képvisel szinonimái

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

citromfű

főnév
 • méhfű, mézelke, mézfű, mézgáncs (régies)

lelátó

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képvisel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kárál

ige
 • kotkodácsol, káricál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kertyeg (tájnyelvi), kinceleg (tájnyelvi), krécsél (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), kotyog, lefetyel
 • zsémbel, szájaskodik, szájal, perel, veszekszik

igeragozás

főnév
 • konjugáció (szaknyelvi)

huszadrangú

melléknév
 • érdektelen, lényegtelen, mellékes, jelentéktelen

hasonlíthatatlan

melléknév
 • összehasonlíthatatlan, páratlan, párját ritkító, egyedülálló, utolérhetetlen, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan, rendkívüli, kivételes, példátlan, példa nélkül álló

kékes

melléknév
 • kéklő, kékbe játszó, szederjes

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen

szemetel1

ige
 • peszmetel (tájnyelvi), gazol (tájnyelvi)

gömbölyít

ige
 • összegöngyölget, összeteker, göngyölít, rundol (idegen), domborít

geológus

főnév
 • (szaknyelvi): földtantudós, geológ (régies)

ellanyhul

ige
 • lanyhul, enyhül, gyengül, alábbhagy, csökken, megfogyatkozik

gyerektartás, gyerme

főnév
 • tartásdíj

kimerültség

főnév
 • fáradtság, gyengeség, elerőtlenedés, erőtlenség, kimerülés, összetörtség, bágyadtság, elcsigázottság, fásultság, letörtség, levertség, tompultság, elesettség, elkényszeredés (régies), aszténia (szaknyelvi), exhaustió (idegen)

komisz

melléknév
 • durva, rosszindulatú, gonosz, aljas, galád, alávaló, hitvány, bitang
 • rossz, vásott, rendetlen, pimasz, szemtelen, tiszteletlen, arcátlan, haszontalan, csibész, ebadta
 • gyalázatos, szörnyű, cudar, istentelen, förtelmes, iszonyú, zord, kemény, kriminális (bizalmas), gyászos, cefet, kellemetlen

megbotránkozik

ige
 • elszörnyed, megütközik, megütődik (régies), felháborodik, felütközik (tájnyelvi), zokon vesz, rossz néven vesz, elképed, fönnakad (valamin)

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

képzelőerő

főnév
 • fantázia, képzelet, képzelőtehetség, imagináció (idegen)

kapcsoló II.

főnév
 • gomb, nyomógomb, indítógomb

kicserepesedik

ige
 • felrepedezik, felcserepszik (tájnyelvi)
 • kiszárad

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

imádság

főnév
 • ima, könyörgés, kérés, esedezés, fohász, áhítat, dicsőítés, fohászkodás, hálaadás, folyamodás

kifelejt

ige
 • kifeled, kihagy, mellőz, elhagy, figyelmen kívül hagy, megfeledkezik (valamiről), kimegy az eszéből, nem tartja eszében, elfelejt, átugrik

ledob

ige
 • levet, lelök, letaszít, lehajít, levág, lehajint (tájnyelvi), lehány, lerottyant (tájnyelvi), lesuvaszt (tájnyelvi), letosszant (tájnyelvi)
 • lecsap, odacsap, odavág