jósol szinonimái

ige
 • jövendöl, jövendőt mond, előrelát, sejtet, prófétál (régies), hirdet, jelez, előre jelez, prognosztizál, divinál (régies)
 • beharangoz, huhog, kuvikol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

roráté

főnév
 • hajnali mise

díszterem

főnév
 • aula, címerterem (régies), lovagterem, fogadóterem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jósol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

itt-ott

határozószó
 • néhol, helyenként, elszórtan, szórványosan, egyes helyeken, imitt-amott, tél-túl (tájnyelvi)
 • néha, hébe-hóba, olykor-olykor, hellyel-közzel, elvétve, elütve-vétve (tájnyelvi)

híres II.

főnév
 • (pejoratív): hírhedt alak
 • gazember, szélhámos, csirkefogó, akasztófáravaló

helyeslés

főnév
 • jóváhagyás, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, egyetértés, igenlés, rábólintás, szentesítés, támogatás
 • tetszés, elismerés, dicséret, dicsőítés, magasztalás, éljenzés, bátorítás, biztatás

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

jelentés

főnév
 • beszámoló, közlemény, közlés, értesítés, híradás, tudósítás, referátum (szaknyelvi), jelentvény (régies)
 • riport
 • jelentéstétel, kihallgatás, raport (idegen)
 • értelem, jelentéstartalom (szaknyelvi), szignifikáció (idegen), üzenet
 • lényeg, magva (valaminek)

kényeskedik

ige
 • érzékenykedik, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), finomkodik, ceremóniázik, cifrálkodik, pipeskedik (tájnyelvi), nyápickodik, nyavalyog, pincoskodik (tájnyelvi), pintyörög (tájnyelvi), sleppöl (tájnyelvi)
 • tetszeleg, affektál (idegen), szenveleg, pózol, büszkélkedik, pipiskedik, hetykélkedik, páváskodik, fitymálódik, negédeskedik, drágalátoskodik, nagyzol, afrangol, maználkodik (tájnyelvi), ikereg (tájnyelvi), rátartóskodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi), kevélykedik (tájnyelvi) Sz: tekeri magát, mint a fagyos barát; száját görbítgeti, herceg akar lenni; affektál, mint a pék kutyája

sugallat

főnév
 • inspiráció, ihlet, szuggesztió, szellet (régies), ötlet
 • ösztönzés, ráhatás, befolyás
 • tanács, ajánlat
 • sejtelem, sugalmazás, utalás, intés
 • sejtés, megérzés, ösztön
 • jóslat

fő, fől

ige
 • forr, rotyog, zubog, puhul, kovad (tájnyelvi)
 • készül
 • kitikkad

foglaló

főnév
 • előleg, letét, zálog, biztosíték, bánatpénz, előpénz (régies), felpénz (régies), fogádzó (tájnyelvi)
 • (régies): végrehajtó

egyszerűsít

ige
 • ésszerűsít, célszerűsít, összevon, leszorít, (szöveget) megrövidít, megkönnyít, redukál, racionalizál, szimplifikál (idegen)

fürdik

ige
 • mosakszik, mosdik, tisztálkodik, pancsizik (bizalmas), pacsál (tájnyelvi)
 • strandol, fürdőzik, úszkál, lubickol, lobácsol (tájnyelvi), locsizik, locsikázik (tájnyelvi), csurikál (tájnyelvi)
 • (állat): hempereg, hentereg, forgolódik

keresztszülő

főnév
 • kereszt (bizalmas), keresztapa, keresztpapa (bizalmas), koma (tájnyelvi), keresztkoma (tájnyelvi)
 • keresztanya, keresztmama (bizalmas), komaasszony (tájnyelvi)

kilátás

főnév
 • látvány, látkép, körkép, látókör, látómező, távlat, panoráma, perspektíva, horizont
 • lehetőség, eshetőség, esély, remény, számítás, várakozás, ígéret, jövő, valószínűség, sansz (bizalmas)

főnév
 • lovacska, paci (bizalmas), cocó (tájnyelvi), virsli (tréfás)
 • paripa
 • gebe, dikhenc (tájnyelvi)
 • mén, ménló, csődör, monyas (tájnyelvi), monyasló (tájnyelvi)
 • kanca, kabala (tájnyelvi), kabola (tájnyelvi)
 • csikó
 • táltos
 • (sakkban): huszár
 • (személyről): állat (durva), barom (durva), ökör (durva), dög (durva), marha (durva)

közérdek

főnév
 • társadalmi érdek, közösségi érdek, közjó

jótékonyság

főnév
 • adakozás, bőkezűség, nagylelkűség, nemeslelkűség, karitász (választékos)

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

kartonpapír

főnév
 • karton, papírlemez, keménypapír, kéregpapír
 • papírmasé, papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)

kötszer

főnév
 • géz, sebkötő, kötés, pólya, kötözőpólya, kötözőanyag, kötözőszer, mullpólya (szaknyelvi), tépés (régies)

kakasülő

főnév
 • kakasgerenda (régies), macskafa (régies), tyúkülő (régies), tikhí (tájnyelvi)
 • (bizalmas): karzat, galéria

hízott

melléknév
 • kövér, telt, gömbölyű, hájas, hizlalt, hízánkos (tájnyelvi)
 • tömött (baromfi)
 • (ökör): göböly

kegyetlenség

főnév
 • irgalmatlanság, keményszívűség, marconaság, kíméletlenség
 • embertelenség, istentelenség, pogányság, barbárság, vadság, baromság (durva), feneség (régies), brutalitás (idegen), hóhérság (régies), vérvágy (régies), szadizmus, bestialitás (idegen), ferocitas (idegen), kannibalizmus (idegen), krudelitás (idegen)

közepette

névutó
 • közt, között, közben, kíséretében, idején