jelzőlámpa szinonimái

főnév
 • szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr, közlekedési lámpa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenest

határozószó
 • egyenesen, közvetlenül, rögtön, tüstént, rögvest, hirtelen, egyszerre, direkte (idegen)

páváskodik

ige
 • cifrálkodik, puccoskodik, flancol (szleng), feltűnősködik, fitogtatja magát, pípeskedik (tájnyelvi) Sz: olyan, mint egy szenátorné
 • hivalkodik, tetszeleg, pöffeszkedik, kevélykedik, feszít, pipiskedik, nagyzol, illeg-billeg, büszkélkedik, henceg, dölyfösködik, felvág, kérkedik, adja a bankot (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelzőlámpa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

hibabejelentő

főnév
 • reklamáció, panasziroda

házirend

főnév
 • rendtartás, regula (régies), házi szabályok, házi előírások

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

játék

főnév
 • kedvtelés, szórakozás, mulatság
 • móka, bohóság, tréfa, vidámság
 • gyerekség, gyerekjáték, sétagalopp (szleng), sétameccs (szleng), sima győzelem (szleng)(pejoratív)
 • játékszer, játszék (tájnyelvi)
 • játszma, parti (bizalmas), mérkőzés, game (szaknyelvi), szett (szaknyelvi), forduló, menet, kör
 • szerencsejáték, sorsjáték, kártyajáték
 • előadás
 • alakítás, ábrázolás, megformálás, megszemélyesítés, domborítás (régies)
 • elmozdulás, kilengés, mozgás
 • (régies): szemfényvesztés, varázslás

kékszakáll

főnév
 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyapecér (bizalmas), szoknyabolond, donjuan, donjani (tréfás), fűzőgép (tréfás), csőbányász (tréfás)

spirális I.

melléknév
 • csigavonalú, csavarvonalú

font2

melléknév
 • fonott, fonadékos, összefont, fonatos, fűzött

fizikai

melléknév
 • testi, kézi, kétkezi
 • materiális, konkrét, érzékelhető, természeti, világias, anyagi, tárgyi, valóságos, anyagelvű

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

furikázik

ige
 • (bizalmas): kocsikázik, autózgat

képzelődik

ige
 • álmodozik, ábrándozik, fantáziál, képzeleg, képzel, képzelősködik (tájnyelvi), hallucinál (idegen), rémeket lát, preszupponál (idegen), prezumál (idegen), gondolicskálódik (tájnyelvi), eltűnődik, elmereng

kiindulópont

főnév
 • kezdőpont, kiindulási pont, premissza (idegen), origó (szaknyelvi), góc, kezdet, kiindulás, alapeszme, eredet, forrás, támpont, fogódzó, alap, bázis, alappont, eleje (valaminek), rajtvonal, startvonal

levélszekrény

főnév
 • postaláda, levelesláda, postaszekrény, szekrény, levélgyűjtő szekrény

követő

melléknév, főnév
 • hódoló, utánzó, bámuló, csodáló, rajongó, tisztelő, utód, tanítvány, epigon (idegen), hív, csatlós

jóakaratú

melléknév
 • jóindulatú, jó szándékú, segítőkész, szívélyes, kegyes (régies), emberséges, nemes szívű, jóérzésű, nagylelkű, pártfogó, rokonszenvező, támogató, segítő, könyörületes, irgalmas

irigy

melléknév
 • egoista, önző

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

körömvirág

határozószó
 • borongóvirág, kenyérbélvirág, kenyérvirág, körmice, körömke

jövet II.

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér

hírmagyarázat

főnév
 • kommentár, háttér, hírháttér, háttérmagyarázat, elemzés

katasztrófa

főnév
 • szerencsétlenség, csapás, vész (régies)
 • összeomlás, romlás, tönkremenés
 • pusztulás, halál
 • tragédia, kataklizma (idegen)

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)