káva szinonimái

főnév
 • perem, szél, karima, kámva (régies)
 • párkány, váz, kerítés
 • (szaknyelvi): ajtótok
 • ablaktok
 • (régies): gúzs, vessző

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

őrjárat

főnév
 • járőr, patrul (régies), razzia, cirkáló (régies)

csigalépcső

főnév
 • csigagrádics (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a káva szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kacsázik

ige
 • biceg, csámpázik, döcög, kacskarol (tájnyelvi)
 • (lapos kővel): csesztet (tájnyelvi), csúsztat (tájnyelvi), halaz (tájnyelvi)

húzódás

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés

hordágy

főnév
 • hordszék, saroglya (tájnyelvi), terák (tájnyelvi)

handabandázik

ige
 • hangoskodik, henceg, szövegel (szleng), szájaskodik, hőbörög, szájhősködik, háryjánoskodik, halandzsázik (bizalmas), blöfföl (bizalmas), hadovál (szleng), hantál (szleng), hamukál (szleng), nagy hűhót csap (valaminek), nagy garral van, süketel (szleng), karingyál (tájnyelvi)
 • nagyzol, kérkedik, hetvenkedik, felvág (bizalmas)

karácsonyeste

főnév
 • szenteste, bővedest (tájnyelvi), bővedeste (tájnyelvi)

kicsinyell

ige
 • kicsinek tart
 • kevesell, kevésnek tart

szavajárás

főnév
 • szófordulat

generális II.

főnév
 • tábornok, fővezér, főparancsnok
 • rendfőnök

fülsiketítő

melléknév
 • fülhasogató, fülsértő, fülrepesztő, fülhasító, éles, harsány, harsogó, erős, eget verő, mennydörgő, velőtrázó

elgyengül, elgyöngül

ige
 • elerőtlenedik, kimerül, elfárad, elbágyad, ellankad, elpilled, elernyed, erejét veszti, kipurcan, elcsigázódik, eltikkad, elkényszeredik (tájnyelvi), lerongyosodik (tájnyelvi)
 • elhalkul, eltompul, elnémul, elcsitul, elcsendesedik, elül

grafika

főnév
 • rajzművészet, vonalművészet
 • rajz, metszet, karc

kifúr

ige
 • átfúr, átlyukaszt, kilyukaszt, belyukaszt, lyuggat, perforál, keresztülfúr, keresztülszúr, átszúr, átdöf, keresztüldöf
 • kitúr, kiutál
 • (szleng): elbánik (valakivel), kitol (bizalmas), kiszúr (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas)

kivágódik

ige
 • kicsapódik, felpattan, kinyílik
 • kiesik, kirepül
 • (biztosíték): kiég, kiolvad

másnaposság

főnév
 • macskajaj (bizalmas), katzenjammer (bizalmas), borcsömör (tájnyelvi), zákányosság (tájnyelvi)

lámpavas

főnév
 • lámpatartó, kandeláber, lámpaoszlop

kavics

főnév
 • sóder, kő, kövecs (választékos), murva, kőtörmelék, kőzúzalék, zúzottkő, zúzalék (szaknyelvi), morzsalék, kőszar (tájnyelvi)

juhász

főnév
 • juhpásztor, birkapásztor, ihász (tájnyelvi), baromőr (tájnyelvi), bacsó (tájnyelvi), bacsa (régies), csobán (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi), purzás (régies), bács (tájnyelvi)

készruha

főnév
 • konfekció (idegen), konfekcióáru

kürtő

főnév
 • szelelőlyuk, légakna, légcsatorna
 • (régies): kémény, kéménycső, füstkieresztő (régies)
 • (tájnyelvi): kályhacső

kémkedés

főnév
 • vizsgálódás, vizslatás, fürkészés, leselkedés, szaglászás, puhatolózás, kutakodás, kutatás, nyomozás

idén

határozószó
 • ez évben, ebben az évben, folyó évben

kézikönyv

főnév
 • segédkönyv, vezérkönyv, kalauz, vademecum (idegen), repetitórium (idegen), kompendium (idegen)
 • tankönyv

lakoma

főnév
 • eszem-iszom, dínomdánom, vendégség, dáridó, trakta (bizalmas), evészet, díszebéd, díszvacsora, tivornya, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), lakodalom (régies)
 • lakomázás, lakmározás, evés-ivás, zabálás, asztalozás (tájnyelvi), kolláció (idegen), konvivium (idegen)