hamutartó szinonimái

főnév
 • hamutálca, hamuzó, hamvveder, hamukuli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

feljegyez, följegyez

ige
 • felír, ráír, bejegyez, leír, beír, bevezet, írásba foglal, lejegyez, papírra vet, lefirkant, rögzít, beiktat, jegyzékbe foglal, nyilvántartásba vesz, lajstromoz, besoroz, regisztrál
 • megörökít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hamutartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

habcsók

főnév
 • habsütemény

forrpont

főnév
 • forráspont

fogadkozás

főnév
 • ígérgetés, esküdözés, eskü, fogadás, megerősítés, ajánlkozás

félbeszakad

ige
 • félbemarad, abbamarad, szünetel, kihagy, megszakad, felbomlik

hajtűkanyar

főnév
 • vészkanyar, éles kanyar

hetyke

melléknév
 • kihívó, fölényes, büszke, kevély, rátarti, elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, gőgös, dölyfös, fityóros (tájnyelvi)
 • pimasz, neveletlen, tiszteletlen, nyegle, illetlen, szemérmetlen, impertinens (régies), feleselő
 • legényes, kackiás, karakán, snájdig (régies), délceg, peckes, nyalka, huszáros, betyáros (régies), gangos (tájnyelvi), badár (tájnyelvi), dúcos (tájnyelvi), kivágós (tájnyelvi) Sz: félretette csákóját

pisil

ige
 • vizel, pipil, pislant (tréfás), csurgat, csorgat, kiengedi a fáradt gőzt (tréfás), leereszti fejéről a vizet (tréfás), pössent (tájnyelvi), level (tájnyelvi), kukorál (tájnyelvi), pisál (durva), brunyál (szleng), hugyozik (durva)

emberiség

főnév
 • emberi nem, emberi nemzet (régies), emberi faj, emberfaj, ember, világ
 • (régies): emberség, emberiesség, humanitás, humánum

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

borgőzös

melléknév
 • ittas, spicces, boros, borközi (állapot), mámoros

érint

ige
 • hozzáér, tapint, illet, megérint, hozzányúl, súrol, horzsol, illeszt (tájnyelvi), pöccint
 • említ, céloz (valamire), megpendít, pedz
 • vonatkozik (valamire), tartozik (valakire), kihat (valamire), tangál (idegen), kapcsolódik (valamihez), befolyásol

hirtelen I.

melléknév
 • heveny, gyors, lökésszerű, elsietett, váratlan, elhamarkodott, rapid, improvizatív (idegen)
 • robbanékony, lobbanékony, megfontolatlan, pukkancs, ingerlékeny, kolerikus (szaknyelvi), mohóbaszi (tájnyelvi)

igazándi

melléknév
 • (tájnyelvi): valódi, hamisítatlan, igazi

kiszolgáló I.

melléknév
 • készséges, követő, alázatoskodó, behódoló, talpnyaló, lakájkodó, lakájtermészetű, nyalizó, csicskás (szleng), törleszkedő (szleng)

katonaság

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

handlé

főnév
 • ószeres, régiségkereskedő

gyűjtőér

főnév
 • véna, visszér, vivőér

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

karbantart

ige
 • gondoz, szervizel, fenntart, rendben tart, kezel, tisztít

harci

melléknév
 • hadi, háborús

fővádlott

főnév
 • főbűnös

helyesbítés

főnév
 • javítás, kiigazítás, helyreigazítás, módosítás, korrekció, korrektúra, rektifikáció (régies), emendatio (régies)
 • felülvizsgálat, revideálás (idegen)

kassza

főnév
 • pénzszekrény, páncélszekrény, mackó (szleng)
 • pénztárgép
 • pénztár, takarékpénztár (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): bevétel, készpénz, pénzkészlet, pénztárállomány, pénztárkészlet