kabala1 szinonimái

főnév
 • szerencsetárgy, amulett, talizmán, fétis
 • varázslat

kabala2 szinonimái

főnév
 • (tájnyelvi): kanca, anyaló, kacola (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meggyűlik

ige
 • felgyülemlik, összegyűlik, összegyűl
 • megsokasodik, megszaporodik
 • (seb): elgennyed, gennyesedik, elmérgedik (tájnyelvi), megérik

lóg

ige
 • függ, csüng, csügg, fityeg, ityeg-fityeg, lötyög (bizalmas), leng, ing, billangózik (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi), colonkol (tájnyelvi), leffeg (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, függeszkedik, csimpaszkodik
 • lézeng, lófrál (bizalmas), tekereg, csavarog, kószál, őgyeleg, teng-leng, ténfereg, lődörög
 • (titokban): szökik, illan, menekül, menekedik (régies), menekszik (tájnyelvi), menti az irháját, viszi a bőrét, fut, pucol (szleng)
 • teng-leng, amerikázik (szleng), lazsál (bizalmas), lazsukál (idegen)
 • a napnál dolgozik (szleng), a napnál fűtő (szleng), laufol (szleng), lazít (szleng), mereszti a seggét (durva), summant (szleng), nyaral (szleng), szimulál, táppénzen van (szleng)
 • (szleng): bliccel (bizalmas)
 • kibújik (valami alól)
 • (szleng): jár (valakivel), fut (szleng), hajt (szleng), lötyög (bizalmas), mászkál, pörget (szleng)
 • (szleng): tartozik (valakinek), jön (valakinek) (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kabala szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

hetenként

főnév
 • hetente, hétről hétre

gyürkőzik

ige
 • készül (valamire), nekikészül, nekilát, tűrődzik (régies)

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

kéregető

melléknév, főnév
 • alamizsnás, koldus, kolduló, somfordi (tájnyelvi), sunda, tarháló (szleng), pumpoló (szleng), tarhás (szleng), lejmoló (szleng)

sürgönyöz

ige
 • táviratozik, telegrafál (régies)

főtt

melléknév
 • párolt, puha

folyópart

főnév
 • töltés, mart, part

ékezet

főnév
 • mellékjel, diakritikus jel (szaknyelvi), írásjel, vonás, vonal, vessző, pont, ékjel (régies), akcentus (régies), komma (régies)

galéria

főnév
 • karzat, emelet, kakasülő, erkély, balkon, lodzsa
 • folyosó, tornác, oszlopcsarnok, árkád
 • képtár, múzeum, műcsarnok, kiállítóterem
 • műgyűjtemény, műegyüttes
 • (régies): társaság, csoport, banda

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

kincs

főnév
 • pénz, készpénz, vagyon, vagyontárgy, birtok, ékszer, drágaság, javak, jószág, ingatlan, marha (régies), trezor (idegen), klenódium (régies)
 • érték

lök

ige
 • lódít, dob, vet, bickéz (tájnyelvi), gór, taszít, taszajt (tájnyelvi), toszít (tájnyelvi), kandarít (tájnyelvi), tol, lendít
 • (szleng): beszél, dumál (bizalmas), szövegel (szleng)
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)

közt

névutó
 • között, közepette, körében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

izgatottság

főnév
 • izgalom, várakozás
 • lelkesedés, láz, hév, elragadtatás, eufória, ujjongás, eksztázis
 • ingerültség, nyugtalanság, nyughatatlanság, türelmetlenség, idegesség, zaklatottság, felindulás, excitáció (idegen), nervozitás (idegen)

kedv

főnév
 • hangulat, diszpozíció (szaknyelvi), kedély, szeszély, ándung (idegen)
 • készség, hajlam, hajlandóság, ingerencia (tréfás)
 • jókedv, élénkség, lelkesség, animáció (idegen)
 • vágy, kény (régies), szesz (régies), gusztus

közellátó

melléknév
 • rövidlátó, vaksi (bizalmas), gyengén látó, miopsz (szaknyelvi)

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

hombár

főnév
 • (tájnyelvi): láda, szuszék (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magtár, csűr, gabonapadlás, kamra, gabonaverem

kendermagos

melléknév
 • tarka, foltos, pettyes, pöttyös, babos (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), irombás (tájnyelvi)

közönyös

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal