sárgaság szinonimái

főnév
 • májgyulladás, icterus (szaknyelvi), epekórság (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

örökletes

melléknév
 • örökölhető, átöröklődő, öröklött, örökölt, veleszületett, genetikus, családi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sárgaság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

robbanás

főnév
 • detonáció, dörej, explózió (idegen), explodálás (idegen), kitörés, durranás, dörrenés
 • árrobbanás, krach

pólyás

melléknév, főnév
 • pólyásbaba, baba, bébi, újszülött, csecsemő, csecsszopó, palánta, poronty (bizalmas)
 • kicsi, pici
 • bepólyázott

pikkel

ige
 • (bizalmas): neheztel, orrol, haragszik, kirúg (valakire) (bizalmas)

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

rövidlátó

melléknév
 • közellátó, vaksi (bizalmas), vak, mióp (szaknyelvi), miópsz (szaknyelvi), kuksi (tájnyelvi), tyúkszemű (tájnyelvi) Sz: csak annyira lát, amennyire tapint
 • korlátolt, szűk látókörű, elvakult, szemellenzős

suhint

ige
 • csap, legyint, suhant (tájnyelvi), suttyant (tájnyelvi), csesszintget (tájnyelvi)

normalizálódik

ige
 • rendeződik, szabályozódik, helyreáll

nekrológ

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

leenged

ige
 • leereszt, lebocsát, lezsilipel, lehúz (zászlót), bevon
 • letol
 • (hajat): kienged, leereszt, leboncol (tájnyelvi)
 • (árat): mérsékel, csökkent

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely

szabatos

melléknév
 • egyértelmű, félreérthetetlen, érthető, logikus, világos
 • (régies): pontos, precíz, egzakt, korrekt, helyes

szennyes II.

főnév
 • mosnivaló
 • szégyen, szégyellnivaló, rejtegetnivaló

füzet

főnév
 • irka (régies), jegyzettömb, notesz
 • nyomtatvány, könyvecske, brosúra, prospektus, szillabus (régies)
 • kötet, folyóiratszám, folyóirat-példány

tűzzel-vassal

határozószó
 • erőszakosan, könyörtelenül
 • mindenáron, föltétlenül, okvetlenül

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

sarkantyú

főnév
 • bökentyű (régies)
 • (szaknyelvi): hullámtörő, kőgát, rekesztőgát (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): derelyemetélő, derelyemetsző, rádli (bizalmas)
 • ösztökélés, ösztönző erő

rikít

ige
 • (szín): elüt, kirí, virít, kiabál, ordít
 • (tájnyelvi): rikolt

somolyog

ige
 • mosolyog, elhúzza a száját, vigyorog, bazsalyog (tájnyelvi)

taszít

ige
 • lök, nyom, tol, taszajt (tájnyelvi), lódít
 • juttat, dönt (valamibe), sodor
 • undorít, visszatart

semennyi

névmás
 • sehány, semmi Sz: annyi se, mint egy leesett mákszem

pótol

ige
 • helyettesít, szubsztituál (idegen), szuppleál (idegen), képvisel, örökébe lép
 • kipótol, kiegészít, teljessé tesz, kompletál (idegen)
 • behoz, ledolgoz
 • jóvátesz, helyrehoz, kárpótol, kártalanít, kompenzál, visszatérít, megtérít, visszafizet

spirális I.

melléknév
 • csigavonalú, csavarvonalú

tegnap

határozószó
 • nemrég, a közelmúltban, minap, tennap (tájnyelvi)