gondozatlan szinonimái

melléknév
 • ápolatlan, elhanyagolt, lompos, slampos, zilált, ágrólszakadt, bozontos, torzonborz, toprongyos, rendetlen, mosdatlan, szurtos, gyatra (tájnyelvi), topis (szleng), toplák (szleng)
 • ütött-kopott
 • műveletlen, gyomos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

légzés

főnév
 • lélegzés
 • lélegzetvétel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gondozatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

füstöl

ige
 • dohányzik, cigarettázik, szív, bagózik (bizalmas), pipál (tájnyelvi), lisztel (tájnyelvi), kaptol (tájnyelvi), pöfékel
 • tartósít (füstön)
 • fertőtlenít, tömjénez
 • párolog, párázik, gőzölög, gőzöl

félmúlt

főnév
 • aligmúlt (régies)
 • elbeszélő múlt (szaknyelvi)

felett, fölött

névutó
 • felül, fölül, magasabban (valaminél)

érdekcsoport

főnév
 • érdekszövetség, érdekközösség, klikk, brancs (bizalmas), lobby

gépírás

főnév
 • gépelés, írógépelés, daktilográfia (idegen)
 • kézirat, gépirat

hajigál

ige
 • dobál, ide-oda lökdös, hány-vet, szór, hajingál (tájnyelvi), górál (tájnyelvi)

összepakol

ige
 • összecsomagol, becsomagol, bepakol (bizalmas)

elit I.

melléknév
 • első osztályú, kiváló, exkluzív, válogatott
 • rangos, úri, arisztokratikus, kékvérű, előkelő

élettárs

főnév
 • házastárs, élete párja, partner

belelendül

ige
 • belemelegszik, belejön

elnyel

ige
 • bekap, lenyel
 • (föld, víz): magába zár, eltemet
 • (sötétség): eltakar, beburkol
 • (hangot): elnyom, túlharsog
 • felszív, abszorbeál (szaknyelvi)
 • (vállalkozás pénzt): felemészt

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

helyezetlen

melléknév
 • értéktelen, sikertelen, jelentéktelen
 • vesztes

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

istápol

ige
 • segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik (valakiről), segélyez, véd, gondja van (valakire), gondját viseli (valakinek), törődik (valakivel), pártfogol, patronál, támogat, felkarol, segítségére van
 • gyógyít

gonosztevő

főnév
 • bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies), briganti, lator (régies), bandita, martalóc, rabló, útonálló, gyilkos, imposztor (régies), gazember, himpellér, haramia, zsivány, betyár, gengszter, bitang, szörnyeteg, börtöntöltelék, akasztófáravaló

függőágy

főnév
 • függágy (régies), hamac (régies), hamak (régies), hintaágy

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

iránti

melléknév
 • szembeni (bizalmas)

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

háborúzik

ige
 • háborút visel, hadakozik, harcol, csatározik, verekszik
 • veszekszik, perlekedik, viszálykodik

ismeretterjesztő

melléknév
 • tudománynépszerűsítő, felvilágosító, informatív, ismeretközlő