feudalizmus szinonimái

főnév
 • hűbériség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszaút

főnév
 • (tájnyelvi): visszautazás
 • visszakozás, kibúvó, meghátrálás, menekülés

harci

melléknév
 • hadi, háborús
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feudalizmus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

enyveskezű

melléknév
 • tolvaj, lopós, hosszúkezű, szarka, kézragadós (tájnyelvi), szajrés (szleng), trombitás (szleng)

eljátszik

ige
 • előad, elhúz, elmuzsikál
 • alakít, megformál, ad (régies), előad, produkál, bemutat, fellép (valamiben), szerepel (valamiben)
 • színlel, mímel, megjátszik
 • elkártyáz, elveszít
 • elmulaszt, elszalaszt, elront

fennhangon

határozószó
 • hangosan, hangos szóval, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, hangoskodva, nagy hangon, torkaszakadtából

függeszkedik

ige
 • akaszkodik, kapaszkodik, lóg, csimpaszkodik, csipeszkedik (tájnyelvi), csimpajkózik (régies), csingalózik (tájnyelvi), csingaszkodik (tájnyelvi), lógaszkodik (régies), kinkargózik (tájnyelvi)

nyivákol

ige
 • nyávog, miákol, vernyákol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): nyafog, nyöszörög, nyüszít, vinnyog, sír, sopánkodik, óbégat

döglik

ige
 • pusztul, hull, elhullik, gebed (tájnyelvi), döglészik (tájnyelvi), döglödözik (tájnyelvi)
 • (durva): lustálkodik, henyél, tétlenkedik, hever, lajhárkodik Sz: kerüli a munkát; fázik a munkától; lopja a napot
 • (valakiért): bolondul, rajong, bele van őrülve, bele van gárgyulva (bizalmas), bele van pistulva, megveszik (valakiért), oda-vissza van (valakitől) (szleng), berosál (szleng)

díjazás

főnév
 • díj, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás

arzén

főnév
 • arzenikum, egérkő, légykő, mireny (régies)

égszínkék

melléknév, főnév
 • égkék, világoskék, azúrkék, azúr, lazúrkék, nefelejcskék, halványkék, kékes, kék

garantál

ige
 • jótáll, szavatol, kezeskedik, garanciát vállal, garantíroz (idegen), biztosít

gyógyvíz

főnév
 • termálvíz, gyógyforrás, forrásvíz, ásványvíz

jelen I.

melléknév
 • jelenlegi, mostani, napi, pillanatnyi, folyamatban levő

hiú

melléknév
 • elbizakodott, beképzelt, nagyképű, öntelt, önelégült, önhitt, kérkedő, dicsekvő, magahitt (régies), magakellő
 • tetszelgő, piperkőc, tetsző, cicomázó, páváskodó
 • hiábavaló, üres, tartalmatlan, fölösleges, improduktív, haszontalan, céltalan

fiatalos

melléknév
 • ifjúi, ifjonti (választékos), friss

félrebeszél

ige
 • delirál (szaknyelvi), megiszamodik (tájnyelvi)
 • mellébeszél, eltér (tárgytól), sóderol (szleng)

főbűnös

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

higiénikus

melléknév
 • fertőtlenített, csíramentes, steril, aszeptikus (szaknyelvi), fertőzésmentes, egészséges, tiszta

fóbia

főnév
 • félelem, iszony, irtózás

ész

főnév
 • elme, értelem, intellektus (idegen), intelligencia, okosság, szellem, ítélőképesség, judícium (szaknyelvi), felfogás, felfogóképesség, bölcsesség, ráció, sütnivaló (bizalmas), spiritusz (bizalmas), észjárás, gógyi (szleng), agy, agyvelő, fej, eszmélet (tájnyelvi)
 • tudat, figyelem, emlékezet
 • józanság, mértékletesség, belátás

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

hitelez

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, kreditál (idegen), hitelbe ad