csillár szinonimái

főnév
 • függőlámpa, luszter (régies), vilár (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

borkorcsolya

főnév
 • harapnivaló, rágcsálnivaló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csillár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cvikker

főnév
 • csíptető, orrcsíptető
 • monokli, szemüveg, pápaszem (régies)

betéved

ige
 • bevetődik, besétál, betér, becseppen, bekeveredik (tájnyelvi)

benzintartály

főnév
 • üzemanyagtartály, tank

átmenet

főnév
 • átváltozás, átalakulás, fejlődés, változás, reform, áttűnés, átmenetel, áthasonulás, átvedlés

csend, csönd

főnév
 • némaság, hallgatás, elcsitulás, hangtalanság, zavartalanság, háborítatlanság, nesztelenség, zajtalanság, szótlanság, csendesség, szilencium

disznóparéj

főnév
 • szőrös disznóparéj, cigányparéj, lisztesparéj, vörösparéj, östör

közönyös

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal

akvárium

főnév
 • haltartály, üvegmedence

agrármérnök

főnév
 • mezőgazdasági mérnök, mezőgazdász, agronómus, mezőgazda (régies), gazdamérnök (régies)

állampolgár

főnév
 • polgár, honpolgár, választópolgár, lakos, alattvaló (régies)

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül

fellázad, föllázad

ige
 • felkel, zendül, feltámad (régies), fellázúl (régies), felháborog, felzúdul, felbendül (tájnyelvi), ellenszegül, szembeszáll, harcol, pártot üt
 • háborog, zavarog, forrong

emlékeztet

ige
 • eszébe juttat, figyelmeztet, felhívja a figyelmet
 • hasonlít, felidéz

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

civakodik, civódik

ige
 • marakodik, vitatkozik, marakszik, perlekedik, perel, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, torzsalkodik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), böstörködik (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), csöröl-perel (tájnyelvi), dúlong (tájnyelvi), hozolódik (tájnyelvi), kocódik (tájnyelvi), huzakodik, huzalódik (tájnyelvi), arénázik (szleng), brusztol (szleng), házsártoskodik, szid, zsémbel, zsémbeskedik, zsörtölődik, zsörtöl (tájnyelvi)

delegál

ige
 • kirendel, kiküld, képviseltet, kijelöl, megbíz, meghatalmaz, deputál (idegen)

élvezhetetlen

melléknév
 • fogyaszthatatlan, ehetetlen, se íze, se bűze, kellemetlen, éldelhetetlen (régies)
 • unalmas

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

bezárólag

határozószó
 • beleszámítva, beleértve, hozzászámítva, inkluzíve (idegen)

diafilm

főnév
 • dia (bizalmas)

émelyítő

melléknév
 • émelygős, érzelgős, émelyes (tájnyelvi), csömörletes (régies), édeskés, mézesmázos, szirupos, geil (bizalmas)