kézikönyv szinonimái

főnév
 • segédkönyv, vezérkönyv, kalauz, vademecum (idegen), repetitórium (idegen), kompendium (idegen)
 • tankönyv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiszolgáló I.

melléknév
 • készséges, követő, alázatoskodó, behódoló, talpnyaló, lakájkodó, lakájtermészetű, nyalizó, csicskás (szleng), törleszkedő (szleng)

bölcsesség

főnév
 • éleselméjűség, judícium (idegen), intelligencia, éleslátás, lényeglátás, eszesség, sapientia (idegen), élettapasztalat
 • aranyigazság, aranyköpés (bizalmas), aforizma, életigazság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézikönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényszerhelyzet

főnév
 • kényszerűség, kénytelenség, szükség, szükséghelyzet, muszáj, szorultság, szűkölködés, kutyaszorító, slamasztika, nehézség

iránt

névutó
 • felé, irányában, szemben (valakivel, valamivel)
 • felől, után (bizalmas)
 • (régies): miatt

illetlen

melléknév
 • szemérmetlen, ízetlen, ízléstelen, csúnya, obszcén, disznó, malac, sikamlós, pikáns, közönséges, szabados, trágár, ordináré, szennyes, kétértelmű, frivol, mosdatlan
 • pajkos, csintalan
 • szemtelen, pimasz, arcátlan, pórias (régies), helytelen, tisztességtelen, modortalan, neveletlen Sz: vendégségben sír; torban dalol, lagziban sír

helyezetlen

melléknév
 • értéktelen, sikertelen, jelentéktelen
 • vesztes

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

kisasszony

főnév
 • hajadon, leány, leányka, leányzó, kislány, fiatal lány, ifjú hölgy, fiatal nő, szűz, leányasszony (régies), hölgyecske (régies), növendék lány, süldő lány, kamasz lány, serdülő lány, fruska
 • úrilány
 • nevelőnő, társalkodónő

szevasz

módosítószó
 • szervusz!, szia! (bizalmas), csaó! (bizalmas), pá! (bizalmas), helló! (bizalmas)

gyógyszerész

főnév
 • patikus, apotekárius (régies), farmakológus (szaknyelvi), patikárius (régies)

gúnyos

melléknév
 • rosszmájú, kaján, maliciózus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), szatirikus, ironikus, epés, marós, gunyoros, csípős, csúfondáros, fullánkos, szúrós, gúnyolódó, pimasz, csipkelődő

előrehajol

ige
 • előredől, előregörnyed, előregörbed, előregörbül, lehajol

hajcsat

főnév
 • hullámcsat
 • kontycsat

kitálal

ige
 • feltálal, kitölt, kiszed, kiadagol, kioszt, szétoszt, szervíroz
 • elmond, előad, felfed, feltár, elárul, leleplez, kitereget, kipakol (szleng), nyilvánosság elé visz, pertraktál (idegen)

köd

főnév
 • pára, nebula (szaknyelvi), ködfolt, ködfüggöny, ködfátyol
 • homály, homályosság, árnyék, sötétség, zavar
 • mámor, bódulat

meghunyászkodik

ige
 • meghátrál, enged (valakinek), megalázkodik, meghódol, beletörődik, visszahúzódik, megfutamodik, összehúzza magát, elcsügged, behódol (valakinek) (pejoratív), hajbókol (valaki előtt) (pejoratív), kushad (bizalmas), behúzza fülét-farkát, csúszik-mászik, retirál (régies), meghunyorodik (tájnyelvi), elszáll a bátorsága (valamitől) Sz: behúzza a lobogót; behúzza a farkát; meghúzza magát, mint a kutya a vackán(valamivel)(valaminek)

lényeges

melléknév
 • lényegi, létfontosságú, sorsdöntő, kulcsfontosságú, lényegbevágó, szubsztanciális (szaknyelvi), központi, fő, érdemi, fontos, alapvető, elemi, sarkalatos, integráns (idegen), domináló (idegen), domináns (idegen), döntő, meghatározó, releváns (szaknyelvi), kruciális (idegen), kardinális
 • jelentős, számottevő, nagy, nagy fontosságú, említésre méltó, konstitutív (szaknyelvi), nyomós, súlyos, elengedhetetlen

kiabál

ige
 • kiált, kiáltozik, kajabál (tájnyelvi), ordibál, ordít, ordítozik, rikolt, rikkant, rikoltoz, rikácsol, harsog, üvölt, süvölt, kurjongat, bőg, bömböl, rivalg (régies), óbégat, csatít (tájnyelvi), arcsít (tájnyelvi), vákog (tájnyelvi), kajdász (tájnyelvi), kornyikál (tájnyelvi)
 • veszekszik, ricsajozik, lármázik, kajdál, hangoskodik Sz: kinyílt a bárzsingja; üvölt, mint akit nyúznak; üvölt, mint a sakál; bőg, mint a marha
 • rikít, kirí, virít, ordít

keményít

ige
 • szilárdít, edz, acéloz, durvít

kilátás

főnév
 • látvány, látkép, körkép, látókör, látómező, távlat, panoráma, perspektíva, horizont
 • lehetőség, eshetőség, esély, remény, számítás, várakozás, ígéret, jövő, valószínűség, sansz (bizalmas)

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

ismertetés

főnév
 • előadás, kifejtés, tanítás, fejtegetés, magyarázat, tájékoztatás, előterjesztés, összefoglalás, körvonalazás, expozé (szaknyelvi), beszámoló, referálás, bemutatás, tálalás (bizalmas), bírálat, méltatás
 • prospektus, tájékoztató, ismertető
 • recenzió (szaknyelvi), propaganda, annotáció (szaknyelvi), sillabusz (bizalmas), katalógus, brosúra, kommüniké (szaknyelvi), tudósítás
 • tanulmány, disszertáció, dolgozat

kinyílik

ige
 • felnyílik, feltárul, szétnyílik, széttárul, kitárul, kivágódik, kicsapódik, felcsapódik, felpattan, kikapcsolódik, kigombolódik, kioldódik, kinyitódik (tájnyelvi)
 • kivirágzik, kivirít, kifakad, kifeslik, kibújik, kisarjadzik, virágba szökken
 • kifejlődik, kibontakozik, kibomlik
 • felenged, megnyílik, közlékennyé válik

lemorzsolódik

ige
 • kibukik
 • kimarad, elmarad, lekopik