individuális szinonimái

melléknév
 • egyéni, személyi, személyes, perszonális, egyedi, sajátos, különös, karakterisztikus, jellegzetes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tarthatatlan

melléknév
 • tűrhetetlen, elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szörnyű
 • védhetetlen, menthetetlen
 • megdönthető, cáfolható

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a individuális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hűsítő

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

hajtóvadászat

főnév
 • hajtás, üldözés, űzés, hajsza, kergetés
 • keresés, kutatás

garancia

főnév
 • jótállás, szavatosság, kezesség, igazolás, biztosíték, kaució, óvadék, zálog

ijedezik

ige
 • riadozik, retteg, borzadozik, fél

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű

sajtótájékoztató

főnév
 • sajtófogadás, sajtóértekezlet, sajtóbemutató, sajtókonferencia

feltehetően, föltehe

határozószó
 • valószínűleg, feltételezhetően, vélhetőleg, alkalmasint, minden bizonnyal, bizonyára

félnótás

melléknév, főnév
 • féleszű, félbolond, félcédulás, félnadrág, félkegyelmű, gyengeelméjű, dilis, süsü (bizalmas), gügye, gyagyás, hangyás (szleng), hibbant, hóbortos, bolondos, ütődött (bizalmas), tökéletlen, hülye, sügönye (bizalmas), bogaras, kelekótya, eszement, hiányzik egy kereke, kibillent az esze, eszelógi (tájnyelvi), keszegferke (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), háromkerekű (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), csábérdás (tájnyelvi), csajmota (tájnyelvi), nederkó (tájnyelvi), egon (szleng), ubul (szleng), ergojás (régies), félkotyó (tájnyelvi), füves (régies)

diéta1

főnév
 • kímélő étrend, betegkoszt
 • fogyókúra, soványító kúra, fogyi (bizalmas)

feudalizmus

főnév
 • hűbériség

kacs

főnév
 • inda, kapaszkodó, fogódzó (régies), gacsaly (régies), sekenyő (régies), bajusz (régies)
 • fogantyú (kaszáé)
 • kacsó (régies), kezecske (régies)

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

lebilincsel

ige
 • leköt, leláncol
 • lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, meghódít, elbűvöl, elvarázsol, megigéz, elragad, megejt

kolorádóbogár

főnév
 • burgonyabogár, krumplibogár

indulat

főnév
 • fellobbanás, méreg, harag, ingerültség, méltatlankodás, felindulás, dühroham, düh, felháborodás, dühkitörés, gyűlölet
 • hajlandóság, gerjedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, elérzékenyülés, lelkesedés, rajongás

huszadrangú

melléknév
 • érdektelen, lényegtelen, mellékes, jelentéktelen

járat2

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél

kívülről

határozószó
 • kintről
 • emlékezetből, fejből, könyv nélkül, betéve

ír3

melléknév, főnév
 • írországi, írlandi (régies)

harsány

melléknév
 • harsogó, hangos, erős, eget verő, zengő, csengő, érces, dörgő, átható, éles, hallatos (régies), sztentori (régies), falrengető, fülsiketítő, fülhasogató, fülsértő, hars (régies)
 • zajos, lármás, zsivajgó, hangoskodó, nagyhangú, féktelen, viháncoló, feltűnő
 • ragyogó, élénk, rikító, csiricsáré (pejoratív)

jelenség

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder