kapaszkodó I. szinonimái

melléknév
 • (ember): könyöklő, törtető, karrierista, stréber (bizalmas)

kapaszkodó II. szinonimái

főnév
 • feljáró, emelkedő, kaptató, meredek, kepesztelő (tájnyelvi), lófingató (tájnyelvi)
 • karfa, fogó, fogódzó, fogantyú, fogózék (tájnyelvi)
 • köröm (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jár-kel

ige
 • ide-oda megy, jön-megy, járkál, sétál, sétálgat, mászkál, korzózik (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, császkál, bóklászik, kószál, bolyong, cselleng, csámborog, csatangol, kóricál, grasszál (pejoratív), gyüszmékel (tájnyelvi), tapotál (tájnyelvi), csalinkázik, lötyög (bizalmas), lütyög (tájnyelvi), sétifikál (tájnyelvi), buddog (tájnyelvi), kántat (tájnyelvi)
 • sürög-forog

nedű

főnév
 • (régies): folyadék, nedv
 • ital, lé, bor, nedély (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kapaszkodó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

hossz1

főnév
 • terjedelem, kiterjedés, elnyúlás (régies), terjedés (régies)
 • nagyság, hosszúság, magasság, testmagasság, testhossz
 • táv
 • időtartam, tartam, huzam

hiteget

ige
 • áltat, kecsegtet, biztat, szédít (bizalmas), bolondít, megtéveszt, félrevezet, ámít, hamiskodik, mecegtet (tájnyelvi), hitet (tájnyelvi), kábít (bizalmas), etet (szleng) Sz: az orránál fogva vezet; port hint a szemébe

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

kajüt

főnév
 • hajókabin, kabin, hajófülke, utasfülke, hálófülke

kétségbeesett

melléknév
 • elkeseredett, reményvesztett, reményhagyott, reménytelen
 • csüggedt, megkínzott, fájdalmas, aggodalmas, nyomorult, szerencsétlen, vigasztalan, szánandó, balsorsú, csüggeteg, kedveszegett, porig sújtott, desperált (idegen), pesszimista, deprimált
 • elszánt, eltökélt, hajthatatlan, merész, fanatikus, vakmerő

szálka

főnév
 • szilánk, forgács, repesz, foszlány, töredék, faradék (régies), csépka (tájnyelvi), szikáncs (tájnyelvi)
 • rost (zöldbabé)
 • halcsont (tájnyelvi), bükőce (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (kalászé) toklász, szakáll, bajusz

fürdőhely

főnév
 • üdülőhely, fürdő
 • gyógyhely
 • (régies): fürdőház

főparancsnokság

főnév
 • vezérkar, fővezérlet (régies)

elégséges I.

melléknév
 • elegendő, elég, kielégítő, megfelelő, kellő, adekvát, sufficiens (idegen)

gesztenyés I.

melléknév
 • gesztenyeízű, gesztenye ízesítésű, gesztenyével töltött

kibékülés

főnév
 • kiengesztelődés, megbékülés, megbékélés, összebékülés, békekötés, béke, békesség, megenyhülés, békeszerződés, lecsillapodás

kiskabát

főnév
 • zakó, zeke (tájnyelvi), ujjas (tájnyelvi), zubbony, bekecs, bujka (tájnyelvi), jánkli (régies), mándli (tájnyelvi)
 • dzseki, lemberdzsek
 • blézer, spencer

majoros

főnév
 • gazda, intéző, kasznár (régies), ispán, sáfár (régies)
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tehenész, tehénpásztor

kutat

ige
 • matat, turkál, keres, kotorász, bányászik, bogarászik (tájnyelvi), katakíroz (tájnyelvi)
 • hajhász, kajtat, kasmatol (régies), kutakodik, kutaszkodik, vizslat, bolház, fürkész, keresgél, kémlel, utánajár, vizsgál, szondíroz (idegen), inkvirál (idegen), fitat (tájnyelvi), tűvé tesz, invesztigál (szaknyelvi), ketet-katat (tájnyelvi), koslat, vatat (tájnyelvi), kurkászik (tájnyelvi)
 • búvárkodik, elmélyed, búvárol, vizsgálódik, körüljár, vizsgál, boncol, elemez, tanulmányoz
 • firtat, nyomoz, szimatol, szaglászik, csapáz (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)

kapható

melléknév
 • megvásárolható, beszerezhető
 • (valamire): rávehető, rábeszélhető

jelkép

főnév
 • jel, ismertetőjel, embléma, jelvény, prefiguráció (régies), szimbólum
 • metafora (szaknyelvi), allegória

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

krónika

főnév
 • évkönyv, annales (szaknyelvi), kronográf (régies), história, történet, feljegyzések, jegyzetek, napló
 • tudósítás, beszámoló, híradó

kartonpapír

főnév
 • karton, papírlemez, keménypapír, kéregpapír
 • papírmasé, papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)

hőszigetelő

melléknév
 • hőgátló
 • hőálló

keretez

ige
 • rámáz, keretbe foglal, karimáz
 • paszpartúz (idegen)
 • körülvesz, szegélyez, övez, határol, elhatárol

kuriózum

főnév
 • érdekesség, furcsaság, pikantéria
 • kuriozitás, ritkaság, nevezetesség, különlegesség