kényszeredett szinonimái

melléknév
 • kierőszakolt, erőltetett, kikényszerített, mesterkélt, természetellenes, kelletlen, tettetett, színlelt, csinált, kényszerült, megjátszott, szertartásoskodó, felvett
 • (tájnyelvi): fejletlen, csenevész, legyengült, elgyengült, kimerült, lesoványodott, erőtlen, bágyadt, lankadt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tehergépkocsi

főnév
 • teherautó, teherkocsi
 • furgon, kamion

tettestárs

főnév
 • bűntárs, bűnsegéd (szaknyelvi), bűnrészes, bűnfentes (tájnyelvi), cinkos, cinkostárs, kozmás (szleng)
 • cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kényszeredett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapitális II.

melléknév
 • nagyszerű, kiváló, remek
 • főbenjáró, nagy fontosságú
 • (bizalmas): iszonyú, szörnyű, nagy, hatalmas, óriási

igazgató I.

melléknév
 • irányító, vezető, dirigáló, dirigens

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

háromszoros

melléknév
 • tripla

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

kihal

ige
 • kipusztul, kivész, kimúlik, megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, elpusztul, tönkremegy, magva szakad (valakinek), írmagja sem marad
 • elnéptelenedik, élettelenné válik
 • megszűnik, elavul
 • kihamvad, kiég

szembesítés

főnév
 • szembeállítás, konfrontálás (idegen), konfrontáció (idegen)
 • összevetés

gondozatlan

melléknév
 • ápolatlan, elhanyagolt, lompos, slampos, zilált, ágrólszakadt, bozontos, torzonborz, toprongyos, rendetlen, mosdatlan, szurtos, gyatra (tájnyelvi), topis (szleng), toplák (szleng)
 • ütött-kopott
 • műveletlen, gyomos

gazság

főnév
 • gonoszság, rosszaság, hitványság, silányság, romlottság, aljasság, bitangság, gaztett, gazemberség, galádság, huliganizmus, alávalóság, istentelenség, perfídia (régies), imposztúra (idegen), cink (régies)
 • (tájnyelvi): bozót

elkeserít

ige
 • elszomorít, elbúsít, lehangol, elcsüggeszt, elkedvetlenít, gyötör, bánt, lesújt, lever, deprimál (választékos)

gyászos

melléknév
 • síri, fájdalmas, bánatos, siralmas, gyászba borult, funestus (idegen), szomorú, komor, halálos, tragikus, végzetes
 • sikertelen, szerencsétlen
 • keserves, nyomorúságos

kilométerkő

főnév
 • mérföldkő, határkő

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder

megbénul

ige
 • megszélhűdik, elhal, megmerevedik
 • megdermed, leblokkol (bizalmas)
 • megakad, megáll

leckéztet

ige
 • korhol, dorgál, kioktat, fedd, szid
 • oktat, nevel, moralizál (idegen)

kép

főnév
 • arckép, portré, képmás, fotó, fotográfia, fénykép, felvétel
 • festmény, ikon, rajz, rajzolat, grafika, firka, ábra, illusztráció
 • filmkocka, látvány
 • tükörkép
 • hasonmás
 • arc, arckifejezés, orca, arculat, ábrázat, ábráz (régies), arclat (régies), pofázmány (szleng), fizimiska (bizalmas), cifferblatt (bizalmas)
 • jelkép, szimbólum, szókép, metafora (szaknyelvi), metonímia (idegen), átvitel (szaknyelvi)
 • látvány, tünemény, jelenés, látomás, képzet, vízió
 • látszat, benyomás, külszín
 • emlékkép, szemlélet, elképzelés
 • szín, jelenet

kantárszár

főnév
 • gyeplő, szíj, kantárszíj, kantárfék, fékszár

kibányász

ige
 • kitermel, kiaknáz, fejt, (bányát) művel
 • (bizalmas): előkeres, előkotor, előszed

lassacskán

határozószó
 • lassanként, fokozatosan, apránként, kényelmesen, sájára (régies)
 • andantino (szaknyelvi)

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

illem

főnév
 • illendőség, illedelem (régies), ildom (régies), jólneveltség, jómodor, udvariasság, finomság, tisztesség, tisztességtudás
 • illemszabályok, etikett (régies), protokoll (szaknyelvi)

kiemel

ige
 • kivesz, kihúz, kihalász, kiszakít, kiválogat, merít, kivon, kiránt, felszínre hoz
 • elővesz
 • felemel
 • kinyom
 • felkarol, pártfogol
 • magas polcra emel, előléptet, kitüntet, megdicsér
 • nyomatékosít, kidomborít, hangsúlyoz, markíroz, aláhúz, súlyt helyez (valamire)

lebecsül

ige
 • lenéz, lekicsinyel, depreciál (régies), bagatellizál (idegen), leértékel, alábecsül, fitymál, aláértékel, fitymál, kisáll (tájnyelvi), gyerekszámba vesz
 • félreismer