frigy szinonimái

főnév
  • szövetség, szerződés, kötelék, kötés (régies), egyezmény
  • (választékos): házasság, nász
  • (régies): fegyverszünet, békekötés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bugyi

főnév
  • bugyogó (régies), kisnadrág, alsónadrág, alsó

különböző

melléknév
  • eltérő, elütő, különnemű, heterogén, diszparát (idegen), hasonlíthatatlan, más, másféle, másmilyen, másfajta, másnemű, különfajú, ellentmondó
  • széthúzó, szétágazó, divergens (szaknyelvi)
  • különféle, különbféle (tájnyelvi), sokféle, többféle, változatos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a frigy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fogas2

főnév
  • süllő, fogassüllő

feddhetetlen

melléknév
  • kifogástalan, tisztességes, gáncstalan, becsületes, tiszta erkölcsű, tisztakezű, erkölcsös, erényes, romlatlan, ártatlan, makulátlan, mocsoktalan, vétlen, hibátlan, megtámadhatatlan, megvesztegethetetlen
  • intakt (szaknyelvi)
  • büntetlen

ezred3

főnév
  • regiment, regement (tájnyelvi)
  • (régies): hadsereg, sereg
  • sokaság, tömeg

elriaszt

ige
  • elijeszt, elűz, elrettent, elrezzent (tájnyelvi), elugraszt (bizalmas), elhesseget, elhajt, elkerget, elzavar, elriogat (tájnyelvi), elkedvetlenít, kedvét szegi, elbátortalanít, megrémít, megfélemlít, eltántorít, lebeszél

forrongás

főnév
  • elégedetlenség, nyugtalanság, háborgás, hullámzás, zavargás, lázongás, lázadás, zendülés, ellenszegülés, felkelés, pártütés, tumultus (régies), megmozdulás, felfordulás, rendzavarás, forradalom, revolúció (régies)

grófnő

főnév
  • kontesz, grófhölgy (régies), grófné, grófkisasszony

ortopédia

főnév
  • testegyenészet (régies)

éjszaka I.

főnév
  • éj (választékos), éjjel, sötétség

egyenget

ige
  • simít, lapít, döngöl, gyalul, lecsiszol, egyenesít, hengerel, boronál, sulykol, dömöcköl (tájnyelvi), sikárol (tájnyelvi), csömöszöl (tájnyelvi), bárdol (régies), egyel (régies), planíroz (régies), egalíroz (régies), nivellál (idegen)
  • elősegít, előmozdít

baloldali

melléknév, főnév
  • balos, szocialista, kommunista

elerőtlenedik

ige
  • elgyengül, kimerül, elernyed, ellankad, elbágyad, elványad (régies), elpilled, elgyámul (tájnyelvi), elsorvad

gyászkíséret

főnév
  • gyászmenet, konduktus (idegen)

hangár

főnév
  • repülőgépszín, csarnok

karmol

ige
  • váj, karcol, kurcol (régies), körcöl (tájnyelvi), horzsol, csikar (tájnyelvi), csipar (tájnyelvi), kapar, kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöz (tájnyelvi)
  • ír, firkál, firkant, körmöl

idomár

főnév
  • idomító, állatszelídítő, tréner

frottírtörülköző

főnév
  • dörzstörülköző

flastrom

főnév
  • sebtapasz, ragtapasz, szépségtapasz
  • vigasz, gyógyír, fájdalomdíj

gerjed

ige
  • fellobban, gyullad, lángra lobban, gyúl, fűlik (tájnyelvi), felhevül, felmelegszik
  • ébred, támad, születik, permed (tájnyelvi)
  • keletkezik
  • lobban, ragadtatja magát (valamire)

hűbériség

főnév
  • feudalizmus

fülledt

melléknév
  • romlott, erjedt, dohos, poshadt, búszos (tájnyelvi), fojtós (tájnyelvi)
  • áporodott, levegőtlen, tikkasztó, fullasztó, fojtott, fojtó, rekedt (régies), rekkenő, nyomasztó

fekete II.

főnév
  • néger, szerecsen (régies), színesbőrű, nigger (pejoratív)
  • feketekávé, fekete (bizalmas), kávé, dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, eszpresszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies)

gonoszkodik

ige
  • kötődik, incselkedik, huncutkodik, csintalankodik, mókázik, heccelődik, cicázik, évődik, ingerkedik, enyeleg, böllenkedik (tájnyelvi), latorkodik (régies), tolvajkodik (régies)
  • bánt, kínoz, gyötör

identitás

főnév
  • azonosság, megegyezés, egyezés
  • önazonosság, öntudat