kifolyó szinonimái

főnév
 • csurgó, eresz, vízköpő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kalapoz

ige
 • koldul, kéreget, tányéroz, lejmol (szleng), tarhál (szleng)
 • gyűjt

evidens

melléknév
 • nyilvánvaló, szemmel látható, magától értetődő, világos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, kézenfekvő, szembetűnő, szembeszökő, kézzelfogható, egyértelmű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifolyó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

készülék

főnév
 • szerkezet, berendezés, eszköz, gép, szerszám, gépezet, szerelék (régies), masina (bizalmas), instrumentum (régies), mechanizmus, szerkentyű (bizalmas), masinéria (régies), ketyere (szleng)
 • (bizalmas): rádió, televízió
 • (régies): felszerelés

izzó II.

főnév
 • izzólámpa, lámpa, villanykörte, körte, villanyégő, égő

irányelv

főnév
 • alapelv, szempont, útmutatás, iránymutatás, irányvonal, direktíva (idegen), normatíva, életelv, vezérelv, vezérfonal, vezéreszme, maxima (idegen), zsinórmérték, előírás, célkitűzés

hírneves

melléknév
 • híres, elismert, ismert, nagyhírű, neves, nagynevű, famózus (idegen), világhírű, jelentős, tekintélyes, közismert, figyelemre méltó

kicserepesedik

ige
 • felrepedezik, felcserepszik (tájnyelvi)
 • kiszárad

kiválasztás

főnév
 • kiválogatás, osztályozás, szortírozás (bizalmas), rostálás, mustrálás (régies), selejtezés, szelekció, kontraszelekció (idegen), kiszemelés
 • izzadás, verejtékezés, szekréció (szaknyelvi)

szól

ige
 • megszólal, beszél, mond, (egy-két szót) ejt, nyikkan, mukkan, kottyant (tájnyelvi), vakkant (pejoratív)
 • szót vált, beszélget, megbeszél, értekezik, tanácskozik
 • (valamihez): hozzászól, megjegyzést tesz, beleszól
 • figyelmeztet, értesít, tudtul ad, tudtára ad, tudomására hoz
 • rászól, rendre int, leint
 • hangot ad, hallat
 • (tücsök): ciripel
 • (madár): fütyül, csivitel, énekel
 • (harang): zeng, kong, zúg
 • (orgona): búg
 • (dob): pereg
 • (kürt): rikolt, rian
 • (zene): hangzik, hallatszik, zeng, harsog
 • tárgyal, tárgyaz (régies)
 • (valakinek): van szánva, van címezve
 • (valamire): érvényes
 • (valami, valaki mellett, valami, valaki ellen): érvel, állást foglal, kiáll

hág

ige
 • mászik, kapaszkodik, felmegy
 • lép
 • tapos, tipor, gázol
 • jut
 • párzik, fedez

gyorsúszás

főnév
 • kallózás, sprint (bizalmas)

eltakarít

ige
 • elhord, elrak, eltesz, elpakol, elrámol, elsöpör
 • (régies): eltemet, elföldel, elhantol (választékos), koporsóba helyez, örök nyugalomra helyez
 • eltüntet, eltávolít

hamu

főnév
 • hamv (választékos), pernye, hulladék, salak, üszök

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres

követelődzik, követe

ige
 • kényszerít, erőszakoskodik, ostromol, szorongat, nyakára jár, kiprésel (bizalmas), nyaggat (bizalmas), szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), zsarol (valamivel)

megnyomorít

ige
 • nyomorékká tesz, elcsúfít, megcsonkít, eltorzít, munkaképtelenné tesz, megbénít, harcképtelenné tesz, megfélszegít (tájnyelvi), meggyámbászt (tájnyelvi)
 • tönkrejuttat, nyomorba dönt, romlásba dönt

levonat

főnév
 • nyomat, kefelenyomat, kefe (bizalmas), másolat, lehúzás, korrektúra (szaknyelvi)

kifundál

ige
 • kigondol, elgondol, kieszel, kiagyal, kiötöl, kiokoskodik, kitalál, kitervel, kisüt, kifőz, kiforral, tervbe vesz, kohol, kimódol, kimesterkedik, kispekulál (bizalmas), kiókumlál (bizalmas), kifineszel (tájnyelvi), kielmél (régies)

kerülget

ige
 • körüljár, körbejár, forgolódik (valaki körül), bűzlél (tájnyelvi), kerülkőzik (tájnyelvi), környékel (tájnyelvi)
 • környékez, udvarol, törleszkedik, dörgölődzik, dörgölőzik

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

leszúr

ige
 • ledöf, megkésel, agyonszúr, leterít, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi), megolt (szleng)
 • (disznót): levág, leöl
 • (összeget): kifizet, leszurkol (szleng), leperkál (bizalmas), lepörköl (szleng), letejel (szleng), lepenget (szleng)
 • leszid, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), rendreutasít
 • lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), lebasz (durva), ledorongol (bizalmas)

kikopik

ige
 • elvékonyodik, kilyukad, szétfoszlik, kifoszlik, kifeslik, szétszakad, kirojtosodik, szétmegy, tönkremegy, kikeshed (tájnyelvi), kikeslik (tájnyelvi), kikoszpitolódik (tájnyelvi), kimelled (tájnyelvi)
 • kifogy (valamiből), megfogyatkozik (valamiben)
 • (valahonnan): elmarad, kimarad, kikerül

jégpálya

főnév
 • korcsolyapálya, jég (bizalmas), műjégpálya, műjég, hokipálya

kiszuperál

ige
 • kiselejtez, kidob, kimustrál, eldob

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)