gyűrűsujj szinonimái

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

költőpénz

főnév
 • zsebpénz, dugipénz (bizalmas), aprópénz (tájnyelvi), tűpénz (régies)

utánatölt

ige
 • hozzátölt, hozzáönt, feltölt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyűrűsujj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gúnyol

ige
 • csúfol, kigúnyol, gúnyt űz (valamiből), gúny tárgyává tesz, fitymál, kinevet, kikacag, kiröhög (durva), csipkelődik, persziflál (idegen), szatirizál (régies), kifiguráz, csúffá tesz, csúfot űz (valakiből), pellengérre állít, megtréfál, tréfát űz, bolonddá tesz, csúfságol (tájnyelvi), cukkol, heccel, cikiz (szleng)

figyel

ige
 • odafigyel, idefigyel, megfigyel, figyelmet szentel, figyelemmel kísér, nyomon követ, kémlel, leskel, figyelmez (régies), fürkész, vizslat, vizsgál, fülel, hegyezi a fülét, hegyez (régies), les, figyuz (szleng), stíröl (szleng), skubiz (szleng), cserkél (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • megfigyelés alatt tart
 • vigyáz, ügyel, szemmel tart, résen van, résen áll, lesben áll, ügyít (tájnyelvi) Sz: nem téveszt szem elől; rajta tartja a szemét; szemmel tartja, mint a rosszra indulót

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik

fafejű

melléknév
 • értetlen, ostoba, buta, oktalan, tökéletlen, nehézfejű, nehéz felfogású, tompa agyú, hülye, tökfejű, hájfejű, vízagyú (szleng), hígagyú (durva)
 • konok, makacs, dacos, csökönyös, nyakas, vaskalapos, merev, begyepesedett

gyolcs

főnév
 • patyolat, batiszt

határidő

főnév
 • határnap, terminus, lejárat, határpont

patak

főnév
 • folyócska (bizalmas), csergeteg (régies), séd (tájnyelvi), sió (régies), csörge (régies), vízfolyás, folyás (régies), folyány (régies), csorgó (tájnyelvi)
 • zúgó (tájnyelvi), zuhatag

elpuhul

ige
 • elkényesedik, finnyásodik

élő I.

melléknév
 • életben lévő, eleven, létező, viruló
 • érvényes, működő, aktív, tevékeny, termékeny, ható, hívó (szokás), tartózkodó, tenyésző
 • lakó
 • élethű, valós, valóságos, reális, életszerű
 • (adás): egyenes, helyszíni

bezárólag

határozószó
 • beleszámítva, beleértve, hozzászámítva, inkluzíve (idegen)

elválhatatlan

melléknév
 • elválaszthatatlan, szétválaszthatatlan, elkülöníthetetlen, inszeparábilis (választékos)

hazavisz

ige
 • hazacipel, hazaszállít, hazafuvaroz
 • hazavezet, hazakísér, hazatámogat
 • (keresetet) hazaad
 • (nyereséget, díjat): megnyer, elvisz

hosszabbít

ige
 • megnyújt, elnyújt, nyújt, kinyújt, megtold, hosszít (tájnyelvi)
 • prolongál

kikövetkeztet

ige
 • megtud, megállapít, levezet, kiszámít, kiderít, leszűr, kisüt, kihámoz, kibölcsel (tájnyelvi), kombinál, kiolvas, kibányász (bizalmas), felismer, rájön (valamire)

kabinet

főnév
 • kormány
 • tanács
 • szaktanterem, bemutatóterem
 • (régies): fülke, oldalszoba, benyíló

habgumi

főnév
 • szivacsgumi, habszivacs, laticel

gramofonlemez

főnév
 • hanglemez, lemez

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

jokulátor

főnév
 • vándorénekes, muzsikus, énekmondó, igric, vándorkomédiás

hajladozik

ige
 • hajlong, leng, lengedezik, himbálódzik, libeg, billeg, imbolyog, inog, ingadozik, ring, integet (választékos), dülöng, hintázik, gabbadoz (tájnyelvi), bukdosik (tájnyelvi), hajlókázik (tájnyelvi)
 • alázatoskodik, görbedez (régies)

flegma I.

főnév
 • (bizalmas): hidegvér, nemtörődömség, közöny, közömbösség, egykedvűség, nyugalom, higgadtság, lélekjelenlét

harmadikos

melléknév, főnév
 • harmadik osztályos, harmadéves

június

főnév
 • nyárelő, Szent Iván hava (régies), Rák hava (régies), hatodhó, nyárhó, cseresel (tájnyelvi)