kész szinonimái

melléknév
 • elkészült, előkészített, rendezett, használható
 • felkészült, képesített, kitanult
 • kialakult, befejezett, kiforrott
 • valóságos, teljes, tiszta, teli, egész, hiánytalan, tökéletes, perfekt (idegen), kifejlett, kézenfekvő, nyilvánvaló, effektív, kifogástalan, komplett, totális
 • hajlandó, készséges, prompt (idegen), elszánt, eltökélt, hajlamos, előzékeny, szíves, szolgálatkész
 • vége, kaput (idegen), punktum (bizalmas)
 • elromlott, tönkrement, kinyiffant (szleng), totálkáros (szleng), lerobbant (szleng), bedöglött (bizalmas), kampec (szleng), lestrapált (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

esztétika

főnév
 • szépészet (régies), széptan (régies), ízléstan (régies)

ügy

főnév
 • eset, esemény, eseménysorozat, dolog, helyzet, kázus (idegen), causa (idegen)
 • affér (bizalmas), história
 • per, jogvita
 • tennivaló, elintéznivaló, kötelesség, feladat
 • kérdés, probléma
 • törekvés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

induló I.

melléknév
 • távozó, elutazó, elmenő
 • kezdő
 • születő

ifjúság

főnév
 • fiatalság, fiatalkor, ifjúkor, serdülőkor, kamaszkor, gyerekkor, gyermekkor
 • fiatalok, ifjak

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

kerékagy

főnév
 • kerékfej

kínlódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, nyavalygás, gyötrődés, gyötrelem, vergődés, vívódás, keserv, bánkódás, szorongás, szívfájdalom
 • vesződség, erőlködés, küszködés, küzdelem, fáradság, baj

széria

főnév
 • sorozat, sor, számsor, lánc, láncolat
 • készlet

gyanít

ige
 • sejt, gondol, hisz, vél, megérez, gyanakszik, gyanúperrel él, gyanút táplál, feltételez, prezumál (idegen), megszagol (szleng), megszimatol (szleng)(valamiben)

gótikus

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

elnyű

ige
 • elhord, elkoptat, elvisel, elrongyol, elhasznál, agyonhasznál, elnyúz, tönkrenyúz, tönkretesz, elszaggat, lejár, kitapos, lestrapál (bizalmas), elnyüstöl (tájnyelvi), eltoprongyol (régies), elvásít, eldringál (tájnyelvi), elkaszatol (tájnyelvi), elkoszpitol (tájnyelvi)
 • (választékos): elcsigáz (választékos), megvisel(valamire)

gyümölcstermelés

főnév
 • gyümölcstermesztés, gyümölcskertészet

kísér

ige
 • visz, vezet, irányít, kalauzol
 • támogat, pártfogol, vigyáz, véd, gardíroz (idegen), eszkortál (idegen), oltalmaz, gyámolít, hazakezel (tájnyelvi)
 • követ, csatlakozik, nyomon követ, nyomon kísér, nyomában van (valakinek), utána indul (valakinek), társul szegődik (valakihez)
 • velejár, együtt jár, követ
 • megfigyel, ellenőriz, felügyel, szemmel tart, számon tart, kontrollál
 • aláfest, kontráz (idegen), szekundál (régies)

kórházi

melléknév
 • klinikai, szakorvosi, ispotályos (régies), nosocomiális (szaknyelvi)

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

lekap

ige
 • levesz, leemel, levisz
 • (bizalmas): odaéget, odakozmásít, odasüt
 • lefényképez, lefotóz
 • lerajzol, leskiccel
 • összeszid, leteremt, letol (bizalmas), leszól, lehord (bizalmas), ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas)
 • (nap): megkap, lesüt, feléget

készség

főnév
 • hajlam, hajlandóság, szándék, fogékonyság, diszpozíció (szaknyelvi), inklináció (szaknyelvi), kedv
 • jóakarat, szolgálatkészség, előzékenység, udvariasság
 • ügyesség, képesség, tehetség, talentum (idegen), érzék, adottság, gyakorlat, gyakorlottság, rutin, jártasság, rátermettség, tudás, hozzáértés, perfekció (idegen)
 • jogosultság, képesítés, képzettség, szakismeret
 • (régies): fölszerelés, készlet, állomány

káva

főnév
 • perem, szél, karima, kámva (régies)
 • párkány, váz, kerítés
 • (szaknyelvi): ajtótok
 • ablaktok
 • (régies): gúzs, vessző

kihajtó II.

főnév
 • hajtóka, fazon, gallér, rever (szaknyelvi)

légiposta

főnév
 • repülőposta, air mail (idegen), par avion (idegen)

kézzel-lábbal

határozószó
 • erélyesen, erőteljesen, minden erejével

íny

főnév
 • szájpadlás, foghús, palatum (szaknyelvi), velum (szaknyelvi)
 • tetszés, ízlelés
 • étvágy

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

lehűt

ige
 • hűsít, hűt
 • fagyaszt
 • lecsillapít, megnyugtat, lecsendesít
 • lelohaszt, kedvét szegi (valakinek), elszomorít, elkedvetlenít