fagyos szinonimái

melléknév
 • megfagyott, jeges, deres, zúzmarás, síkos, csúszós
 • hideg, jéghideg, zimankós, zord, metsző, átható, barátságtalan, dermesztő, fogvacogtató
 • átfagyott, didergő, fázó, fázós
 • rideg, visszautasító, elutasító, barátságtalan, kimért, hűvös, ellenséges, szeretetlen Sz: hideg, mint a márvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

vandalizmus

főnév
 • garázdálkodás, rongálás, törés-zúzás, pusztítás, rombolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fagyos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értelmezés

főnév
 • magyarázat, definíció, interpretálás, interpretáció, olvasat, kommentálás, kommentáció (idegen), explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), kifejtés, (bibliai) exegézis (szaknyelvi)

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

elévült

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

diszponál

ige
 • rendelkezik, intézkedik, utasít, dirigál

év

főnév
 • esztendő, mázsa (szleng)

felkerül, fölkerül

ige
 • feljut, felvergődik, felküzdi magát, felverekszi magát

minimális

melléknév
 • legkisebb, legkevesebb, legcsekélyebb, legalsó, legalacsonyabb
 • csekély
 • elenyésző, lényegtelen

cirpel

ige
 • ciripel, prücsköl (tájnyelvi), hegedül, trityeg (tájnyelvi)

cédé, CD

főnév
 • CD-lemez, kompaktlemez, compact disc (idegen)
 • CD-lejátszó, CD-ROM

csend, csönd

főnév
 • némaság, hallgatás, elcsitulás, hangtalanság, zavartalanság, háborítatlanság, nesztelenség, zajtalanság, szótlanság, csendesség, szilencium

félreérthetetlen

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

fogtömés

főnév
 • tömés, plomba (szaknyelvi)

hombár

főnév
 • (tájnyelvi): láda, szuszék (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magtár, csűr, gabonapadlás, kamra, gabonaverem

háborgat

ige
 • zaklat, zavar, zargat, üldöz, akadályoz, bosszant, dühít, nyugtalanít, idegesít, molesztál, gyötör, macerál, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), piszkál, abajgat, bolygat, vegzál (választékos), izgat, ingerel, bánt, nem hagy nyugton, alkalmatlankodik, kellemetlenkedik, buzerál (szleng)

fájás

főnév
 • fájdalom, nyilallás, szúrás, görcs, szenvedés, kín, sérés (régies)
 • (többes számban): vajúdás

erőltet

ige
 • erőszakol, forszíroz (bizalmas), szorgalmaz(valakire valamit)
 • unszol, ösztökél, nógat, sürget, kíntat (tájnyelvi)
 • ráerőltet, kényszerít, késztet, kénytet (régies), szorít (valakit valamire), kötelez
 • tukmál, oktrojál (idegen), disputál (valakire valamit) (régies)

felébreszt, fölébres

ige
 • felkelt, felkölt, felver, felráz, felriaszt, felzavar, fellármáz, felijeszt, magához térít, (ágyból) kiugraszt
 • felgerjeszt, felszít, fellobbant, felgyújt, felkorbácsol

gyökértelen

melléknév
 • talajtalan, talajvesztett (választékos), magányos

fater

főnév
 • (megszólításként): papa, tata (bizalmas), apóka (bizalmas)

ellensúlyoz

ige
 • kiegyenlít, kompenzál (szaknyelvi), kárpótol, kártalanít, kiigazít, helyrehoz, jóvátesz, semlegesít, közömbösít

felháborít, fölhábor

ige
 • felbosszant, feldühít, felmérgesít, megharagít, felbőszít, felingerel, felidegesít, felizgat, fellázít, kihoz a sodrából

gyürkőzik

ige
 • készül (valamire), nekikészül, nekilát, tűrődzik (régies)