görögkeleti szinonimái

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

előrukkol

ige
 • előhozakodik, előáll, indítványoz, előhoz (valamit), kirukkol
 • (régies): előlép

mesterkedik

ige
 • manipulál, taktikázik, fortélyoskodik, machinál (bizalmas), kunsztol (idegen), fondorkodik, ravaszkodik, ügyeskedik, cselez, manőverez, praktikál, miskulál (tájnyelvi), járánkozik (tájnyelvi), intrikál, ármánykodik, kohol, umbuldál (bizalmas), bundázik (szleng), variál, megkártyáz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a görögkeleti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gálya

főnév
 • evezős hajó, hajó
 • gályarabság, rabság, kényszermunka, fogság, rabiga (választékos), rabszolgasors
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot, gürcölés

félrebeszél

ige
 • delirál (szaknyelvi), megiszamodik (tájnyelvi)
 • mellébeszél, eltér (tárgytól), sóderol (szleng)

felhány, fölhány

ige
 • felkapál, fellapátol, felás, feldúl, feltúr
 • feldobál, felhajigál, felszór, felhantol, felrak, halomba rak, felhalmoz
 • átkutat, felforgat
 • felhánytorgat, felemleget, felpanaszol, szemére vet, szemére lobbant, hibáztat, felhoz

érezhető

melléknév
 • észlelhető, észrevehető, érzékelhető, tapasztalható, kézzelfogható, szemmel látható, felfogható, megfigyelhető, percipiálható (idegen)

glaciális

melléknév
 • jégkorszaki, jégkorszakbeli

hajtó

főnév
 • kocsis, fogatos
 • zsoké

összevegyül

ige
 • összekeveredik, összeelegyedik (választékos), összeolvad, egybeolvad, összevegyülődik (tájnyelvi)(szaknyelvi)

elkoptat

ige
 • elhasznál, elnyű, elvisel (régies), elvásít (régies), elrongyol, elszaggat, elhord, leszolgál (tájnyelvi), timmed (tájnyelvi), kitapos (cipőt), elcsépel, elnyüstöl (tájnyelvi), elavít (régies)

elgörbül

ige
 • elhajlik, deformálódik, kikajszul (tájnyelvi), elvetemedik (régies)
 • (száj): félreáll, elkámpicsorodik, lebiggyed, félrefitul (tájnyelvi), elhúzódik

bélgáz

főnév
 • szél, szellentés, pú (bizalmas), fing (durva), alhang (tájnyelvi), posz (tájnyelvi, régies)

előírásos

melléknév
 • előírt, szabályos, szabályszerű, szabványos, szabály szerinti, standard, normatív (idegen), mérethű, szabályozott, megkövetelt, szertartásos, rituális, formális, kimért, hivatalos, merev, feszes, hűvös

hámor

főnév
 • kovácsműhely, verőte (régies)

heterogén

melléknév
 • különböző, különnemű, másféle, eltérő, vegyes, más-más, sokféle

kezdeti

melléknév
 • első, primer (szaknyelvi), bevezető, előkészítő, kezdő, kezdődő, kialakuló, keletkező, iniciális (idegen)
 • korai, hajdani, régi, eredeti
 • ősrégi, őseredeti, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi)

izé II.

módosítószó
 • hát, szóval, hm

grabanc

főnév
 • haj, üstök (régies)

füvészkert

főnév
 • botanikus kert, arborétum

gyümölcsös II.

melléknév
 • gyümölcstartalmú, gyümölcsízű

iskolaév

főnév
 • tanév, oktatási év

gyámoltalan

melléknév
 • ügyefogyott, ügyetlen, tehetetlen, élhetetlen, anyátlan (bizalmas), mafla, málé, félénk, nyámnyila, szerencsétlen, önállótlan, magatehetetlen, pipogya, erélytelen, teddide-teddoda, tutyimutyi (bizalmas), nyomorult, erőtlen, teszefosza (tájnyelvi), bókla (tájnyelvi), mantikos (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi) Sz: nem e világra való; az anyja szoknyáján ül; egy rakás szerencsétlenség; egy kanál vaj meg nem olvad a szájában

felszólaló, fölszóla

melléknév, főnév
 • hozzászóló, interpelláló
 • javasló, pártoló, támogató, közbenjáró

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

itt

határozószó
 • itten (bizalmas), ezen a szent helyen (bizalmas), íme (választékos), ímhol (régies), hoc loco (idegen), itteg (tájnyelvi), itteneg (tájnyelvi), ehelyt (tájnyelvi), ehol (tájnyelvi), ihol (tájnyelvi), ihon (tájnyelvi), ehelyütt (régies)
 • közel, a közelben