feltét, föltét szinonimái

főnév
 • auflág (idegen), rávaló (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)

bejegyez

ige
 • beír, beleír, feljegyez, bemásol, felvesz, befirkant (bizalmas), nyilvántartásba vesz, beiktat, elkönyvel, bekönyvel, lajstromoz, inskribál (idegen), bevezet, besorol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feltét, föltét szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felhő

főnév
 • felleg, fölleg (tájnyelvi), esőzsák (tájnyelvi), borulat
 • szomorúság, levertség, szeszély, mélabú, melankólia, gyászos hangulat, lehangoltság, rosszkedv

engedmény

főnév
 • kedvezmény, árkedvezmény, árleszállítás, ármérséklés, árengedmény, árcsökkentés, akció

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

elerőtlenedik

ige
 • elgyengül, kimerül, elernyed, ellankad, elbágyad, elványad (régies), elpilled, elgyámul (tájnyelvi), elsorvad

félredob

ige
 • félrevág, félrecsap, félretesz, félrelök, félrelódít, félrehajít, eldob, elvet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, megszabadul, sarokba lök, sutba dob

forrásmunka

főnév
 • kútfő, kiindulás, forrásmű

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

dezertál

ige
 • átáll, átszökik, átpártol, átlóg (bizalmas), lelécel (szleng)

dagadt

melléknév
 • duzzadt, felfújt, püffedt, puffadt, pöffeteg, táskás, ödémás, degesz (tájnyelvi)
 • kövér, hájas, elhízott, pohos, pocakos, testes, hasas (bizalmas), dagi, pufi (bizalmas), pufók (bizalmas), dundi, degedt (tájnyelvi)
 • (főnévként): hájtömeg, hájpacni, töltött zokni (szleng)

apó, apóka

főnév
 • bácsi, bácsika, öregember, atyus, tata (bizalmas), tatus, papa
 • nagyapa, nagyapó, nagypapa

dönget

ige
 • dörömböl, dobol, zörget, kongat, üt, ver, páhol, döngöl (tájnyelvi), hupogat (tájnyelvi), supál (tájnyelvi)
 • (szleng): autózik, hajt, száguld, pörköl (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), repeszt (szleng)

friss

melléknév
 • fürge, élénk, eleven, mozgékony, serény, sebes, gyors, fürgenc (tájnyelvi), firgenc (tájnyelvi), virgonc
 • lendületes, erőteljes, energikus, dinamikus
 • korán kelő
 • üde
 • üdítő, élénkítő, hűvös, tiszta
 • új, újdonsült, új keletű, mai, minapi, mostani, idei, korszerű, a legutóbbi, recens (idegen)
 • (növény): zsenge, fiatal
 • gyors ütemű

gránát

főnév
 • kézigránát, robbanólövedék

ismétlődik

ige
 • visszhangzik, újra előfordul, visszatér, visszajön, újra felbukkan

henceg

ige
 • dicsekszik, nagyzol, kérkedik, hivalkodik, hetvenkedik, nagyszájúskodik, túloz, háryjánoskodik, pöffeszkedik, veri a mellét, ugrál (szleng), hősködik, szájhősködik, fitogtat (valamit), felvág, hányakodik (tájnyelvi) Sz: befogta mind a hatot; féltéglával veri a mellét; fölcsap, mint a pesti poloska; fönn úszik, mint a tök; hányja-veti magát, mint Magyar Balázs lova; rázza a rongyot; tartja magát, mint az üres zsák; tele van bezzeggel; viszi a ló

feltöröl, föltöröl

ige
 • feltisztít, felmos, eljár (tájnyelvi)

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

fogadkozik

ige
 • esküdözik, ígérget, ígér, szavát adja, fogadalmat tesz, erősködik, erősítget, bizonygat, fogankodik (tájnyelvi), fogazkodik (tájnyelvi) Sz: köpi a markát

hazudik

ige
 • félrevezet, megtéveszt, csúsztat (bizalmas), becsap, rászed, megetet (szleng), bead (valakinek valamit) (szleng), átvág (szleng), átver (bizalmas), átdob (szleng), kábít (tájnyelvi), fírel (tájnyelvi)
 • színlel, tettet, megjátszik

fenyegető

melléknév
 • vészjósló, vészterhes, félelmetes, félelmes (régies), ijesztő, elborzasztó, vérfagylaló (régies)
 • vészes, baljós, baljóslatú, imminens (szaknyelvi), nyugtalanító, rosszat sejtető

érdemérem

főnév
 • érdemrend, kitüntetés, elismerés, medália, plecsni (pejoratív)

folyamán

névutó
 • során, közben, idején, alatta

helyreáll

ige
 • visszaáll, helyrezökken, normalizálódik, megjavul
 • újraindul