homorú szinonimái

melléknév
 • gödrös, völgyes, öblös, kivájt, konkáv (szaknyelvi)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lágyít

ige
 • puhít, megpuhít, porhanyít, képlékenyít, gyengít
 • enyhít, engesztel, csillapít
 • jésít, palatalizál (szaknyelvi)

költemény

főnév
 • vers, versezet, versike, poéma (régies), zengzet (régies), zönge (régies), versemény (régies), klapancia (régies), mese (régies), verselmény (pejoratív), zöngemény (pejoratív)
 • hazugság, valótlanság, kitalálás, mesebeszéd, szóbeszéd (választékos), mendemonda (régies), koholmány, alaptalan hír
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a homorú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

heterogén

melléknév
 • különböző, különnemű, másféle, eltérő, vegyes, más-más, sokféle

gyerektartás, gyerme

főnév
 • tartásdíj

görögkeleti

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

flotta

főnév
 • hajóhad, hajóraj, hadiflotta, hadihajóraj

hittudomány

főnév
 • teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies)
 • dogmatika

indiszkrét

melléknév
 • tapintatlan, tolakodó, alkalmatlankodó, otromba, kíváncsi, fecsegő, kotnyeles

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

fejletlen

melléknév
 • éretlen, kiforratlan, kezdetleges, tökéletlen, kezdeti, kialakulatlan, primitív, embrionális (idegen)
 • csenevész, satnya, elmaradott, csökevényes, visszamaradott, silány, nyamvadt, rudimentális (szaknyelvi), nyápic, csefre (tájnyelvi), cseplesz (tájnyelvi), csögbög (tájnyelvi), nyevere (tájnyelvi), csökött (tájnyelvi)

falka

főnév
 • csapat, sereg, csoport, nyáj, konda, csorda, raj, boly, folt (tájnyelvi)
 • tömeg, sokaság, horda (pejoratív), csürhe, csőcselék, banda

cserép

főnév
 • agyagáru, edényáru, fazekasáru, agyagedény
 • virágcserép
 • törmelék, üvegcserép, üvegdarab, szilánk, töredék, darab
 • pala, fedkő, cseréptégla, tetőcserép
 • kályhacsempe

felháborodik, fölháb

ige
 • méltatlankodik, megütközik, elszörnyed, fennakad, felbosszankodik, megharagszik, haragra gerjed, feldühödik, felhördül, felfortyan, felzúdul, felhorkan, feltámad (tájnyelvi), megbotránkozik, indignálódik (régies), fellát (tájnyelvi)

ír1

ige
 • betűt vet, följegyez, körmöl (bizalmas), kapar (bizalmas), ró, firkál, firkant, kanyarít (bizalmas), skribál (régies)
 • írásba foglal, fogalmaz, alkot, költ, (zeneművet) szerez, megörökít
 • említ, mond, szól
 • üzen
 • (tájnyelvi): fest, rajzol
 • vés, farag

kabala2

főnév
 • (tájnyelvi): kanca, anyaló, kacola (tájnyelvi)

középfedezet

főnév
 • centerhalf (régies)

kilogramm

főnév
 • kiló, kila (tájnyelvi)

honorál

ige
 • (választékos): megfizet, fizet, díjaz, jutalmaz, megjutalmaz
 • értékel, tisztel, megbecsül, méltányol, elismer, tekintetbe vesz
 • meghálál, viszonoz

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)

időszak

főnév
 • korszak, időköz, szakasz, időtartam, ciklus, periódus, intervallum, éra
 • idény, szezon

kihull

ige
 • kiesik, kiszóródik, kipottyan

hőemelkedés

főnév
 • láz

gyönyörködtet

ige
 • magával ragad, lenyűgöz, elvarázsol, eltölt, elbájol, élvezetet nyújt, megbabonáz, megigéz, megboszorkányoz
 • szórakoztat, mulattat, felvidít, örvendeztet
 • tetszik (valami)

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

kikürtöl

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)