szellemileg szinonimái

határozószó
 • intellektuálisan (idegen), értelmileg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pitizik

ige
 • (kutya) szolgál
 • (szleng): kér, könyörög, kunyerál, esedezik

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szellemileg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szakszerű

melléknév
 • hozzáértő, hivatásszerű, professzionális, profi (bizalmas), mesteri, szakavatott, avatott, szakképzett, szakértő, kompetens (szaknyelvi), tapasztalt, jártas, kiképzett, verzátus (régies), tudós, tudományos

rokonszenves

melléknév
 • megnyerő, szimpatikus (választékos), szeretetre méltó, vonzó, bizalomkeltő, bizalomébresztő, bizalomgerjesztő

restelkedik, röstelk

ige
 • szégyenkezik, pirul, szégyell, elszégyelli magát, irul-pirul, pironkodik, átall

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

szatyor

főnév
 • bevásárlótáska, necc (bizalmas), cekker (bizalmas), kézitáska, táska
 • (pejoratív): szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vénasszony, satrafa (bizalmas)
 • öregember, vénember

szólásmód

főnév
 • szólás, szókapcsolat, közmondás (régies), szólásforma
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédfordulat, lokúció (idegen), szóhasználat

összeírás

főnév
 • népszámlálás
 • konskripció (idegen), konszignáció (szaknyelvi)
 • leltár

öregúr

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember (pejoratív)

megalkot

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt

pamacs

főnév
 • ecset, pemzli (bizalmas), pacsmag (régies)
 • borotvaecset
 • (tájnyelvi): kenőtoll
 • szőrcsomó, szőrpamacs, szőrpamat (tájnyelvi)
 • vattapamacs, vattacsomó

szörnyszülött

főnév
 • torzszülött, korcs, szörnyszülemény

taszít

ige
 • lök, nyom, tol, taszajt (tájnyelvi), lódít
 • juttat, dönt (valamibe), sodor
 • undorít, visszatart

hangosan

határozószó
 • fennhangon, fennen (választékos), fennszóval, emelt hangon, torkaszakadtából, teli torokkal, harsányan
 • érthetően, hallhatóan

vérpróba

főnév
 • vérvizsgálat
 • vérminta

tükröz

ige
 • mutat, visszaver, reflektál
 • ábrázol, kifejez
 • mond

szélroham

főnév
 • széllökés, léglökés, szélfújás, fuvallat

szak

főnév
 • darab, rész
 • szakasz
 • (régies): évszak
 • (régies): versszak
 • ág, terület, egység, tagozat, diszciplína (választékos), tárgy, reszort (idegen)
 • szakma

szigorú

melléknév
 • kemény, erélyes, rigorózus (idegen), merev, erőskezű, keménykezű, keményszívű, kőszívű, vaskezű, katonás, rideg
 • drákói
 • súlyos, kemény, komoly
 • zord, hideg, fagyos, kemény
 • (régies): szegényes, szűkölködő, sanyarú
 • (régies): kietlen, elhagyatott, kopár

tulajdon III.

névmás
 • saját, ten (régies), önnön, ön-

szénanátha

főnév
 • pollenózis (idegen)

rozzant

melléknév
 • rozoga, roskatag, roskadozó, roskadt, roggyant, düledező, omladozó, omlatag, kidőlt-bedőlt, ragyva (régies), viharvert, ütött-kopott, lepusztult, pusztuló, ócska, dugadőlt (tájnyelvi), tropa (szleng)
 • megviselt, erőtlen, gyenge, gyönge, legyengült, beteges, erőtlen, tántorgó, bizonytalan

szirup

főnév
 • cukoroldat
 • gyümölcsszörp, szörp, szörpöny (régies)
 • kanalas orvosság

tusa

főnév
 • küzdelem, vívás, párviadal, harc, csata, ütközet, viadal, párbaj, mérkőzés, összecsapás, verekedés, birkózás, tusakodás
 • vívódás, lelki tusa, lelki harc