kárhozat szinonimái

főnév
 • szenvedés, pusztulás, romlás
 • gyehenna, pokol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kárhozat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jószerével

határozószó
 • jószerivel, jóformán, voltaképp, voltaképpen, szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, valójában, gyakorlatilag, lényegében

hömpölyög

ige
 • folyik, özönlik, árad, zúdul, patakzik, dől
 • (füst): gomolyog, tolul
 • (tömeg): tódul, nyomul, áramlik, ömlik
 • (régies): hengereg, hömpörög (tájnyelvi)

hódoló I.

melléknév
 • alázatos, szolgalelkű, meghunyászkodó, hajlongó, hajbókoló, szervilis (pejoratív), lakájtermészetű, talpnyaló
 • lelkes híve (valakinek)

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

kanapé

főnév
 • pamlag, szófa (régies), kerevet, dívány, rekamié, suttogó (régies), párnaszék (régies)
 • (szleng): szendvics

kézikönyv

főnév
 • segédkönyv, vezérkönyv, kalauz, vademecum (idegen), repetitórium (idegen), kompendium (idegen)
 • tankönyv

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz

gálic

főnév
 • szulfát, gálickő

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

gondolatmenet

főnév
 • eszmemenet, gondolatsor, konceptus (régies)
 • kivonat, vázlat

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

kiszögellés

főnév
 • kiugrás, kinyúlás, sarok, él, szél, szegély, perem, párkány, szöglet, kiálló rész(régies)

mappa

főnév
 • írómappa, tartó, tok, iratgyűjtő, iratrendező, irattartó, dosszié
 • irattáska
 • (régies): térkép, földabrosz (régies)

küzdőtér

főnév
 • porond, aréna, hippodrom (idegen)
 • sík, csatatér, csatamező, harcmező, hadszíntér, front, vérmező (régies), küzdőhely (régies)
 • stadion, sportpálya, rekortán (szaknyelvi), pálya, pást, tatami (szaknyelvi)

karmol

ige
 • váj, karcol, kurcol (régies), körcöl (tájnyelvi), horzsol, csikar (tájnyelvi), csipar (tájnyelvi), kapar, kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöz (tájnyelvi)
 • ír, firkál, firkant, körmöl

jogszerű

melléknév
 • törvényes, megengedett, szabályszerű, szabályos, helyénvaló, legális, legitim (idegen), juridikus (régies)

keresztapa

főnév
 • koma (tájnyelvi), kereszt (bizalmas), sponsor fidei (idegen), keresztpapa, tatámuram (tájnyelvi)

kuporodik

ige
 • kucorodik, összehúzódik, kutyorodik (tájnyelvi), szotyorodik (tájnyelvi)

kedvel

ige
 • szeret, szível, rokonszenvez (valakivel), szimpatizál (valakivel), vonzódik (valakihez, valamihez), kegyel (régies), favorizál, kultivál (bizalmas), komál (szleng), bír, kegymél (tájnyelvi), lelkel (tájnyelvi)

huzat

főnév
 • bevonat, tok, burkolat, terítő, lepel, borítás, ciha
 • léghuzat, légáramlat, léghuzam, légmozgás, légjárás, légvonat, cúg (tájnyelvi)

készülődik

ige
 • cihelődik, szedelődzködik, szedelőzködik, tollászkodik (tájnyelvi), készülget, bolhászkodik, kászálódik, nekikészül, hozzáfog (tájnyelvi), kászmolódik (tájnyelvi), késztelődik (tájnyelvi), mónyászkodik (tájnyelvi), szedődik (tájnyelvi)

külsejű

melléknév
 • alakú, formájú, küllemű