hasít szinonimái

ige
 • széthasít, felhasít, szel, metsz, vág, repeszt, szakít
 • (hullámokat, levegőt): szel
 • kivág, kitép, kihasít
 • (fájdalom): nyilallik, hasogat, szaggat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zavarodott

melléknév
 • zavaros, üledékes, felkavart, zákányos (tájnyelvi), kusza
 • bizonytalan, tanácstalan, tétova, határozatlan, dadogó, hebegő, hüledező, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, elképedt, ijedt, piruló Sz: azt sem tudja, fiú-e vagy lány
 • háborodott, hibbant, ütődött (bizalmas), bomlott, zavart, bolond, elmebeteg, tébolyodott, őrült, eszeveszett, eszelős, tökéletlen
 • kába, elbódított, narkotizált (szaknyelvi)

röhej

főnév
 • röhögés, nevetés, kacagás, nyerítés (pejoratív), hahota
 • nevetséges dolog, képtelenség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hasít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hál

ige
 • alszik, megszáll, éjszakázik, fekszik, nyugszik, meghál
 • (valakivel): összefekszik, közösül

futkározik

ige
 • futkos, rohangászik, rohangál, szaladgál, lót-fut, fullározik (tájnyelvi), hajcsúroz (tájnyelvi)

forr

ige
 • fő, lobog, zubog, zuhog, gyöngyözik, bugyborékol, bugyog, buzog (régies), habzik, pezseg, hólyagot vet, bizseg (tájnyelvi), lohog (tájnyelvi), bruhézik (tájnyelvi)
 • erjed
 • forrong, fortyonkodik (régies), zajdul (régies)
 • mérgelődik, haragszik, dühöng

félhomály

főnév
 • szürkület, derengés, alkonyat, homályosság, sötétedés, árnyéklat (régies), clair-obscur (idegen)

hantáz

ige
 • összevissza beszél, fecseg, süketel, karattyol, hadovál, locsog, hetet-havat összehord, halandzsázik (bizalmas)
 • mellébeszél, hazudik, füllent, lódít, hasal

hivatkozás

főnév
 • idézés, idézet, utalás, citálás, citátum, említés, megemlítés, vonatkozás

pórus

főnév
 • lyukacs, nyílás, lyuk, rés

érdes

melléknév
 • reszelős, ráspolyos, durva, rücskös, egyenetlen, csiszolatlan, szemcsés, cserepes, dorozmás (tájnyelvi), dercés (tájnyelvi), ripacsos (tájnyelvi), szélfújta, kérges, repedezett, repedékes (tájnyelvi), barázdált
 • durva, goromba, udvariatlan, bárdolatlan, nyers, bántó, barátságtalan, kellemetlen, rideg
 • (hang): rekedt, rekedtes, borízű, reszelős, rezes

embléma

főnév
 • jelvény, címer, ismertetőjel, árujegy, védjegy, könyvjegy (szaknyelvi), jelkép, szimbólum

bucskázik

ige
 • (tájnyelvi): bukfencezik, bukfencet vet, bukfencet hány, hengerbucskázik (tájnyelvi)

eszmecsere

főnév
 • párbeszéd, dialógus, megbeszélés, megvitatás, diszkusszió (szaknyelvi), konzílium (szaknyelvi), tanácskozás, tárgyalás, értekezés, értekezlet, ülés, találkozó, konferencia, kongresszus, beszélgetés, diskurzus, tanakodás, társalgás, csevegés, terefere, traccs (bizalmas), purparlé (bizalmas)

hordóhas

főnév
 • sörhas, pocak

indokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megokolatlan, megalapozatlan, felesleges, jogosulatlan, jogalap nélküli (szaknyelvi), motiválatlan, igazságtalan, igaztalan, méltánytalan, tarthatatlan
 • szükségtelen, túlzott, túlságos, mértéktelen, aránytalan, érdemtelen

klappol

ige
 • (bizalmas): összeillik, összevág, egybevág, megegyezik, passzol, stimmel (bizalmas)

képletes

melléknév
 • allegorikus, jelképes, szimbolikus, tropikus (szaknyelvi), képes, átvitt, példázatos, parabolikus (idegen), névleges, metaforikus
 • képzeletbeli, költött, állítólagos, fiktív
 • sematikus, figurás, vázlatos, vázlatrajzos, táblázatos

hasonlíthatatlan

melléknév
 • összehasonlíthatatlan, páratlan, párját ritkító, egyedülálló, utolérhetetlen, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan, rendkívüli, kivételes, példátlan, példa nélkül álló

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút

hétpecsétes

melléknév
 • titkos, bizalmas, őrzött

kelengye

főnév
 • hozomány, stafírung (bizalmas), móring (régies), jegyjószág (régies), jegyruha (régies), készület (tájnyelvi), parafernum (idegen), nászkészület

hatványkitevő

főnév
 • hatvány, kitevő, exponens (szaknyelvi)

fűtés

főnév
 • melegítés, tüzelés, hevítés
 • fűtőberendezés

hinta

főnév
 • hinga (régies), lóba (régies), lóga (régies), limba (tájnyelvi), lólinka (tájnyelvi), galló (tájnyelvi), hajsóka (tájnyelvi), hilinta (tájnyelvi), gallóka (régies), libikóka, mérleghinta

kényszerül

ige
 • kénytelenedik, kénytetik, kell (valakinek), muszáj