ijesztő szinonimái

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szita

főnév
 • rosta, szűrő

lapozgat

ige
 • nézeget, olvasgat, forgat, levelez (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ijesztő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hőség

főnév
 • forróság, meleg, kánikula, hőhullám, hévség (régies)

hálószoba

főnév
 • háló, hálóhelyiség, hálóterem, hálófülke, ágyasház (régies), alvószoba, hálóház (régies)

hadvezér

főnév
 • fővezér, főparancsnok, stratéga (választékos), hadparancsnok, hadnagy (régies), hadfőnök (régies), generalisszimusz (régies), imperátor, gyula (régies)

fül

főnév
 • hallóérzék, hallószerv, hallműszer (régies), hallóka (régies, bizalmas), halló (bizalmas, tájnyelvi), legyező (szleng), lapát (szleng), vitorla (szleng)
 • hallás
 • fogó, fogantyú, fogató (régies)
 • nyél, markolat
 • akasztó
 • (szleng): besúgó, júdás, spicli, kagyló (szleng)

idestova

határozószó
 • előbb-utóbb, hamarosan, maholnap, rövidesen, már-már, körülbelül, nemsokára
 • megközelítőleg, szinte, majdnem

jegypénztár

főnév
 • pénztár, jegyiroda, kassza, bérletpénztár

rozsdásodik

ige
 • rozsda marja, megeszi a rozsda

félrebeszél

ige
 • delirál (szaknyelvi), megiszamodik (tájnyelvi)
 • mellébeszél, eltér (tárgytól), sóderol (szleng)

felhúz

ige
 • felvon, felemel, fölteker
 • felvonszol, felrángat, felcibál, felcsaptat (régies), fölcsévél (régies)
 • felakaszt, fellógat, felköt
 • felvesz, felölt, felcsatol, magára ölt, belebújik
 • (falat): felépít, felállít, rak
 • (sátrat): felver
 • (rugós szerkezetet): működésbe hoz
 • felingerel, felbosszant, felmérgesít, feldühít, felidegesít, felizgat, felbőszít, zabosít (szleng), dühbe hoz, dühbe gurít, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felcukkol (szleng), bepörget (szleng), begerjeszt (szleng), bezsongat (szleng), bepöccent (szleng)

deltás

melléknév
 • (bizalmas): izmos, erős, széles vállú, atlétatermetű, vállas, kisportolt, izompacsirta (tréfás)

fenntartás

főnév
 • ébrentartás
 • támogatás, patronálás (idegen), szubvencionálás (szaknyelvi), finanszírozás (idegen), pénzelés, működtetés, üzemeltetés
 • korlátozás, kikötés, megszorítás, rezerváció, kautéla (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi)
 • kételkedés, kétség, kétely, bizalmatlanság, aggály (választékos), skrupulus

jóleső

melléknév
 • kellemes, megnyugtató
 • meleg, meghitt, gyengéd
 • jóízű, ízletes, élvezetes, üdítő, frissítő
 • jótékony, egészséges, üdvös, édesded
 • kedvező, hízelgő, dicsérő

keményszívű

melléknév
 • rideg, kegyetlen, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, embertelen, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, kőszívű, szőrösszívű (bizalmas)

lány

főnév
 • leány, leányzó, fruska, csaj (szleng), csajszi (szleng), bige (szleng), bőr (szleng), bébi (szleng), maca (szleng), nőcske (pejoratív), nőci (bizalmas, pejoratív), pulyka (szleng), liba (szleng), tyúk (szleng), pipi (szleng), spinkó (szleng), görl (szleng), moha (szleng), buksza (szleng), spiné (szleng), lyány (tájnyelvi)
 • hajadon, szűz, virgo

kivizsgálás

főnév
 • vizsgálat, invesztigálás (szaknyelvi), probáció (idegen), kutatás, nyomozás

iktatószám

főnév
 • ügyszám, ügyiratszám

hozzámegy

ige
 • férjhez megy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, kezét nyújtja

istráng

főnév
 • hám, kötél, szíj

kitevő

főnév
 • mutató, jelző, jelzőszám, mutatószám, hatványkitevő, index, exponens (szaknyelvi)

indukció

főnév
 • rávezetés, következtetés

hangzat

főnév
 • akkord (szaknyelvi), összhang, összhangzat, harmónia, konszonancia (szaknyelvi)
 • (régies): dallam (választékos), zengzet

jámbor

melléknév
 • szelíd, békés, nyugodt, kezes, nyájas, kedves, engedelmes, jóságos, jóindulatú, angyalarcú, béketűrő, békeszerető, csendes, türelmes, alázatos, jótét (tájnyelvi), belénd (tájnyelvi), birkatürelmű, tehénvérű (tájnyelvi)
 • istenfélő, vallásos, hívő, ájtatos, áhítatos, szent életű, istenes, angyali, erkölcsös, kegyes (régies), alázatos, devótus (régies), religiózus (régies)
 • gyámoltalan, élhetetlen, mafla, együgyű, mulya, gyermeteg, naiv, bárgyú, pipogya, teddide-teddoda, szimplex (régies)

kivételez

ige
 • előnyben részesít, kedvez, favorizál, preferál