kacs szinonimái

főnév
 • inda, kapaszkodó, fogódzó (régies), gacsaly (régies), sekenyő (régies), bajusz (régies)
 • fogantyú (kaszáé)
 • kacsó (régies), kezecske (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pákosztos

melléknév
 • torkos, falánk, nyalánk, nyalakodó, torkoskodó, dézsmáló
 • (tájnyelvi): rakoncátlan, vásott, csintalan

korvett

főnév
 • naszád, cirkáló, hadihajó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kacs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jártas

melléknév
 • ismerős, otthonos, bennfentes, bejáratos
 • járatos, gyakorlott, tapasztalt, szakavatott, szakszerű, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), tájékozott, jól informált, tanult, művelt, próbált, képzett, szakképzett, szakértő, dologértő, ügyes, rutinos, verzátus (régies)

hóbelevanc

főnév
 • (szleng): holmi, cókmók, batyu, motyó (bizalmas), cucc (bizalmas), cula, betyárbútor (régies), gönc, cumó (szleng), hacuka (bizalmas)

hevenyében

határozószó
 • hirtelen, hirtelenében, rögtön, gyorsan, azonnal, nyomban, tüstént, forrón (régies), egyszeriben, íziben (tájnyelvi), legott (régies), sebtében, futtában, sebesen, hamar, hamarosan, hamarjában, sebbel-lobbal, hanyatt-homlok, villámgyorsan
 • elhamarkodva, hanyagul, készületlenül, ötletszerűen, rögtönözve, hevenyészve

háborodott

melléknév
 • őrült, elmebajos, bolond, zavart, bomlott, eszelős, tébolyodott
 • nyugtalan, felkavart, izgatott, zaklatott, feldúlt

jóképű

melléknév
 • vonzó, csinos arcú, megnyerő, jóvágású
 • szemrevaló, kellemes, tetszetős, mutatós

kérés

főnév
 • kérelem, kérvény, folyamodvány, beadvány, kereset, instancia (idegen), petíció
 • kérdés, tudakozódás
 • óhaj, kívánság, esedezés, esengés (választékos), könyörgés, kunyerálás, rimánkodás, instálás (régies)

svábbogár

főnév
 • sváb, csótány (tájnyelvi), bűzbogár (választékos), ruszni (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), csótánybogár (tájnyelvi), csótányné (tájnyelvi)

fránya II.

főnév
 • (szitkozódásban): fene, manó

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

eladdig

határozószó
 • annyi ideig, addig, odáig
 • mígnem

garantál

ige
 • jótáll, szavatol, kezeskedik, garanciát vállal, garantíroz (idegen), biztosít

kétértelmű

melléknév
 • homályos, félreérthető, kétes, kétséges, dodonai, félremagyarázható, talányos, titokzatos, rejtelmes, rejtélyes, bizonytalan, gyanús, ambivalens (idegen)
 • pikáns, pajzán, pajkos, sikamlós, csiklandós, illetlen, ízetlen, csípős, érzékcsiklandó, frivol, obszcén

kintorna

főnév
 • verkli, sípláda (régies), tekerőgép (régies), kornyika, zenélőláda

lucerna

főnév
 • csigacső (tájnyelvi), németlóhere (tájnyelvi)

közvetlenül

határozószó
 • közvetlen, egyenesen, mindjárt, nyomban, spontán, rögtön, éppen, direkte

kaftán

főnév
 • kabát, köntös

izzít

ige
 • hevít, melegít, szít, lángra lobbant, tüzesít
 • fülleszt (szaknyelvi), felkokszol (szaknyelvi), begyújt, befűt

kegyelmez

ige
 • irgalmaz, megbocsát, megszán
 • kegyelmet ad

középső

melléknév
 • közbülső, közbenső, közbeeső, mediális (szaknyelvi)
 • felező

kanyarodik

ige
 • fordul, hajlik, kanyarul, csavarodik (régies), kunkorodik (régies), kankarodik (tájnyelvi), karéjlik (tájnyelvi), kavarodik (tájnyelvi)
 • tekeredik, kígyózik

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

kényszer

főnév
 • erőszak, erőltetés, nyomás, presszió, befolyás, ráerőszakolás, kénytelenítés, szorongatás, kompulzió (idegen), oktroj (idegen)
 • szükség, kötelem (régies), kényszerűség, kénytelenség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

közte

határozószó
 • közötte, közepette