idomár szinonimái

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korosztály

főnév
 • évjárat, évfolyam, nemzedék

hős I.

főnév
 • vitéz, bajnok, dalia, levente (régies), lovag, hérosz
 • hősi halott
 • főszereplő, alak
 • (tájnyelvi): nőtlen férfi, legényember
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a idomár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

horgas

melléknév
 • görbült, hajlott, kampós, görbe, könyökös, gamós (tájnyelvi), kajácsos (tájnyelvi), kankós (tájnyelvi)

hajszálrugó

főnév
 • órarugó

gyűjtőmedence

főnév
 • tartály, tároló, tározó (szaknyelvi)
 • ciszterna, víztartály, vízgyűjtő

frissít

ige
 • üdít, élénkít, megújít, frissel (tájnyelvi)
 • hűsít
 • (szaknyelvi): készel, színít, finomít

húz

ige
 • von, vontat
 • vonszol, ráncigál, rángat
 • harangoz, kongat (tájnyelvi)
 • vonz
 • vonzódik, hajlik
 • felvesz, magára vesz
 • eltávolít, kiránt, kihúz
 • kihagy, töröl
 • kifeszít, feszít, kinyújt
 • billent, dönt
 • (falat): épít, készít, emel
 • (szleng): bosszant, ingerel, ugrat, heccel, frocliz (bizalmas), csipked (szleng)
 • nyújt, halogat, elodáz
 • játszik, hegedül
 • iszik, szív, hörpöl, kortyint
 • üt, ráüt, ráver, ráhúz, sóz
 • vonul, húzódik
 • (szleng): szalad, rohan, iszkol, lelép (bizalmas), olajra lép (szleng), oson, tép (szleng), tűz (szleng)
 • (tájnyelvi): hasonlít, hajaz rá (tájnyelvi), ráüt
 • (hasznot): kap, élvez

ízzé-porrá

határozószó
 • apróra, darabokra, szilánkokra, pozdorjává, ripityára, miszlikbe (bizalmas), porodos-porrá (régies), rapityára (tájnyelvi)

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló

féllábú

melléknév
 • egylábú, csollák (tájnyelvi), gama (tájnyelvi)
 • (szleng): másodidőszakos (katona), félidős (katona)

felereszt, fölereszt

ige
 • felenged, felhígít, felönt, felvizez, felold

dacos

melléknév
 • ellenszegülő, ellenálló, rebellis (régies), makacs, konok, durcás (bizalmas), hajthatatlan, nyakas, akaratos, fejes (tájnyelvi), keményfejű, fafejű, csökönyös, truccos (bizalmas), megátalkodott, makrancos, önfejű, dölyfös, gőgös, visszadunnyogó (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi), engedetlen, morózus, rakoncátlan, lázadó, ellenkező, keménynyakú

feltételez, föltétel

ige
 • feltesz, valószínűsít, elképzel, gondol, hisz, gyanít, sejt, szupponál (régies), preszupponál (idegen), vélelmez (szaknyelvi), posztulál (szaknyelvi)
 • követel, megkövetel, kiköt, megkíván

jelenség

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)

kaviár

főnév
 • halikra, ikra, hajvári (régies)

lábadozik

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

kitérő I.

melléknév
 • kerülő, kerülgető, elterelő, kanyargós, eltérítő, elvezető, tekervényes
 • kertelő, körülményes, hosszadalmas, terjengős, köntörfalazó, csavaros, nyakatekert, közvetett, indirekt

időjárástan

főnév
 • meteorológia (szaknyelvi)

homok

főnév
 • homoktalaj
 • föveny, folyóhomok
 • futóhomok
 • sívó homok, sivány (tájnyelvi), csorva (régies)

iránytű

főnév
 • tájoló, delejtű (régies), kompasz (régies), busszola (régies), mágnestű (régies)

kisorosz

főnév, melléknév
 • ukrán, kárpátukrán, rutén, ruszin

illat

főnév
 • szag, aroma, buké (szaknyelvi), kigőzölgés, kipárolgás(tájnyelvi)
 • (bizalmas): illatszer, parfüm

hallomás

főnév
 • értesülés, hír, kósza hír, tudomás, információ, mendemonda, pletyka, szóbeszéd

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

kitárul

ige
 • kinyílik, felnyílik, szétnyílik, kipattan, kicsapódik
 • (világ): megnyílik, feltárul
 • megmutatkozik, megnyilatkozik, napvilágra kerül, fény derül (valamire), nyilvánossá lesz, köztudomásúvá lesz