pecsenye szinonimái

főnév
 • sült hús, sült, pecsi (bizalmas)
 • (bizalmas): haszon, nyereség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsebkés

főnév
 • bicska, bicsak, bugyli, bugylibicska, kusztora (tájnyelvi)

képtelenség

főnév
 • alkalmatlanság, inkapacitás (idegen), tehetetlenség
 • lehetetlenség, értelmetlenség, érthetetlenség, nonszensz (bizalmas), abszurdum, oktalanság, nevetségesség, hihetetlenség, zagyvaság, badarság, ostobaság, bolondság, szamárság, hülyeség, marhaság (bizalmas), csacsiság
 • ellentmondás, paradoxon Sz: fából vaskarika; lehetetlen, mint gúzzsal tormát ásni
 • (régies): idomtalanság, formátlanság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pecsenye szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

palló

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

nüansz

főnév
 • árnyalat, színárnyalat, hangárnyalat
 • eltérés, különbség

mise

főnév
 • szentmise, istentisztelet, szentmiseáldozat
 • rekviem
 • roráté (idegen)
 • tedeum (idegen)
 • kismise, csendes mise
 • nagymise, énekesmise, öregmise (tájnyelvi)

páros I.

melléknév
 • kétszeres, dupla, iker

prezentál

ige
 • bemutat, kiállít
 • előterjeszt, előad, megmutat, közzétesz, produkál, exponál (idegen), tálal (bizalmas), tolmácsol
 • benyújt, beterjeszt, indítványoz, javasol
 • ajándékoz, ad, adományoz
 • átnyújt, átad, odaad, rendelkezésre bocsát
 • (prezentálja magát): bemutatkozik, tiszteleg, megjelenik

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

meghajt1

ige
 • hajt, hajszol, megkerget, megszalaszt, megfuttat, meghajszol, elcsigáz, megzavar, sarkall, ösztönöz, ösztökél, buzdít
 • tisztít, purgál (régies), laxál (idegen)
 • mozgásba hoz, megindít, elindít
 • (meghajtja magát): meghajol, köszön, bókol (régies)

kimászik

ige
 • (bizalmas): kijut, kikerül, kivergődik, kikecmereg, kievickél, kikúszik, kikapaszkodik, előbújik, előjön

megszáll

ige
 • elfoglal, bevesz, bekerít, birtokba vesz, meghódít, leigáz, okkupál (régies)
 • elözönöl, ellep
 • hatalmába ejt, hatalmába kerít, beleköltözik(valamiről)
 • elhelyezkedik, meghál, megalszik, megállapodik (régies), megtelepedik, megtelepszik, felüti tanyáját, tábort üt, tartózkodik, dekkol (szleng), meghúzódik, bevackol (bizalmas), befészkeli magát, időzik, tanyázik, hajlékra talál, meghúzza magát, betér (valahova)
 • (tájnyelvi): alászáll, megülepedik, megülepszik, leapad

pulpitus

főnév
 • olvasóállvány
 • kottatartó állvány
 • emelvény, tribün, katedra
 • szószék, ambo (idegen)

repeszt

ige
 • hasít, széthasít, tör, pikkeszt (tájnyelvi)
 • (szleng): robog, hajt, száguld, rohan

ezen

melléknév
 • ez, emez, eme, e

szubtilis

melléknév
 • (választékos): finom, gyengéd
 • kényes, törékeny, gyenge
 • karcsú, légies, nyúlánk
 • pontos, éles
 • hajszálfinom, árnyalatnyi, aprólékos
 • körmönfont, agyafúrt, szőrszálhasogató
 • nehéz, bonyolult, szövevényes

szabadúszó

főnév
 • szabadfoglalkozású

pedáns

melléknév
 • precíz, gondos, akkurátus, pontos, szabatos, rendes, rendszerető, alapos
 • körülményeskedő, szőrszálhasogató, skrupulózus (bizalmas), betűrágó, kicsinyeskedő, akadékoskodó, aggályoskodó(bizalmas)(bizalmas)(bizalmas)

padlástér

főnév
 • manzárd, tetőtér, tetőemelet

pohos

melléknév
 • pocakos, potrohos, kövérkés, testes, hasas, dagadt, nagyhasú, hordóhasú, pókhasú, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), pöhös (tájnyelvi)(tájnyelvi)

súlypont

főnév
 • középpont, tömegközéppont (szaknyelvi)
 • metszéspont, baricentrum (idegen)
 • sarokpont (választékos)

perfektuál

ige
 • foganatosít, végrehajt, befejez, bevégez
 • megköt

odafog

ige
 • becsíptet, rögzít, odaszorít

postahivatal

főnév
 • posta, postafiók

szabadgondolkodó

melléknév
 • hitetlen, kétkedő, szkeptikus, agnosztikus (szaknyelvi)