hozzátapad szinonimái

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

asztrológia

főnév
 • csillagjóslás, horoszkópkészítés

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzátapad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

gyalogos I.

melléknév
 • gyalogsági

fólia

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

homlok

főnév
 • arcél, fej
 • homlokzat, front, mellvéd, előrész
 • címlap, címoldal
 • (szaknyelvi): vájvég

inzultál

ige
 • sérteget, megsért, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz
 • beleköt, megtámad
 • bántalmaz

repedés

főnév
 • szakadás, hasadás
 • hézag, nyílás, rés, rianás, vágás, hasíték, repesztés, bevágás, szakadás, hasadék, szakadék, fissura (idegen), ruptúra (idegen), lék, apertúra (szaknyelvi), törésvonal, vicsor (tájnyelvi)

felderít, földerít

ige
 • kiderít, kifürkész, megállapít, értesülést szerez, kikutat, kinyomoz, kikémlel, felkutat, megvilágít, tisztáz, napfényre hoz, feltár, kivizsgál, megfejt, érthetővé tesz, rájön, kibazsint (tájnyelvi)
 • felvidít, mulattat, szórakoztat, derűssé tesz (választékos), felfrissít, felpezsdít, felvillanyoz, felélénkít, felüdít

fedezék

főnév
 • óvóhely, rejtekhely, búvóhely, menedék, menedékhely, lövészárok, sánc, bunker, dekkung (szaknyelvi)

csipkelődik

ige
 • csipked, csúfolódik, csúfolkodik, gúnyolódik, ingerkedik, incselkedik, évődik, élcelődik, ironizál, kötődik, kötekedik, kötözködik, heccelődik, szurkálódik, piszkálódik, szurkapiszkál

fellazít, föllazít

ige
 • megbont, felbont, kibont, kiold, megenged (tájnyelvi), felberhel (tájnyelvi), felbözdörget (tájnyelvi)

istápol

ige
 • segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik (valakiről), segélyez, véd, gondja van (valakire), gondját viseli (valakinek), törődik (valakivel), pártfogol, patronál, támogat, felkarol, segítségére van
 • gyógyít

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

közvetít

ige
 • ajánl, szerez
 • közbenjár (valakiért), interveniál (szaknyelvi), intercedál (régies), beavatkozik
 • közbelép
 • békít, egyeztet
 • továbbad, továbbít, tolmácsol
 • sugároz, ad, lead (bizalmas)

kiöltözik

ige
 • kicsípi magát, kinyalja magát, kicsinosítja magát, felcicomázkodik, felpiperézik, feszít, díszbe vágja magát, kivakaródzik (bizalmas), díszbe öltözik, kirittyenti magát (szleng), kihegyezi magát (szleng), felecselkedik (tájnyelvi), kifessent (tájnyelvi), kipimpóz (tájnyelvi) Sz: olyan cifra, majd elrepül
 • kiruházkodik

hőálló

melléknév
 • hőszigetelő, hőgátló, termostabil (idegen), tűzálló
 • jénai (tál)

hideglelés

főnév
 • hidegrázás, hidegláz, lázroham, láz, hidegmenés (tájnyelvi), diderláz (régies)
 • fázás, reszketés, vacogás, remegés, borzongás, didergés
 • harmadnapos hideglelés, malária, váltóláz, mocsárláz (régies)

illegális

melléknév
 • törvénytelen, törvényellenes, törvénysértő, törvénybe ütköző, jogtalan, tiltott, föld alatti, alkotmányellenes, tilos, engedély nélküli, fekete (bizalmas)

kilyukaszt

ige
 • átfúr, átüt, átszúr, átdöf, átszakít, kiharap, kirág, kiesz, kiéget, kidörgöl, kikoptat, kilyuggat, átváj (tájnyelvi)
 • átlő, keresztüllő
 • érvényesít, kezel (menetjegyet)

húzogat

ige
 • rángat, tép, cibál, ráncigál
 • huzigál
 • (italt): kortyolgat

had

főnév
 • katonaság, hadsereg, ármádia (régies), sereg, tábor (régies)
 • (régies): tömeg, sokaság, csőcselék
 • nagycsalád, família, nemzetség
 • háború, harc

indukció

főnév
 • rávezetés, következtetés

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik