen, udvariatlan, közönséges, műveletlen, útszéli, parlagi, durva, nyers, primitív, mucsai (durva), bunkó, bumfordi, tuskó (bizalmas), surmó, suttyó (tájnyelvi)

televíziós

melléknév
 • tévés

hát I.

határozószó
 • no, bizony, természetesen, persze, hogyne, elvégre

vigyázatlanság

főnév
 • elővigyázatlanság, gondatlanság, meggondolatlanság, figyelmetlenség, óvatlanság, hanyagság, könnyelműség, szórakozottság, szelesség, kapkodás, hebehurgyaság, nemtörődömség, hirtelenség

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú

szerenád

főnév
 • éjjelizene, éji zene

szardella

főnév
 • ajóka, ajókagyűrű, szardellagyűrű, ringli (idegen)
 • szardellapaszta

szól

ige
 • megszólal, beszél, mond, (egy-két szót) ejt, nyikkan, mukkan, kottyant (tájnyelvi), vakkant (pejoratív)
 • szót vált, beszélget, megbeszél, értekezik, tanácskozik
 • (valamihez): hozzászól, megjegyzést tesz, beleszól
 • figyelmeztet, értesít, tudtul ad, tudtára ad, tudomására hoz
 • rászól, rendre int, leint
 • hangot ad, hallat
 • (tücsök): ciripel
 • (madár): fütyül, csivitel, énekel
 • (harang): zeng, kong, zúg
 • (orgona): búg
 • (dob): pereg
 • (kürt): rikolt, rian
 • (zene): hangzik, hallatszik, zeng, harsog
 • tárgyal, tárgyaz (régies)
 • (valakinek): van szánva, van címezve
 • (valamire): érvényes
 • (valami, valaki mellett, valami, valaki ellen): érvel, állást foglal, kiáll

ugrabugrál

ige
 • ugrándozik, szökdécsel, ficánkol, fickándozik, viháncol
 • (tájnyelvi): kapkod, hirtelenkedik

szétrobban

ige
 • széjjelrobban, felrobban, explodál, szétpukkad, széjjelpukkad, szétpukkan, széjjelpukkan
 • (társaság): feloszlik, felbomlik, szétoszlik, széjjeloszlik, szétmegy, széjjelmegy, szétesik

sármány

főnév
 • sármók (tájnyelvi), sárgyóka (tájnyelvi)

szögesdrót

főnév
 • tüskésdrót (tájnyelvi)

újszövetség

főnév
 • újtestamentum