kavics szinonimái

főnév
 • sóder, kő, kövecs (választékos), murva, kőtörmelék, kőzúzalék, zúzottkő, zúzalék (szaknyelvi), morzsalék, kőszar (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

befolyik

ige
 • belefolyik, beesik, beszivárog, becsorog, becsepeg, beszűrődik, beszüremlik, beáramlik, beárad, beömlik, beözönlik, betódul, behatol
 • (növény): beborít, elborít, befed, betakar, benő, ellep, belep, befut
 • (pénz): bejön, begyűlik, összegyűlik
 • (régies): belefolyik (valamibe), hat (valamire), részt vesz (valamiben), beleszól (valamibe), beleszólása van (valamibe)

serleg

főnév
 • kehely, kupa, ivóedény, pohár, díszpohár, billikom (régies), bokály (régies), bratina (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kavics szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kaja

főnév
 • (szleng): étel, élelem, eledel, eleség, ennivaló, elemózsia, élemény (régies), táplálék, étek (választékos), élés (régies), harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), zaba (szleng)
 • ellátás

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés

horgász

főnév
 • pecás (bizalmas)
 • halász

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

karattyol

ige
 • (tyúk): kárál
 • (béka): kuruttyol, brekeg, vartyog, ümmög (tájnyelvi)
 • hadar, locsog, fecseg, bagyog (tájnyelvi), karatyál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kerettyel (tájnyelvi), lübög (tájnyelvi)

kicsúfol

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

szavazólap

főnév
 • szavazócédula

geodézia

főnév
 • (szaknyelvi): földméréstan, földmérés

fűrészbak

főnév
 • fűrészpad, kecskeláb

elhajlít

ige
 • meghajlít, elgörbít, deformál, elferdít, eltorzít

gratuláció

főnév
 • jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlés, elismerés

kigördül

ige
 • kigurul, kimozdul
 • (könny): kicseppen, lecseppen

kiváltság

főnév
 • előjog, privilégium, prerogatíva (szaknyelvi), kedvezmény, szabadság, benefícium (régies), mentesség

másolat

főnév
 • kópia, másodpéldány, levonat, másodlat (régies)
 • hasonmás, fakszimile, reprint
 • xerox, fénymásolat, stencil
 • utánzat, reprodukció, repró, poszter
 • hamisítvány

lángelme

főnév
 • lángész, zseni, géniusz, tehetség, szellem, szellemóriás, koponya, agy, észkombájn (szleng), lumen (bizalmas), einstein (szleng), penge (szleng), tűzelme (régies)

kecskerágó

főnév
 • kecskerágító, papsapka

jutalmaz

ige
 • díjaz, honorál, elismer, kitüntet, koszorúz (régies), bonifikál (régies), gratifikál (régies)
 • megajándékoz

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

kenet

főnév
 • (régies): balzsam, kenőcs, krém, ír, gyógyír
 • szentség
 • krizma (idegen)

idevágó

melléknév
 • vonatkozó, szóban forgó, helyénvaló, megfelelő, ideillő, beleillő

kiabál

ige
 • kiált, kiáltozik, kajabál (tájnyelvi), ordibál, ordít, ordítozik, rikolt, rikkant, rikoltoz, rikácsol, harsog, üvölt, süvölt, kurjongat, bőg, bömböl, rivalg (régies), óbégat, csatít (tájnyelvi), arcsít (tájnyelvi), vákog (tájnyelvi), kajdász (tájnyelvi), kornyikál (tájnyelvi)
 • veszekszik, ricsajozik, lármázik, kajdál, hangoskodik Sz: kinyílt a bárzsingja; üvölt, mint akit nyúznak; üvölt, mint a sakál; bőg, mint a marha
 • rikít, kirí, virít, ordít

lám

módosítószó
 • íme, ecce (idegen)
 • ugye