sirály szinonimái

főnév
 • hojsza (régies), halászmadár (tájnyelvi), halkapó (tájnyelvi), csíra (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

averzió

főnév
 • idegenkedés, ellenszenv, ellenérzés, antipátia, undor, utálat, irtózás

colos

melléknév
 • (bizalmas): magas, nyurga, langaléta, nyakigláb, hórihorgas, coli (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sirály szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sakk-matt

főnév
 • matt, vereség, kudarc, megsemmisülés, sarokba szorítás, bukás

publikum

főnév
 • közönség, nézőközönség, nagyközönség, hallgatóság, nyilvánosság

pórus

főnév
 • lyukacs, nyílás, lyuk, rés

összezúz

ige
 • összetör, széttör, pozdorjává tör, ízzé-porrá tör, összeroppant, összemorzsol, összeroncsol, szétroncsol, összecsomaszol (tájnyelvi)
 • megsemmisít, tönkretesz, tönkrezúz, felmorzsol

senki I.

névmás
 • senki emberfia, egy árva lélek se, egy teremtett lélek sem, a kutya se (bizalmas), a herkópáter sem
 • (jelzőként): semmirekellő, semmirevaló, haszontalan, mihaszna, hitvány, jelentéktelen

szamárbogáncs

főnév
 • laputüske, mácsonya, mezei tövis, rétitövis, szamárlapu, szamártüske, töviskeslapu

nyugtató II.

főnév
 • nyugtatószer, idegcsillapító, dilibogyó (szleng)
 • altató, altatószer

nyár1

főnév
 • hőség, meleg, kánikula

lendület

főnév
 • nekilendülés, lendületvétel, nekirugaszkodás, elán, nekibuzdulás, svung (bizalmas), buzgalom, hév, erőbedobás, intenzitás, tempó, rukk (idegen), gőz, iram, iramat (régies), ugrás
 • dinamika (idegen), dinamizmus (idegen), rös (régies)

olló1

főnév
 • fonalvágó (régies)

szavatolt

melléknév
 • garantált

színműíró

főnév
 • színdarabíró, drámaíró

gondolattársítás

főnév
 • asszociáció, eszmetársítás, képzettársítás

utópista

melléknév
 • utópiaszerű, utópisztikus, ábrándos, kivihetetlen, megvalósíthatatlan, valószínűtlen

termelő

melléknév, főnév
 • gyártó, előállító, termesztő, gazdálkodó, feldolgozó, összeállító, alkotó, produkáló, produktív

sírgödör

főnév
 • sírverem, gödör, verem, sír

rút

melléknév
 • csúnya, ronda, csúf, csúfos, rusnya, ocsmány, ocsmonda (tájnyelvi), formátlan, alaktalan, idétlen, torz, idomtalan, difformis (idegen), butura (tájnyelvi)
 • kellemetlen, visszataszító, utálatos, undok, fertelmes, irtóztató, visszatetsző, éktelen
 • felháborító, aljas, gyalázatos, szégyenletes

süt

ige
 • pirít, pörköl
 • barnít
 • aszal
 • megéget
 • (nap): tűz, ragyog, vakít, világít, sugárzik, melegít
 • éget, barnít
 • tüzel, lángol, perzsel, éget
 • (hajat): fodorít (régies), ondolál (szaknyelvi)
 • megbélyegez
 • rábizonyít

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

sorshúzás

főnév
 • sorsolás, sorsvetés (régies), sorsozás (régies), nyílhúzás (régies)

rábír

ige
 • rábeszél, rávesz, meggyőz, megnyer, rászorít (választékos), megpuhít (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), meggyúr (bizalmas), megfőz (bizalmas), megdumál (szleng), elkésztet (tájnyelvi), fölkésztet (régies), kényszerít, felbujt

szakajtó

főnév
 • kenyérkosár, kas, szakajtókosár, zsompor (tájnyelvi), szakasztó (tájnyelvi), véka (tájnyelvi)

terjengős

melléknév
 • hosszadalmas, hosszas, részletező, terpeszkedő, szószátyár, elkalandozó, csapongó, széteső, zavaros, dagályos, bőbeszédű, elnyújtott, szétfolyó, hosszú lélegzetű, hosszúra nyújtott, nyakatekert, ömlengő
 • megszerkesztetlen, megkomponálatlan