karabély szinonimái

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tanszékvezető

főnév
 • ordinárius (régies)

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a karabély szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jóképű

melléknév
 • vonzó, csinos arcú, megnyerő, jóvágású
 • szemrevaló, kellemes, tetszetős, mutatós

hozzászámít

ige
 • hozzásorol, hozzászámol, hozzávesz, odaszámít, ideszámít, odavesz, idevesz, odasorol, idesorol, hozzáad, hozzászámláz, belekalkulál
 • hozzátartozik, beleszámít

hivatkozás

főnév
 • idézés, idézet, utalás, citálás, citátum, említés, megemlítés, vonatkozás

halad

ige
 • előbbre jut, megy, tart (valahová), progrediál (idegen)
 • múlik, telik, folyik, pereg, tűnik
 • húzódik (valamerre), visz, vezet, nyílik, irányul
 • alakul, sikerül, intéződik, fejlődik, boldogul, érvényesül
 • túljut

kalmár2

főnév
 • lábasfejű, fejlábú (szaknyelvi), kalamájó (régies)

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

szamárbogáncs

főnév
 • laputüske, mácsonya, mezei tövis, rétitövis, szamárlapu, szamártüske, töviskeslapu

füzes

főnév
 • fűzfaerdő, fűzfaliget, fűzfaberek, rekettyés (tájnyelvi)

friss

melléknév
 • fürge, élénk, eleven, mozgékony, serény, sebes, gyors, fürgenc (tájnyelvi), firgenc (tájnyelvi), virgonc
 • lendületes, erőteljes, energikus, dinamikus
 • korán kelő
 • üde
 • üdítő, élénkítő, hűvös, tiszta
 • új, újdonsült, új keletű, mai, minapi, mostani, idei, korszerű, a legutóbbi, recens (idegen)
 • (növény): zsenge, fiatal
 • gyors ütemű

elenyésző

melléknév
 • tünékeny, szertefoszló, múlékony, röpke, tiszavirág-életű
 • jelentéktelen, lényegtelen, elhanyagolható, szóra sem érdemes, mellőzhető, parányi, kicsi, csekély, törpe, szemernyi, minimális, apró-cseprő, mikroszkopikus
 • névleges, jelképes

gógyi

főnév
 • (szleng): ész, értelem, tudás, ravaszság, sütnivaló (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas)

kicsírázik

ige
 • csírát hajt, kibújik, kifejlik, kihajt, kifakad, kinő, kikel, kisarjadzik, kicikázik (tájnyelvi), kipattog (tájnyelvi), rügyezik

kiszabadít

ige
 • kienged, kiereszt, elbocsát, felszabadít, megment, kiment, kivált, megvált, szabadon bocsát, szabadon enged, szabadlábra helyez
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • felment, mentesít, feloldoz, tisztáz
 • kimozdít, kiold, elold, kibogoz, kifűz, kicsatol, kinyit (övet), kifejt, felfejt

mamlasz

melléknév, főnév
 • mulya, bamba, málé, málészájú, pupák (tájnyelvi), balfék (bizalmas), balfácán (bizalmas), mafla, tehetetlen, tutyimutyi, fajankó, tökfej, tökfejű, tökfilkó, együgyű, féleszű, hólyag (bizalmas), balek, dangallóleső (tájnyelvi), szuszimuszi (tájnyelvi), lepényszájú (tájnyelvi), teddide-teddoda, nyámnyila, szerencsétlen Sz: addig járt iskolába, míg a málé kisült; árva tehén borja; az orrát sem tudja megtörölni; bamba, mint a juh; békével szenvedi a farba rúgást is; cinkét fog a feje; csak a száját tátja; dohányt lehet aprítani a hátán; egy kanál vaj nem olvad meg a szájában; fedd ki, hadd hűljön; ha fal mellett ülne, ráfutna a feje; ha taszítják, tovább megy; kevés ideig volt az anyja hasában; ki kellene tömni; ki lehet a szájából a kenyeret lopni; kukoricaföldön nőtt a feje; még az ábécén sem ment által; megállj, kenyér, megeszlek; mint a rátóti ember; nem erre a világra való; nem ver ereiben a vér; nincs semmi a padláson; nyálát se tudja lenyelni; olyan, mint ötért liptai túró; ott marad, ahová dobják; szalmatuskó a fejében; szárazvám a feje; tátott szájú; tökkel ütötték a fejét; üres a felház

külön-külön

határozószó
 • egyenként, egyedenként, fejenként, egyedileg, személyesen, egyesleg (tájnyelvi), szálanként, darabonként, egyénenként, egyesével, külön, ki-ki

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

kerekít

ige
 • gombolyít, gömbölyít, görbít, (választékos), (szájat) csücsörít
 • rögtönöz, improvizál
 • (számot): kipótol, kikerekít, felkerekít

kulissza

főnév
 • díszlet, színfal, szárnyfal (régies)

kaució

főnév
 • óvadék, biztosíték, letét, zálog, jótállás, szavatolás, garancia

hunyorítás

főnév
 • pislantás, pislogás, szempillantás, szemvillantás
 • kacsintás, kacsingatás

keserűség

főnév
 • fanyarság
 • keserv, bánat, búbánat, bú, búsongás, búsulás, búslakodás, mélabú, szomorúság, kiábrándultság, rosszkedv, búskomorság, elkeseredettség, kesergés, siralom, jajpanasz, jajgatás, sival (tájnyelvi), üröm, ürömpohár, epeség (régies)
 • szívfájdalom, gyász, kín, megpróbáltatás
 • bosszúság, sérelem, kellemetlenség

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)