cikornyás szinonimái

melléknév
 • túldíszített, díszes, cicomás, kacskaringós, cirádás, cirkalmas (régies), cifra, ékes, hímes (régies), pompózus (régies), cifornyikás (tájnyelvi), cikornyikás (tájnyelvi), karmantyús (tájnyelvi)
 • mesterkélt, modoros, sallangos, terjengős, fellengzős, bombasztikus, dagályos, tekervényes, körülményes, finomkodó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

művésznő

főnév
 • színésznő, díva (régies), sztár, filmsztár, csillag
 • (pejoratív): prostituált, kurtizán (választékos), kokott (régies), hetéra (választékos)

gazos

melléknév
 • gyomos, gizgazos, dudvás, gyomlálatlan, bozótos, porés (régies), bozdutos (tájnyelvi), gyomlás (tájnyelvi)
 • szemetes, söpredékes, mocskos, piszkos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cikornyás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

búcsúzás

főnév
 • búcsú, elválás, búcsúvétel

bekövetkezik

ige
 • megtörténik, megesik, eljön, elkövetkezik, előáll, elérkezik, beteljesedik, megvalósul, realizálódik, beüt (szleng), beáll

becsapódik

ige
 • becsukódik, bevágódik, betevődik, bezuppan (tájnyelvi)
 • (eső): beesik, becsap
 • csalódik, felsül, megjárja, pórul jár, befürdik (valamivel) (szleng), pofára esik (durva), bemázsál (tájnyelvi), csúffá lesz (tájnyelvi), felcsúfolódik (tájnyelvi)

apokrif

melléknév
 • hamisított, kétséges eredetű
 • névtelen, anonim, titkos
 • kétes hírű

cakk

főnév
 • fog, fogazás, csipkézés
 • (régies): hajhullám, hajfürt
 • cangli (tájnyelvi)

csorbít

ige
 • csonkít, csorbát ejt
 • csökkent, kisebbít, sért, gyengít, károsít, megrövidít, megnyirbál, korlátoz, devalvál (idegen), csempít (tájnyelvi)

korrupt

melléknév
 • megvesztegethető, megvásárolható, lefizethető, megkenhető (szleng), korrumpálható (idegen), venális (régies) Sz: pénzért az ördögnek is eladná magát
 • romlott, züllött, erkölcstelen, tisztességtelen, becstelen

aggodalmaskodik

ige
 • aggódik, aggályoskodik, tele van aggodalommal, nyugtalankodik, emésztődik, emészti magát, szorong, eszi magát, skrupulizál (bizalmas), évelődik (tájnyelvi), rémlődik (tájnyelvi)

dacos

melléknév
 • ellenszegülő, ellenálló, rebellis (régies), makacs, konok, durcás (bizalmas), hajthatatlan, nyakas, akaratos, fejes (tájnyelvi), keményfejű, fafejű, csökönyös, truccos (bizalmas), megátalkodott, makrancos, önfejű, dölyfös, gőgös, visszadunnyogó (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi), engedetlen, morózus, rakoncátlan, lázadó, ellenkező, keménynyakú

dühöng

ige
 • dühbe gurul, dühösködik, dúl-fúl, dúl, őrjöng, tajtékzik, falra mászik (bizalmas), toporzékol, mérgelődik, haragszik, kikel magából, felfortyan, pukkad (bizalmas), méregbe gurul, eszi a méreg, tombol, felindul, indulatoskodik, felháborodik, acsarkodik, dilizik, paprikázik (szleng), balhézik (szleng), be van gurulva (szleng), nem lát a pipától (szleng)
 • pusztít, tombol Sz: dúl-fúl, mint a vadkan; fúj, mint a padláson kölykezett macska; rágja a nyelvét; tajtékot túr; tépi a haját; veti fel a helyét

fecskendez

ige
 • kilövell, kinyom, spriccel, fröcsköl, permetez, ficskandoz (tájnyelvi), priccöl (tájnyelvi), pirincöl (tájnyelvi), csisszent (tájnyelvi)
 • öntöz (régies), meghint (régies)

először

határozószó
 • első ízben, elsőnek, elsőként, elsőben (régies), proprimo (idegen)
 • előzetesen, előzőleg
 • legelőbb, leghamarabb, elsőbb (régies)

címke

főnév
 • cédula, jegy, árujegy, szelvény, felirat, védjegy, márka, jelzés, bélyeg, embléma, gyári jel, vignetta, etikett (régies), bárca, devise (régies)

bővít

ige
 • nagyobbít, tágít, kiterjeszt, szélesít, megnöveszt, szaporít, felnagyít, fejleszt, megerősít, erősít, emel, fokoz
 • gyarapít, növel, gazdagít

cserszömörce

főnév
 • parókafa, szkumpia, szömörce, szumák, timorfa

előfutam

főnév
 • selejtező, elődöntő

csacska

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, csacsogó, fecsegő, kereplő, nyelves, cserfes (tájnyelvi), csáfordi (tájnyelvi), fecske (tájnyelvi), fecske-locska (tájnyelvi), locska (tájnyelvi), locska-fecske (tájnyelvi), szócsiszár (tájnyelvi), szómalom (tájnyelvi)
 • bohó, butuska, csacsi, gyerekes, gyermekded, gyermeteg, oktalan, oktondi

belenyúl

ige
 • belekap, beleér
 • beleavatkozik, közbeavatkozik, közbelép, belekapcáskodik (tájnyelvi)

csíptető

főnév
 • csipesz, szorítókapocs, szorító, kapocs, kapocsfa (régies), sikattyú (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • orrcsíptető, cvikker, csikkantó (tájnyelvi)
 • klipsz
 • körömvágó, körömcsipesz

előrelátó

melléknév
 • meggondolt, megfontolt, bölcs, okos, gondos, ügyelő, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, figyelmes, éber, beosztó, takarékos