jámbor szinonimái

melléknév
 • szelíd, békés, nyugodt, kezes, nyájas, kedves, engedelmes, jóságos, jóindulatú, angyalarcú, béketűrő, békeszerető, csendes, türelmes, alázatos, jótét (tájnyelvi), belénd (tájnyelvi), birkatürelmű, tehénvérű (tájnyelvi)
 • istenfélő, vallásos, hívő, ájtatos, áhítatos, szent életű, istenes, angyali, erkölcsös, kegyes (régies), alázatos, devótus (régies), religiózus (régies)
 • gyámoltalan, élhetetlen, mafla, együgyű, mulya, gyermeteg, naiv, bárgyú, pipogya, teddide-teddoda, szimplex (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pausálé

főnév
 • átalánydíj, átalány

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jámbor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ingerült

melléknév
 • indulatos, haragos, dühös, bosszús, ideges, ingerlékeny, izgatott, felindult, mérges, haragos, haragvó, felpaprikázott, paprikás (bizalmas), zabos (bizalmas), harapós, morcos, rosszkedvű, epés

hegyes1

melléknév
 • dombos, lankás

hat1

ige
 • dolgozik, működik, munkálkodik, kifejti a hatását
 • hatással van, hatást gyakorol, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), érvényesül, érint, megérint, megkap, megmozgat, influál (régies), affiniál (régies), fog (valakin)
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik
 • (valameddig): eljut, hatol, elhatol, terjed
 • (régies): eláraszt, átjár, áthat

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

ismételt

melléknév
 • többszöri, sokszori, gyakori, sokszoros, elkoptatott, agyoncsépelt, újbóli, újabb

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

skicc

főnév
 • vázlat, előtanulmány, előzetes, tervrajz, tervezet, körvonal, minta, sablon, séma

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

féregnyúlvány

főnév
 • vakbél, appendix (szaknyelvi)

ébenfa

főnév
 • ében

fosztogat

ige
 • rabol, prédál, ragadoz, zsákmányol, kirámol, harácsol, lenyúz, eltulajdonít, elemel, megdézsmál, elsikkaszt, elkoboz, lefoglal, zabrál (szleng), konfiskál (régies)

kedvezmény

főnév
 • előny, engedmény, koncesszió (szaknyelvi), kiváltság, privilégium, bonum (idegen), benefícium (régies)
 • jótétemény, könnyítés
 • (régies): kedvezés

kidudorodik

ige
 • kidagad, kiduzzad, kidülled, kimered, kicsüllen (tájnyelvi), kidomborodik, kihasasodik, kiguvad (régies)

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

járat1

ige
 • jártat
 • előfizet, megrendel, abonál (régies), szubszkribál (régies), prenumerál (régies)
 • működtet, üzemeltet
 • túráztat, bemelegít
 • öltöztet, ruház

indítvány

főnév
 • ötlet, javaslat, kezdeményezés, terv, ajánlat, előterjesztés, felterjesztés, propozíció (idegen)

kakaó

főnév
 • (szleng): benzin, energia, erő, spiritusz, gáz

kószál

ige
 • kóborol, csatangol, csavarog, kódorog, kóvályog, kóricál, kujtorog, csámborog, lézeng, bolyong, cselleng, lődörög, ődöng, ténfereg, flangál (bizalmas), őgyeleg, mászkál, cserkészik, kajtat (tájnyelvi), kalézol (tájnyelvi)

jelentős

melléknév
 • fontos, lényeges, alapvető, esszenciális (régies), jelentékeny, jelentőségteljes, komoly, nyomós, meghatározó, döntő, nagy fontosságú, nagy horderejű, sarkalatos, súlyos, sokatmondó, pregnáns (idegen), releváns (szaknyelvi)
 • tekintélyes, befolyásos, ismert, nevezetes, nagyhírű, hírneves, illusztris, előkelő, notábilis (választékos)
 • kimagasló, kiemelkedő, emlékezetes, kiváló, kitűnő, kolosszális (bizalmas), korszakalkotó
 • bőséges, gazdag, jókora, számottevő, nagymérvű, tetemes, nagy, óriási, kiadós
 • (pillantás): sajátos, sokat sejtető

herbatea

főnév
 • gyógytea, plántatea (régies), herbaté (régies)

kanyarulat

főnév
 • kanyar, kanyarodás, kandarulat (tájnyelvi), görbület, hajlat, ív
 • tekerület, tekervény, fordulat

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást