huzat szinonimái

főnév
 • bevonat, tok, burkolat, terítő, lepel, borítás, ciha
 • léghuzat, légáramlat, léghuzam, légmozgás, légjárás, légvonat, cúg (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

életmód

főnév
 • életforma, életstílus, életvitel, életmenet, életvezetés, életrend

matring, motring

főnév
 • gombolyag, tekercs, fonalköteg, spulni, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a huzat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás

haditerv

főnév
 • stratégia, stratagéma (régies)

gyilokjáró

főnév
 • védőfolyosó

foszlány

főnév
 • darab, cafat, fecni, szelet, morzsa, töredék, csipet, rongy, ringy-rongy (régies), ringyó (durva), fosztika (tájnyelvi), fosztány (régies)

hozzásegít

ige
 • hozzájárul, előmozdít, elősegít, előrelendít

ismertetés

főnév
 • előadás, kifejtés, tanítás, fejtegetés, magyarázat, tájékoztatás, előterjesztés, összefoglalás, körvonalazás, expozé (szaknyelvi), beszámoló, referálás, bemutatás, tálalás (bizalmas), bírálat, méltatás
 • prospektus, tájékoztató, ismertető
 • recenzió (szaknyelvi), propaganda, annotáció (szaknyelvi), sillabusz (bizalmas), katalógus, brosúra, kommüniké (szaknyelvi), tudósítás
 • tanulmány, disszertáció, dolgozat

rezgés

főnév
 • oszcilláció (szaknyelvi), remegés, vibrálás, vibráció, rezgőmozgás

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

csótány

főnév
 • svábbogár, sváb, ruszni (tájnyelvi), kakerlák (régies), géber (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), ruszli (tájnyelvi)

félrehúz

ige
 • elhúz, széthúz, visszahúz, félrevon
 • (szájat): elfintorít, elbiggyeszt

jajong

ige
 • jajveszékel, jajgat, kiáltozik, sír-rí, sírdogál, zokog, óbégat, sivalkodik, sipánkol, sivítoz (pejoratív), abajog (tájnyelvi)
 • panaszkodik, siránkozik, sopánkodik, nyafog

karcolat

főnév
 • kroki, miniatűr, vázlat, kép, skicc (bizalmas), rajz, tárca

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

kiskatona

főnév
 • újonc, kopasz (bizalmas)

hűbelebalázs

melléknév
 • szeleburdi, hirtelen, elhamarkodott, hebehurgya, meggondolatlan, forrófejű, heveskedő, szeles

hittérítés

főnév
 • misszió, küldetés, térítés, hitterjesztés

influenza

főnév
 • náthaláz, nátha, meghűlés, grippe (idegen)

kipeckel

ige
 • kifeszít, kitámaszt
 • (régies): meglazít, kiold

időálló

melléknév
 • tartós, maradandó, kopásálló, szilárd

hajócsavar

főnév
 • hajtócsavar, propeller (szaknyelvi)

ír3

melléknév, főnév
 • írországi, írlandi (régies)

kísérletképpen

határozószó
 • próbaképpen