lámpavas szinonimái

főnév
 • lámpatartó, kandeláber, lámpaoszlop

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

konfirmáció

főnév
 • jóváhagyás, megerősítés
 • (szaknyelvi): konfirmációlevél, megerősítő okirat
 • (szaknyelvi): befogadás (egyházközségbe)

gyufa

főnév
 • gyújtó, tűzszerszám, villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lámpavas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közzétesz

ige
 • kiad, közread, publikál, kihoz (bizalmas), kinyomtat, leközöl, lead, lehoz, megjelentet, promulgál (idegen), nyilvánosságra hoz
 • közöl, bejelent, kihirdet, meghirdet

kiskocsi

főnév
 • kisautó
 • (tájnyelvi): taliga, kézikocsi

kimenekül

ige
 • kijut, kiszökik, kibujdosik, kivándorol, kisurran, emigrál, kilókhecol (tájnyelvi)
 • elszökik, elmenekül, kivergődik, kivánszorog, kitör, kigázol (régies), kihatol (régies)
 • (bajból): megszabadul, megmenekül, kijut

kavar

ige
 • kever, habar (régies), kötyföl (tájnyelvi), kütyül (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), karéjol (tájnyelvi)
 • zavar, összekuszál, bonyolít, kutyul (bizalmas), beleüti az orrát

különlegesség

főnév
 • ritkaság, különösség, sajátosság, sajátság, érdekesség, furcsaság, jellegzetesség, attrakció, kuriózum, specialitás (idegen), unikum, egzotikum (idegen)
 • ínyencség

leszázalékolás

főnév
 • rokkant-nyugdíjasítás, rokkantosítás (bizalmas)

tudománytalan

melléknév
 • légből kapott, rögtönzött, megalapozatlan

intenzív

melléknév
 • alapos, mély, elmélyült, mélyreható, mélyenszántó, beható, tartalmas, tüzetes
 • fokozott, gyorsított, megfeszített, feszült, élénk
 • átható (illat), éles (hang), erős (fény), heves, kínzó (fájdalom)
 • belterjes (gazdálkodás)

illatszer

főnév
 • piperecikk, kozmetikum, szagosító, kölni, kölnivíz, parfüm

fényár

főnév
 • fényözön, fénytenger

izgatottság

főnév
 • izgalom, várakozás
 • lelkesedés, láz, hév, elragadtatás, eufória, ujjongás, eksztázis
 • ingerültség, nyugtalanság, nyughatatlanság, türelmetlenség, idegesség, zaklatottság, felindulás, excitáció (idegen), nervozitás (idegen)

liba

főnév
 • lúd, pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (pejoratív): lány, nő
 • (szleng): kettes, elégséges

megadás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, megfizetés, kiegyenlítés, megtérítés, visszatérítés, lerovás
 • megítélés, engedélyezés
 • meghódolás, behódolás, kapituláció (idegen), fegyverletétel
 • belenyugvás, beletörődés, lemondás, rezignáció

ballag

ige
 • bandukol, baktat, mendegél, megy, lépked, kullog, cammog, andalog, battyog, slattyog (bizalmas), sétál, poroszkál, kutyog (tájnyelvi), ballagdál (tájnyelvi), ballókál (tájnyelvi), bandikál (tájnyelvi), bandukál (tájnyelvi)
 • (iskolától) búcsúzik

nyálkás

melléknév
 • nedves, nyirkos, nyákos, váladékos, mucosus (szaknyelvi), kocsonyás
 • síkos, csúszós, lucskos, nyúlós, ragadós

mérkőzésvezető

főnév
 • játékvezető, bíró, döntőbíró

lángelme

főnév
 • lángész, zseni, géniusz, tehetség, szellem, szellemóriás, koponya, agy, észkombájn (szleng), lumen (bizalmas), einstein (szleng), penge (szleng), tűzelme (régies)

közösködik

ige
 • osztozkodik, közösen használ, közösen végez
 • (régies): szeretkezik, paráználkodik, ölelkezik, egyesül, közösül, közölködik (tájnyelvi), nemileg érintkezik (valakivel)

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

menekülés, menekvés

főnév
 • szökés, eltűnés, elrohanás, futás, meghátrálás, eliramodás, elszelelés, elszökés, megszökés
 • visszaút, kiút

leállít

ige
 • megállít, feltartóztat
 • lestoppol (bizalmas), megszüntet
 • abbahagy, felhagy (valamivel)

kitartás

főnév
 • helytállás, türelem, céltudatosság, következetesség, szívósság, szilárdság, állhatatosság, rendíthetetlenség, elszántság, merészség, makacsság, konokság, eltökéltség, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)
 • állandóság, megmaradás, folytonosság, állóképesség
 • hűség, ragaszkodás, engedelmesség, lojalitás, elvhűség

lényeges

melléknév
 • lényegi, létfontosságú, sorsdöntő, kulcsfontosságú, lényegbevágó, szubsztanciális (szaknyelvi), központi, fő, érdemi, fontos, alapvető, elemi, sarkalatos, integráns (idegen), domináló (idegen), domináns (idegen), döntő, meghatározó, releváns (szaknyelvi), kruciális (idegen), kardinális
 • jelentős, számottevő, nagy, nagy fontosságú, említésre méltó, konstitutív (szaknyelvi), nyomós, súlyos, elengedhetetlen

merészség

főnév
 • bátorság, vakmerőség, elszántság, mersz, kurázsi (bizalmas), vitézség, hősiesség, halálmegvetés, legénykedés, hősködés
 • arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, elbizakodottság, pofátlanság, impertinencia (idegen)
 • szemérmetlenség, kihívóság, bujaság