kémia szinonimái

főnév
 • vegytan, vegyészet, vegytudomány (régies), bűztan (szleng), kémcsi (szleng), leukémia (szleng), vegyi (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdemel

ige
 • kiérdemel, rászolgál, megszolgál

aránytalan

melléknév
 • mértéktelen, túlméretezett, túlzott, egyenlőtlen
 • idomtalan, ormótlan, otromba, szabálytalan, iromba (választékos), esetlen, idétlen, formátlan, torz, aszimmetrikus, irdatlan (tájnyelvi), diszproporcionált (idegen), ametrikus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kémia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kanyaró

főnév
 • morbilli (szaknyelvi), csécs (régies), ripacs (tájnyelvi)

időbeosztás

főnév
 • napirend, agenda (idegen), program

hősi, hősies

melléknév
 • heroikus, vitéz, vitézi, daliás, elszánt, bátor, bátor szívű, merész, vakmerő, rendíthetetlen, rettenthetetlen, félelem nélküli, félelmet nem ismerő, halálmegvető

harcos I.

melléknév
 • harcias, harckedvelő, katonás, támadó, marcona, agresszív
 • kötekedő, civakodó, házsártos
 • kitartó, szívós, kemény, küzdő

kátyú

főnév
 • gödör, sárgödör, mélyedés, bulyka (tájnyelvi), koboré (tájnyelvi), kotu (tájnyelvi), kotyka (tájnyelvi), kottyanó (tájnyelvi)
 • fennakadás (választékos), döccenő

kifordul

ige
 • kidől, kizuhan, kiesik, kihull, kihemperedik (tájnyelvi), kiloccsan, kiguvad (tájnyelvi)
 • kimegy, kiperdül
 • visszájára fordul, kibillen, kizökken
 • kivetkőzik
 • felszínre kerül

szellemileg

határozószó
 • intellektuálisan (idegen), értelmileg

golyó

főnév
 • golyóbis (régies), labdacs (régies), gömb, teke, galacsin, göb, szféra (régies), labda
 • glóbusz (régies), földgolyó
 • lövedék, sörét, kartács, göbecs (régies)

gátlás

főnév
 • korlátozás, akadályozás, akadály, elzárás
 • csillapítás, mérséklés
 • elfojtás, tartózkodás, félszegség, feszélyezettség, gátlásosság, aggály, szorongás, represszió (idegen), inhibíció (szaknyelvi)

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

gyanúsítás

főnév
 • rágalom, koholmány, denunciálás (idegen), vád, inszinuáció (idegen)

kikötőhely

főnév
 • kikötő, rév, révhely, révpart, hajórév, horgonyzóhely, kikötőváros, kikötőgát, rakodópart, rakpart, móló, dokk

kockás

melléknév
 • négyzethálós, négyzetrácsos
 • pepita, sakktáblaszerű

megállapít

ige
 • felderít, kinyomoz, kipuhatol, kiderít, megtud, tisztáz, fölfed, meghatároz, kitapint
 • regisztrál, kijelent, konstatál, kinyilvánít, kimond, leszögez
 • megszab, kimér, kiró, kiszab, kivet, megítél, bemér, megbecsül, taksál, rögzít, fixál, terminál (idegen), limitál, megad, kitűz
 • (régies): megalapoz, biztosít

leáldozik

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

kendő

főnév
 • keszkenő (régies)
 • fejkendő, vállkendő, stóla, nagykendő, berliner (tájnyelvi)
 • törlőruha, törlőkendő, portörlő, konyharuha, edénytörlő, edénykendő

kamilla

főnév
 • kamillavirág, katóka, orvosi székfű, székifű, szikfű, székfűvirág, köhögővirág (tájnyelvi), chamomilla (idegen)

kiadás

főnév
 • átadás, kijuttatás, kiszolgáltatás, átengedés
 • kibocsátás
 • költség, ráfordítás, kifizetés, pénzköltés, költés
 • publikálás, közlés, megjelentetés, nyilvánosságra hozatal, kinyomtatás
 • kiadvány, levonat, lenyomat, edició (idegen), nyomtatvány, sajtótermék
 • változat

langymeleg

melléknév
 • langyos
 • lagymatag, határozatlan, erélytelen, bátortalan, gyenge, gyengekezű; se hideg, se meleg
 • (tájnyelvi): őszintétlen

kérelem

főnév
 • kérvény, beadvány, folyamodvány, kereset, követelés, petíció, instancia (idegen), instálás (régies), igénylés
 • kérés, óhaj, kívánság, kívánat, esedezés, könyörgés
 • vágy

ihol

határozószó
 • (tájnyelvi): itt, ehen (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): íme, lám

kidug

ige
 • kitol, kiölt, kinyom, kinyújt

lázadó

melléknév, főnév
 • felkelő, ellenálló, forradalmár, zendülő, háborgó, pártütő, rebellis (régies), kontrabontos (régies), pártos (régies), kuruc (régies), inszurgens (régies)