forma szinonimái

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beérkezik

ige
 • beér, odaér, megérkezik, odaérkezik, befut, bejön, berobog
 • célba ér, célt ér, sikert arat
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

kötődés

főnév
 • évődés
 • civakodás, kötekedés, ugratás, bosszantás
 • kapcsolódás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a forma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fiatal II.

főnév
 • ifjú, ifjonc, siheder, suhanc
 • bakfis

fájdalom

főnév
 • fájás, sajgás, nyilallás, hasogatás, szúrás, nyilamlás (tájnyelvi)
 • kín, gyötrelem, szenvedés, dolor (szaknyelvi)
 • szomorúság, levertség, bánat, gyász, jaj, keserűség, keserv, siralom, panasz, töredelem (régies)
 • nyomorúság, szerencsétlenség, csapás, megpróbáltatás

eszmecsere

főnév
 • párbeszéd, dialógus, megbeszélés, megvitatás, diszkusszió (szaknyelvi), konzílium (szaknyelvi), tanácskozás, tárgyalás, értekezés, értekezlet, ülés, találkozó, konferencia, kongresszus, beszélgetés, diskurzus, tanakodás, társalgás, csevegés, terefere, traccs (bizalmas), purparlé (bizalmas)

előkeres

ige
 • megkeres, előás, előhalász, előbányász, elővesz, előkotor, előkerít, felkutat

fogolytábor

főnév
 • rabtábor, munkatábor, láger
 • hadifogolytábor

gógyi

főnév
 • (szleng): ész, értelem, tudás, ravaszság, sütnivaló (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas)

olló1

főnév
 • fonalvágó (régies)

egyesít

ige
 • eggyé tesz, összevon, egybevon, összpontosít, központosít, egybeolvaszt, összeolvaszt, integrál (idegen)
 • összefog, egybefog, tömörít
 • magában foglal
 • összekapcsol, összekovácsol, összeboronál

dülledt

melléknév
 • domborodó, kidomborodó, guvadt (szem)

autonóm

melléknév
 • önálló, independens (idegen), szuverén, önrendelkezésű, önkormányzatú, független, szabad
 • öntörvényű

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

gramm

főnév
 • szemer (régies), grám (régies)

hajtókar

főnév
 • forgattyú (szaknyelvi), kurbli (bizalmas), hajtórúd

kamillatea

főnév
 • székfűtea, székfűvirágtea, székifű-herbatej (régies)

hunyorog

ige
 • pillog, hunyorít, hunyorgat, pislog
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)
 • pislákol

forradalmár

főnév, melléknév
 • szabadságharcos, felkelő, lázadó, rebellis (régies), zendülő, lázongó, lánglelkű

fertőző

melléknév
 • ragályos, ragadós, járványos, szeptikus (szaknyelvi), infekciózus (szaknyelvi), epidemikus (idegen)

gálya

főnév
 • evezős hajó, hajó
 • gályarabság, rabság, kényszermunka, fogság, rabiga (választékos), rabszolgasors
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot, gürcölés

hozzáfűz

ige
 • kiegészít, megjegyez, mellékel, kapcsol, csatol, hozzáerősít, hozzáakaszt, hozzátesz, hozzáilleszt, odaköt, hozzákapcsol, hozzátold

főz

ige
 • párol, puhít, abál, köveszt (tájnyelvi)
 • szakácskodik, főzőcskézik, kotyvaszt (pejoratív), buktatárkodik (tájnyelvi), korficol (tájnyelvi)
 • kifőz, fertőtlenít, megtisztít, desztillál
 • kivon, előállít (szeszt)
 • (titokban): tervez, forral, kiagyal, kimódol, szándékában áll
 • kér, kérlel, udvarol, fűz (bizalmas)
 • rábeszél, puhít, győzköd, gyúr (bizalmas)

farm

főnév
 • birtok, gazdaság, ültetvény, tanya, majorság (tájnyelvi), telep
 • tehenészet

geológus

főnév
 • (szaknyelvi): földtantudós, geológ (régies)

hullavizsgálat

főnév
 • hullaszemle, nekropszia (idegen)